Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urząd Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

Teleadresy

STOWARZYSZENIA, KLUBY, ZWIĄZKI, KOŁA

Gminny Szkolny Związek Sportowy
ul. Kownackiego 4
55-120 Oborniki Śląskie
tel.: 0 71 310 23 58

Klub Piłkarski "BÓR"
ul. Wolności 14
55-120 Oborniki Śląskie
tel.: 0 71 310 11 77

Koło Łowieckie "LEŚNIK"
ul. Wrocławska 12
55-120 Oborniki Śląskie
tel. 0 71 310 31 13

Koło Łowieckie "LEŚNIK"
ul. Grunwaldzka 90
50-357 Wrocław
tel.: 0 71 328 16 70, 328 09 93

Koło Łowieckie "KRZYŻÓWKA"
ul. J. Becka 10/3
51-872 Wrocław
tel.: 0 71 310 12 57

Koło Łowieckie "PRZEPIÓRKA"
ul. Inflancka 3/17
51-354 Wrocław
tel.: 09 71 368 14 08, 324 90 16

Koło Łowieckie "ROKITA"
Al. Jerozolimskie 40/1
56-120 Brzeg Dolny
tel.: 0 71 319 52 46

Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w Obornikach Śląskich
ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie
tel.: 310 71 90

Obornicka Sekcja Taekwon-do (Nieprzerwanie od 17 lat ! )
Sala Sportowa Liceum Ogólnokształcącego
gr. młodsza do 13 lat, wtorki i piątki 18.00 - 19.00
gr.starsza powyżej 13 lat, wtorki i piątki 19.00 - 20.30
trener: Piotr Gąsior, 5.dan, www.piotrgasior.com
0501 981 349
www.taekwondo.dw.pl

Obornicki Klub Rowerowy
ul. Poniatowskiego 22
55-120 Oborniki Śląskie
tel.: 0 71 310 16 45

Obornickie Stowarzyszenie Rozwoju Kultury "Kicz-art"
Pl. Zwycięstwa 5
55-120 Oborniki Śląskie
tel. kom. 504 80 44 53
email: kicz-art@o2.pl
www: www.kicz-art.org
www.kicz-art.rni.pl

Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich
koło w Obornikach Śląskich
ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie
tel.: 0 71 310 35 19 w. 26

Parafialny Oddział AKCJI KATOLICKIEJ
Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Wyszyńskiego 11
55-120 Oborniki Śląskie
tel.: 0 71 310 13 50, 310 21 68

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
koło w Obornikach Śląskich
ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie
tel.: 0 71 310 35 19 w. 26
dyżur: poniedziałek, 9.00 - 13.00

Polski Związek Niewidomych
koło w Obornikach Śląskich
ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie
tel. 0 71 310 35 19 w. 26
dyżur: środy, 12.00-15.00

Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie "OKOLICE"
ul. Piłsudskiego 5
Osolin
55-120 Oborniki Śląskie
e-mail: okolice@poczta.fm, www.okolice.org

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy
pl. J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
tel./fax: 0 71 387 13 19
e-mail: sgtbarycz@wp.pl
www.sgtbarycz.trzebnica.net

Stowarzyszenie Kupców w Obornikach Śląskich
ul. Łokietka 7
55-120 Oborniki Śląskie
tel.: 0 71 310 20 37

Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki "OLIMP"
ul. Poniatowskiego 22
55-120 Oborniki Śląskie
Organizacja Pożytku Publicznego od 17.12.2007 (KRS nr 0000294996)

Zarząd SMS
Grzegorz Freus – Prezes Zarządu
Paweł Bracisiewicz – Wiceprezes Zarządu
Janusz Laskowski – Członek Zarządu-Skarbnik

Rada Nadzorcza (Komisja Rewizyjna)
Ryszard Rasiukiewicz
Janusz Marek
Zbigniew Gałuszka

Dane kontaktowe:
Grzegorz Freus 0-601/733-814
e-mail: freus@freus.com.pl 

Stowarzyszenie Obornicki Zdrój
55-120 Oborniki Śląskie
ul. Poniatowskiego 22
Prezes Paweł Dąbrowski
KRS 0000311423

