HISTORIA MIASTA

luty 2009 

            

 

PRZED 100 LATY PRASA DONOSI
Wyszukane i przetłumaczone przez dr. hab. Janusza Stopyrę

Posłaniec (Bote)
z powiatów Milicz-Żmigród i Trzebnica
Dziennik rejonu Prusic i Obornik
Redakcja, druk i wydawnictwo Hugo Danigel, Prusic, Okr. Wrocław
Wydania: w środy i soboty

Środa, 3 lutego 1909
Wrocław. Przy wyskakiwaniu z elektrycznego tramwaju księgowy Kasimir Renkowski nieszczęśliwie rozbił sobie czaszkę. Dnia 30. stycznia zmarł w Szpitalu Wszystkich Świętych, zostawiając żoną i piątkę dzieci w wieku od sześciu do trzynastu lat.

Kaszyce Milickie. W sobotę z okazji urodzin Jego Wysokości Cesarza zorganizowano tu wieczorem pochód z pochodniami, w tutejszej gospodzie wysłuchano zaś wierszy deklamowanych przez uczniów, po czym odbyły się tańce do białego rana.

Oborniki. Przeżywszy wczorajsze święto Matki Boskiej Gromnicznej, najbardziej ponury okres roku możemy uważać za przeszły. Zarówno przed jak i po południu dnia, jak widać, szybko przybywa. Z wdzięcznością możemy pożegnać okres, gdy jeszcze przed południem trzeba było palić światło. Zużycie elektryczności spada z tygodnia na tydzień. Panuje już całkiem inny nastrój, choć oblodzone drogi przypominają o tym, że wiosna nie przychodzi od razu. Jest jednak nieco więcej optymizmu, dzięki któremu więcej pracujemy i lepiej idą interesy.

Oborniki. Odbywanie ćwiczeń w strzelaniu przez kluby weteranów wojennych ma być teraz sponsorowane prze Ministerstwo Wojny. Na wniosek przewodniczącego klubu Minister Wojny udostępni klubowi broń i amunicję, a jeśli klub ma siedzibę w miejscowości, gdzie jest garnizon wojskowy, również strzelnice. Celem akcji, polegającej m. in. także na organizowaniu zawodów strzeleckich, jest zwiększenie celności w strzelaniu, ale też w wzmocnienie siły obronnej klubów.

Oborniki. Niebezpieczeństwa związane z piciem alkoholu przez dzieci ocenił dziś dr Becker z tutejszego szpitala Weilmünster. Są one tak wielkie, że zgodnie z §§ 229 i 230 kodeksu karnego karze podlega każdy, kto stale podaje dzieciom alkohol. Zabronione ma być obecnie także zamieszczanie na winach napisów reklamowych „Kinderwein”.

Prusice. Prusicki cech rzeźników zorganizował w niedzielny wieczór w hotelu „Pod złotym słońcem” bal, który cieszył się dużą frekwencją miejscowych. Mistrz Seidel miał z tej okazji dłuższą przemowę i wzniósł toast za pomyślność Jego Wysokości Cesarza, który wywołał ogólny aplauz, a następnie zaśpiewano hymn państwowy. Wygłoszono jeszcze wiele żartobliwych toastów, śpiewano pieśni i tańczono.

Gliwice. Zmarła w kościele. W zeszły czwartek żona kominiarza Wilczewa, która uczestniczyła w porannej mszy w kościele parafialnym, doznała udaru mózgu i poniosła śmierć na miejscu.

Głubczyce. Chałupnik Kothe z Zawiszyc świętował w poniedziałek swój ślub. Podczas tańca ojciec pana młodego doznał udaru serca. Próby reanimacji nie powiodły się, śmierć nastąpiła natychmiast.

Z sal sądowych. Oleśnica. Wdowa Theresia Jäschke z Prusic jest oskarżona z powodu nieumyślnego zabójstwa. 13 listopada ubiegłego roku robiła pranie u swojej córki w Maltschawe. Gdy postawiła garnek z gorącą wodą na krześle, opuściła na chwilę pokój. Gdy wróciła, małe dziecko leżało poparzone na podłodze. Musiano zawieźć je do szpitala, po czym jednak zmarło. Oskarżona uznana więc została za winną śmierci dziecka. Po wzięciu pod uwagę okoliczności łagodzących skazano ją na jeden dzień więzienia. Oskarżyciel żądał tygodnia.

