HISTORIA MIASTA

lipiec 2010

            
PRZED 100 LATY PRASA DONOSI
Wyszukane i przetłumaczone przez dr. hab. Janusza Stopyrę

Posłaniec (Bote)
z powiatów Milicz-Żmigród i Trzebnica
Dziennik rejonu Prusic i Obornik
Redakcja, druk i wydawnictwo Hugo Danigel, Prusic, Okr. Wrocław
Wydania: w środy i soboty

sobota, 2. lipca 1910

Oborniki (Obernigk). W czwartek, 26. czerwca 1910 roku obradował w Trzebnicy tegoroczny synod diecezji trzebnickiej. Otwarty został nabożeństwem o godzinie 9, podczas którego kazanie miał pastor Gebauer z Schawoine. Obrady synodu otworzył jego przewodniczący superintendent Krebs, o godzinie wpół do jedenastej. Po odbiorze sprawozdania rocznego synod jednogłośnie przyjął rezolucję przeciw Encyklice Boromeusza. Z kolei przyjęto wniosek z Gminy Lutynia (Luzine) zwracający się do Królewskiego Konsystorza z prośbą o korzystniejsze warunki towarzyszące wymianie śpiewników kościelnych. Sprawozdanie synodalne pastora Fichtnera z Piotrowic (Peterwitz) na temat pracy misyjnej na rzecz pogan w naszej diecezji było impulsem do dalszych prac misyjnych. Pastor Geppert z Kuraszkowa (Karoschke) miał z kolei referat na temat Królewskiego Konsystorza: w jakim zakresie dom chrześcijański powinien wspierać pracę szkoły i kościoła na polu religijnego wychowania młodzieży i jak takie wsparcie uzyskać. Po sprawozdaniach kasowych kasjerowi synodu, pastorowi Dubbe, udzielono absolutorium. Jak pisze "Trebnitzer Anzeiger" w sprawie funduszu budowy nowego szpitala postanowiono, aby pójść za przykładem miejscowości Wysoki Kościół (Hochkirch), która na budowę jednego pokoju przeznaczyła już 600 marek. Około godziny drugiej przewodniczący zakończył synod modlitwą.

Oborniki (Obernigk). Srebrne Wesele obchodziło w piątek, 24. czerwca 1910 roku w gronie rodzinnym małżeństwo ślusarza Jahna. Dostojni jubilaci zostali wielokrotnie uhonorowani.

Oborniki (Obernigk). Rzemiosło i przemysł przechodzą w Obornikach fazę intensywnego rozwoju. Otwarto wiele nowych firm szybko uzyskując rangę, jaką mają firmy starsze. Też bowiem starsze firmy dopasowały się już do wymogów nowych czasów, aby sprostać ogólnie obecnie panującym większym wymaganiom. Najstarsi rzemieślnicy zgłosili działalność gospodarczą już 1. lipca 1880 roku. Jest to małżeństwo Ernestiny i Karla Bindigów, hodowców dziczyzny i drobiu. Sklep ich znajduje się na rogu ulic Dworcowej (Bahnhofsstraße) i Piłsudskiego (Riemberger Straße). Małżeństwo to mogło więc wczoraj obchodzić 30-lecie swej firmy. Para nadal prowadzi interes z pełnym rozmachem i pilnością, ku uciesze swoich klientów i miejmy nadzieje, że będzie tak jeszcze przez wiele lat.

Oborniki (Obernigk). Jak donosi wrocławski "Breslauer Generalanzeiger", kradzieże płodów rolnych z pól przybierają obecnie monstrualne rozmiary. Policja zdecydowała się nawet na próby szukania złodziei z psem. Z Wrocławia sprowadzono dobrego psa policyjnego, któremu też udało się złapać wielu złodziei. W reakcji na to pośród obornickich złodziejaszków powstała panika i niedawno na obornickiej komendzie zameldował się mężczyzna, który jakiś czas temu ukradł większą sumę pieniędzy, z których większość już spożytkował. Ze strachu przed psem policyjnym, który mógłby go ująć, wolał zgłosić się na policje i przynieść tę część pieniędzy, która mu jeszcze została. Jak dowiedzieliśmy się chodzi tu o psa "Paddy" należącego do komisarza kryminalnego Polke z Wrocławia (Breslau). Pies wyróżniał się już wielokrotnie podczas Pokazów Psów Policyjnych we Wrocławiu.

Prusice (Prausnitz). Żmigrodzka Komenda Uzupełnień organizuje we wtorek, 5. lipca 1910 roku w gospodzie "Pod Białym Orłem" w Żmigrodzie przegląd czynnych trup z obszaru powiatu. Przybędą więc mężczyźni określani jako potrzebni do służby, przeznaczeni do rezerwy oraz do czynnej służby w wojskach lądowych. Mężczyźni określeni jako trwale niezdatni do służby, którzy zostali z niej zwolnieni, a także przeznaczeni do służby rocznej oraz chorzy winni stawić się w oznaczonym terminie o godzinie 7 rano.
 
Powrót do spisu treści

 PRZED 100 LATY PRASA DONOSI
Wyszukane i przetłumaczone przez
Janusza Stopyrę

Posłaniec (Bote)
z powiatów Milicz-Żmigród i Trzebnica
Dziennik rejonu Prusic i Obornik
Redakcja, druk i wydawnictwo Hugo Danigel, Prusice, Okr. WrocławJanusz Stopyra - nauczyciel akademicki i tłumacz, szkołę podstawową ukończył w Obornikach Śląskich (1980), liceum ogólnokształcące w Trzebnicy (1984). W latach 1984-90 studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Dyplom magisterski w Instytucie Filologii Germańskiej w roku 1990, stopień naukowy doktora w roku 1996, stopień naukowy doktora habilitowanego w roku2009 na Wydziale Filologicznym. Autor kilkudziesięciu prac naukowych, w tym dwóch książek. Tłumaczy i prowadzi badania naukowe w zakresie germanistyki i skandynawistyki.