Stowarzyszenie Oświatowe "SOWA"
ul. Św. Jadwigi 10, 55-100 Trzebnica
NIP: 915-17-177-17, Regon 932087940
tel.: 0 71 312 08 84
http://sosowa.edupage.org 
e-mail: sosowa@interia.pl
Prezes: Elżbieta Nowak

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "BÓR"
ul. Poniatowskiego 22
55-120 Oborniki Śląskie
tel.: 0 71 310 12 70, 310 11 04

Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę
koło w Obornikach Śląskich
ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie
tel.: 0 71 310 35 19 w. 26
dyżur: piątek, 10.00 - 15.00

Stowarzyszenie "RAZEM DO UNII EUROPEJSKIEJ"
ul. Parkowa 8 /Zespół Szkół Zawodowych/
55-120 Oborniki Śląskie
tel.: 0 71 310 22 23, 310 17 60


Stowarzyszenie Właścicieli i Użytkowników
Terenów i Domków Letniskowych w Osolinie

ul. Słowicza 7, Osolin
55-120 Oborniki Śląskie
tel.: 602746975 (Prezes) Bartosz Malec
http://www.osolin.pl/osiedle
e-mail: osiedle@osolin.pl

 

 

Stowarzyszenie Wspierających Służbę Zdrowia w Obornikach Śląskich
ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie
tel. 0 71 310 35 19 w. 26
dyżur: piątek, 10.00 - 15.00

Stowarzyszenie Uraz.net
pl. Wolności 7
55-120 Uraz
KRS: 272280
REGON: 020477442
email: redakcja@uraz.net
http://uraz.net
Prezes Michał Dusiński
tel. 608500413

Stowarzyszenia Rozwoju Pęgowa
Pęgów, ul. Główna 101, 55-120 Oborniki Śl.
http://www.pegow.com.pl
Prezes: Maciej Borowski
tel.604-383-421                                                          
Wiceprezes: Elżbieta Bruchajzer
tel.603-700-205
e-mail: srp@free.ngo.pl; elzbru@wp.pl

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Ognisko "OLIMP"
ul. Poniatowskiego 22
55-120 Oborniki Śląskie
tel. 0 71 310 11 04

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
55-120 Oborniki Śląskie
skrytka pocztowa 32
tel.: 0 71 310 28 64

Uczniowski Klub Sportowy "LIDER"
ul. Poniatowskiego 22
55-120 Oborniki Śląskie
tel.: 0 71 310 11 04

Uczniowski Klub Sportowy "RELAKS"
ul. Kownackiego 4
55-120 Oborniki Śląskie
tel.: 0 71 310 23 58

Uczniowski Klub Sportowy "SPARTAKUS"
ul. Główna 101
55-124 Pęgów
tel.: 0 71 310 74 19

Uczniowski Klub Sportowy "PITAGORAS"
ul. Główna 101
55-124 Pęgów
tel.: 0 71 310 74 19

Wojskowe Koło Łowieckie "ORĘŻ"
ul. Pretficza 28
50-984 Wrocław
tel.: 0 71 360 45 05

Wojskowe Koło Łowieckie "TROP"
ul. Obornicka 108
50-961 Wrocław
tel.: 0 71 372 63 91

Wrocławskie Stowarzyszenie Agroturystyczne
ul. Poniatowskiego 22
55-120 Oborniki Śląskie
tel.: 0 606 14 88 01

Związek Harcerstwa Polskiego "PATROL NATURY"
Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Trzebnicka 33
55-120 Oborniki Śląskie
tel.: 0 71 310 14 81

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie
tel.: 0 71 310 35 19 w. 26
dyżur: środa, 10.00 - 14.00

Związek Nauczycielstwa Polskiego
ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie
tel.: 0 71 310 35 19 w. 26
dyżur: poniedziałek, 12.00 - 15.00

Związek Sybiraków koło w Obornikach Śląskich
ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie
tel. 0 71 310 35 19 w. 26
dyżur: wtorek, 10.00 - 12.00