Sobota, 6 lutego 1909
Wrocław. W nocy z wtorku na środę, ok. godz. 12, starszy inspektor Wrocławskiego Towarzystwa Ochrony zauważył podczas obchodu ogień w jednym ze sklepów przy Neue Tauenzienstraße. Natychmiast powiadomiono straż ogniową, która w krótkim czasie zagasiła ogień, co zapobiegło większym uszkodzeniom.

Oborniki. Zimowy czar znowu prysł, czy na zawsze, czas pokaże. Po obfitych opadach śniegu trwających od soboty do środy nastąpiła odwilż, która odsłoniła wiele brudu na ulicach. Toteż radość z widoków na saneczkarskie wyczyny spłynęła wraz ze śniegiem, jednak na ślizgawkach jest nadal spory ruch.

Oborniki. Wielokrotnie wnoszono protest, że niektórzy podróżni w przedziałach dla niepalących czwartej klasy palili i przez to przeszkadzali innym, nie wstrzymując palenia nawet wobec skarg i wyraźnego zakazu ze strony konduktora. Dyrekcja kolei zobowiązała personel pociągu do nietolerowania pod żadnym pozorem palenia przez pasażerów czwartej klasy. Przedziały dla niepalących mają być nadal wyraźnie odznaczone.

Milicz. Zachorowania na choroby zakaźne i przypadki śmierci w powiecie milickim w styczniu 1909: 7 zachorowań i 1 przypadek śmierci na dyfteryt, 17 zachorowań i 1 przypadek śmierci na szkarlatynę, 1 przypadek śmiertelny na gruźlicę płuc i krtani oraz 1 zachorowanie na gorączkę połogową.

Ścinawa. Miejscowy biedak i inwalida Jakisch został znaleziony w swoim pokoju w schronisku pomocy społecznej. Prawdopodobnie poniósł śmierć przez zamarznięcie. W przeddzień wypił sporą ilość alkoholu.

Okręg legnicki
Głogów. W poniedziałkowy wieczór wydarzył się bandycki akt z użyciem rewolweru. Młody pracownik kupca Rügera, który posiada tutaj dwie filie, oddał z nieznanych przyczyn strzał z rewolweru do dziewczyny zatrudnionej w filii przy Oderstraße. Kula trafiła ją tuż nad lewym okiem. Ciężko ranną dziewczynę przewieziono do szpitala miejskiego. „Rewolwerowiec” zastał zatrzymany. Prawdopodobnie chodzi o zawód miłosny.

Złotoryja. Podczas lądowania balonu „Pommern” w ostatnią niedzielę został zraniony właściciel ziemski Haberland ze Schwochowa. Poszkodowany w wyniku poniesionych obrażeń zmarł wczoraj w szpitalu.

Lubań. Leśniczy Kretschmar został zabity w wyniku uderzenia żelazną kasą pancerną, podczas gdy leżał w hamaku do tej kasy przytwierdzonym. Kasa w wyniku ruchu obluzowała się i nieszczęśliwie spadła na leśniczego.

Okręg opolski
Tischau. W piątkowe popołudnie żona robotnika Giela z Tischau udała się do pobliskiego lasu zbierać chrust zostawiając obu swoich synów w wieku 3 i 6 lat w domu. Podczas gdy młodszy z nich leżał w kołysce, starszy zaczął bawić się zapałkami i przez nieostrożność zapalił stojące w tym samym pokoju łóżko, na którym leżało kilka sztuk odzieży. Ubrania zapaliły się tak dymiąc, że straszy chłopiec, który uciekł do palącego się łóżka, uległ uduszeniu, a młodszy został ogłuszony. Dzięki próbom ratowania ze strony matki i sąsiadów udało się ocucić młodszego z chłopców, jednak mimo pomocy lekarskiej zmarł on na zatrucie dymem.

Środa, 10 lutego 1909
Oborniki. Związek Rolnictwa, Ogrodnictwa i Pszczelarstwa na obszar Obornicki został uroczyście utworzony w niedzielę, 7. lutego w hotelu „U Cesarza Niemiec”. Z tej okazji odbył się koncert, przedstawienie teatralne, a uroczystość zakończył bal.

Oborniki. Jak ocenia doświadczony rolnik znany redakcji, zasiewy zbóż ozimych w prowincji brandenburskiej, śląskiej i poznańskiej są bardzo mizerne. Długa susza sprzed roku nie sprzyjała uprawie zbóż, stwardniałą ziemię można było zaorać tylko z najwyższym trudem.

Niemcza. W jednej z miejscowych wiosek odnotowano rzadki przypadek ufności i uczciwości. Gdy w ostatnich dniach właściciel tamtejszego majątku wyjechał do Wrocławia w interesach i zapomniał w swoim domu kopertę z pieniędzmi o łącznej wartości 1000 marek, pokojówka posłała kucharkę z pieniędzmi na stację kolejową. Ta po drodze poprosiła wyprzedzającego ją obcego rowerzystę o zabranie 1000 marek dla swojego pana. Obcy uszanował zaufanie, jakim go obdarzono i przekazał pieniądze właścicielowi.
Prusice. W niedzielę 14. lutego odbędą się pokazy slajdów o treści patriotycznej. Dochód z prelekcji przekazany zostanie na cele dobroczynne. Slajdy i aparat pochodzą ze znanego instytutu tej branży z Berlina.

Prusice. „Katolicka Gazeta Szkolna” zaleca szkołom powiatu milickiego co następuje:
1) W mroźną pogodę panowie nauczyciele winni wylać dla dzieci na podwórzu szkolnym ślizgawkę – im dłuższą tym lepszą. Ślizganie się bawi dzieci i po długim siedzeniu w zatęchłym w zimie szkolnym powietrzu następuje przepompowanie ich płuc świeżym powietrzem, co jak żadne inne ćwiczenie gimnastyczne wzmacnia organizm, przede wszystkim mięśnie grzbietu i z uwagi na konieczność ustawiania się w kolejkę ma także pozytywny wpływ wychowawczy. Jest to cenna bezpłatna rozrywka wzmacniająca ciało i ducha zalecana na przerwach szkolnych w zimie.
2) Panowie nauczyciele proszeni są zapisywać frekwencję nie kredą na drzwiach klasy, lecz używać do tych celów, o ile nie ma czarnej tablicy, tabliczkę z łupków, którą zawiesza się koło katedry. Powiatowy Inspektor Szkolny

Prusice. Gwałtowna odwilż spowodowała w śląskich rzekach powódź. Piława wystąpiła w pobliżu Makowic z brzegów i częściowo zalała miejscowość. W rejonie Łażan duże połacie pól są pod wodą. Bóbr i Szprotawa zalały pola i ogrody. Wiele zakładów przemysłowych, których zasilanie zależne jest od prądu Bobru, musiało zawiesić działalność. Także sąsiednie Gürkwitz ucierpiały w sobotę z powodu powodzi.


Sobota, 13 lutego 1909
Śląski zjazd piekarzy odbył się od 29 czerwca do 2 lipca w Świdnicy. W pierwszym dniu obrad przewiduje się pozdrowienia gości, w drugim i trzecim obrady i uroczysty posiłek, a czwartego dnia wycieczkę do Charlottenbrunn.

Oborniki. W niedzielny wieczór ok. godz. 12 ochroniarz kolei zauważył na trasie z Obornik do Golędzinowa w pobliżu tzw. Hegewald ogień i powiadomił telefonicznie stację Oborniki. Alarm zakłócił odbywające się akurat w tym czasie święto założycielskie związku rolniczego, zwłaszcza że brali w nim udział mieszkańcy Golędzinowa i Hegewald oraz wielu kolejarzy. Gdy na miejsce przybyła straż pożarna, ogień objął już swoim zasięgiem większy powierzchniowo obszar. Rolnik Reinhold Kliesch, który również przebywał w tym czasie w Obornikach, zastał swoje domostwo prawie całkowicie spalone. Żona wraz z pozostałymi dziećmi uratowały się. Spalił się dom wraz ze stodołą i oborą, udusiły się 4 świnie i drób hodowlany.

Oborniki. Cesarz przyznał odznakę pamiątkową strażakom „W hołdzie wielkiemu znaczeniu, jakie ma gaszenie pożarów dla dobra państwa, w uznaniu zasług, jakie wypracowały sobie działające w obrębie państwa drużyny straży pożarnej oraz jako zachęta do dalszej wiernej służby”. Minister spraw wewnętrznych wezwał więc zarządy miast i gmin, aby te ustaliły, którzy członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej spełniają wymogi stawiane osobom odznaczanym. Akt odznaczenia ma mieć miejsce 1 kwietnia.

Jawor. Zmarła w wieku 80 lat miejscowa aptekarka Meyer została pochowana z honorami wojskowymi. Podczas działań wojennych w r. 1866 i 1870/71 poświęcała się ochotniczo pielęgnacji chorych i rannych i otrzymała za to krzyż zasługi, medal dla niekombatantów oraz medal honorowy. Była honorową przewodniczącą miejskiego związku Kobiet. Swój spory majątek zapisała w testamencie tutejszemu sierocińcowi.


Środa, 17 lutego 1909
Kuraszków. Z okazji 50-tych urodzin Jego Wysokości Cesarza i Króla w tutejszej gospodzie odbyła się ostatnio impreza parówkowa, na którą przybyło tak wielu mieszkańców wioski, że gospoda była zapełniona do ostatniego miejsca. Za Jego Wysokość Cesarza wzniesiono wiele toastów i z towarzyszeniem orkiestry odśpiewano hymn państwowy.

Oborniki. Związek Loterii „Życzę dużo szczęścia” będzie obchodził rocznicę swego założenia w niedzielę, 21 lutego w gospodzie „U Cesarza Niemiec”. Przewidziane są przedstawienia teatralne i bal.

Oborniki. Związek Gospodarzy Obornik i Okolic swoją tegoroczną rocznicę założenia będzie obchodził w czwartek, 18 lutego w gospodzie „U Cesarza Niemiec”. Ku pokrzepieniu i uciesze członków odbędą się humorystyczne przemówienia, koncert oraz bal. Następnie odbędzie się przyznawanie wyróżnień.

Oborniki. Związek Rowerzystów „Adler” kolejną rocznicę swego założenia obchodzić będzie w hotelu „Bellevue”. Poza koncertem i przedstawieniem teatralnym odbędzie się tu pokaz rzadkiej sztuki jazdy akrobatycznej i grupowej. Że związek ten zawsze oferuje dobry program i cieszy się dużą popularnością, jest rzeczą ogólnie znaną. Oby i tym razem impreza się udała!

Prusice. Pięćdziesięciolecie swojego zakładu obchodzili w poniedziałek, 15 lutego szewcy Gottlieb Wuttke i Karl Wicke. Z tej okazji pan burmistrz Pätzold i przewodniczący rady miejskiej Schüle udali się do wspomnianych panów, przekazali im gratulacje od organów miejskich oraz zwyczajową premię pieniężną.

Prusice. Niedzielny ogłaszany wcześniej pokaz slajdów spotkał się z dużym zainteresowaniem. Większość pokazywanych przeźroczy wywołało podziw szczególnie ujęć związanych ze światem dzieci. Podczas przywoływania scen historycznych śpiewano pieśni patriotyczne.

Sobota, 20 lutego 1909
Wrocław. W celu popularyzacji pochówków z kremowaniem zwłok miasto kosztem 2000 marek utworzyło w zachodniej części cmentarza miejskiego gaik dla urn. Ta część cmentarza, połączona z pozostałą kilkoma dróżkami, utworzona została na wniosek Stowarzyszenia Pochówków z Kremacją. Składa się z kilku większych i mniejszych kwater. Zawiera też duży plac, chwilowo trawnik, zarezerwowany na budowę krematorium.

Kuraszków. Jego Wysokość Cesarz i Król zechciał łaskawie przyznać fundatorowi tutejszego kościoła panu Kleinertowi Ogólne Odznaczenie Honorowe.

Krościna Wielka. Do tutejszej szkoły ewangelickiej uczęszcza obecnie 65 uczniów, w tym 37 chłopców i 28 dziewcząt. Pośród tych dzieci jest 13 dzieci katolickich, 6 chłopców i 7 dziewcząt. Dzieci te chodzą na religię razem z katolickimi uczniami z Jagoszyc i Puditsch w każdą sobotę po południu. Religii uczy je nauczyciel Lorenz z Prusic.

Z sal sądowych. Oleśnica. Izba Karna tutejszego sądu prowadzi proces przeciwko robotnikowi Bohmke z Obornik pod zarzutem próby szantażu. Zatrzymał on na ulicy piętnastoletnią dziewczynę, aby wypowiedziawszy słowa „Entweder das Geld oder nischt” zabrać jej pieniądze. Oskarżony został zauważony przez kilku przechodniów i oddalił się. Zdaniem prokuratora został tu popełniony czyn przestępczy. Zażądał on półtora roku więzienia. Sąd skazał oskarżonego na rok i cztery tygodnie więzienia, zaliczając mu w poczet kary cztery tygodnie aresztu śledczego.

Oborniki. Zmiana nazw stanowisk służbowych na kolei. Od dnia 1 kwietnia 1909 miejsce dotychczasowego określenia ‘służba stacyjna’ zajmie ‘konduktor stacyjny’, zaś zamiast określenia ‘portier’ pojawi się ‘odźwierny’. Określenie ‘urzędnik kancelaryjny 1 klasy’ zastąpi ‘urzędnik kancelaryjny’.

Oborniki. Nie zapominajcie przykrywać waszych psów i koni ciepłymi kocami, zaopatrywać psów łańcuchowych w ciepłe legowiska, a także dokarmiać i poić marniejące z zimna ptaki! Podkowy koni należy ostrzyć celem zapobieżenia poślizgom.

Prusice. W celu ułatwienia i przyspieszenia doręczania listów pilnie zaleca się zamieszczenie na domostwach skrzynek pocztowych.

Prusice. Do właścicieli domostw. Aby zapobiec poślizgnięciom na chodnikach, przypomnijcie sobie o swoich obowiązkach i to zawczasu, bo gdy przyjdzie do płacenia odszkodowania, wtedy będzie za późno na żal. A że koszty są bolesne, więc wasze chodniki regularnie posypujcie.


Środa, 24 lutego 1909
Wrocław. Oszustwo. Rzeźnik, który znowu wyprodukował kiełbasę z mięsa końskiego, dostał 14 dni więzienia za oszustwo z zakresu środków żywnościowych.
Oborniki. Elektrownia mistrza stolarskiego Wagnera zostanie rozbudowana, gdyż pan Wagner dostał od właściciela majątku pana von Schauberta zezwolenie na poprowadzenie ponad wszystkimi ulicami należącymi do majątku linii elektrycznej. Da to właścicielom willi przy Holtei-Promenade oraz w Syrenie aż do cmentarza katolickiego możliwość przyłączenia się do sieci, a chęć taką właściciele w większości już zgłosili. Pan Wagner oświetli promenadę także pochodniami. Ponadto właściciel browaru Gramsch wybuduje na nowo zakupionej działce rzeźnika Kliescha w Stoppen willę pierwszej klasy, zatrudniając majstra budowlanego Kruppe. Także tę willą obejmie przypuszczalnie elektryfikacja z elektrowni pana Wagnera.

Oborniki. Urzędnikowi Kasy Ubezpieczeniowej Ubezpieczenia Ogniowego, panu Paulowi Wiesnerowi, przyznano za udzielenie 300. ubezpieczenia premię gratyfikacyjną w wysokości 20 marek. Pan Wiesner otrzymał już przy okazji udzielenia 100. ubezpieczenia 30 marek, a 200. 20 marek.

Oborniki. Podczas burzy śnieżnej zagubiła się w zeszły wtorek wieczorem mieszkanka Obornik. Wybrała się w drogę wieczorem odwiedzić krewnych w Trzebnicy. W drodze zastała ją burza śnieżna i zgubiła się. Krążyła w koło trzy godziny, aż wołanie jej usłyszał furman jadący saniami do Trzebnicy. Zziębniętą i wyczerpaną kobietę zabrał do Trzebnicy.

Prusice. W książęcych szpitalach w Żmigrodzie i Prusicach leczono w r. 1908 łącznie 235 chorych, w tym wyznania katolickiego 58, a ewangelickiego 97. Łączna liczba dni leczniczych w obu szpitalach wyniosła 6433, w tym na jednego chorego przeciętnie 30,3 dnia (w Prusicach 20 dni). Całkowicie wyleczono łącznie 193 chorych, częściową poprawę zanotowano u 5 chorych. Zwolniono nie wyleczonych 8 chorych, zmarło 17 chorych, na bieżący rok pozostało 12 chorych. Udzielono łącznie 1152 porad lekarskich, terapii poddano także 73 osoby z zewnątrz. Odbyto 512 dyżurów nocnych. W szpitalu w Żmigrodzie 60 ubogich miesięcznie otrzymuje obecnie zapomogi rzeczowe. Chorymi w obu szpitalach opiekują się siostry Boromeuszki z zakonu w Trzebnicy.

Prusice. Chór męski „Germania” zorganizował w niedzielne popołudnie kulig do Trzebnicy i zatrzymał się na wesołą zabawę w hotelu „U następcy tronu”. Wybrano się m. in. na wycieczkę do lasu bukowego. Podczas powrotu do domu wydarzył się wypadek, gdyż konie u jednych z sań spłoszyły się i jedna z pań została wyrzucona z sań. Miejmy nadzieję, że nie poniosła żadnych szkód na zdrowiu.

Prusice. Początek nowego roku szkolnego. Zarząd Okręgu Śląskiego ustalił koniec obecnego roku szkolnego w szkołach powszechnych na 31. marca, a początek nowego na 1. kwietnia. Uzgodniono także jednakowe terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii wiosennych. Mają się one zacząć w sobotę, 3. kwietnia i potrwać do czwartku, 15. kwietnia.


Sobota, 27lutego 1909
Wrocław. Towarzystwo Miłośników Kolejki Wąskotorowej Wrocław-Trzebnica-Prusice otrzymało 10 lat temu zgodę na prowadzenie bez obowiązku podatkowego restauracji przy pl. Roßplatz we Wrocławiu. Okres ten właśnie upłynął. Restaurację wynajęto za 600 marek rocznie.

Oborniki. Obecnie obserwuje się stały spadek liczby ludności zatrudnionej w rolnictwie, od 49,55% w roku 1882 do 32,94% w roku 1907. Liczba ludności zatrudnionej w przemyśle, handlu i rzemiośle wzrosła natomiast z 50,45% w roku 1882 do 66% w roku 1907. Liczba ludności zatrudnionej w tych gałęziach gospodarki jest więc dwukrotnie wyższa, niż w rolnictwie. Świadczy to o stale utrzymującym się procesie industrializacji.

Oborniki. Kradzież roweru. W ostatnich dniach pomocnikowi listonosza z Trzebnicy, który akurat przebywał w Droszowie przyjmując tam zamówienie, skradziono rower pozostawiony przed domem. Z centrali w Trzebnicy, którą niezwłocznie powiadomił telefonicznie, natychmiast wysłano samochód, przy pomocy którego udało się dogonić złodzieja na szosie w pobliżu Obornik. Został on zatrzymany i przetransportowany do Trzebnicy.

Oborniki. Wścieklizna. Aby zapobiec rozszerzaniu się wścieklizny przewodniczący Sejmiku Samorządowego we Wrocławiu zarządził, aby przy wjazdach do gmin wiejskich położonych w obszarze objętym kwarantanną, wydzielonym z uwagi na zarazę panującą pośród bydła rogatego, umieścić w widocznych miejscach tabliczki z napisem „Zakaz wprowadzania psów”. Także dyrekcja kolei obiecuje, że na stacjach położonych wewnątrz wspomnianego obszaru zostaną wywieszone tego rodzaju tabliczki i zostanie zabroniony przewóz psów w przedziałach dla psów. W pociągach utworzone zostaną w tym celu specjalne pojemniki.

Prusice. Gdy w ostatnich dniach dwóch chłopców bawiło się bronią palną, jednemu z nich kula utkwiła w dłoni. Na szczęście lekarzowi udało się ją wyjąć.

Prusice. Targ zwierząt hodowlanych. Na zorganizowany tu w czwartek, 25. lutego targ zwierząt hodowlanych przypędzono następujące rodzaje zwierząt: 38 koni, 341 krów, 41 cieląt oraz 1161 świń i warchlaków. Spośród bydła rogatego sprzedano prawie wszystko, i to za dosyć wysokie ceny, natomiast interes na rynku trzody chlewnej nie szedł już tak dobrze, tu wiele zwierząt pozostało nie sprzedanych.

Prusice. Kradzież roweru? Nieznany młody mężczyzna, który miał zostać zatrzymany za kradzież, podjął się próby ucieczki. Podczas gdy uciekał, pozostawił w widocznym miejscu prawie nowy rower marki Stahlrad, który mu przypuszczalnie skradziono. Miejscowa komenda policji prosi świadków zdarzenia o dane, które mogłyby doprowadzić do zatrzymania złodzieja lub właściciela roweru.

Trzebnica. Jego Wysokość Cesarz i Król zechciał łaskawie przyznać żonie starosty powiatowego, pani von Scheliha, z d. baronowej Seherr-Toß z Trzebnicy Medal Czerwonego Krzyża trzeciej klasy.


Powrót do spisu treści
 PRZED 100 LATY PRASA DONOSI
Wyszukane i przetłumaczone przez dr. hab. Janusza Stopyrę

Posłaniec (Bote)
z powiatów Milicz-Żmigród i Trzebnica
Dziennik rejonu Prusic i Obornik
Redakcja, druk i wydawnictwo Hugo Danigel, Prusic, Okr. Wrocław


Janusz Stopyra - nauczyciel akademicki i tłumacz, szkołę podstawową ukończył w Obornikach Śląskich (1980), liceum ogólnokształcące w Trzebnicy (1984). W latach 1984-90 studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Dyplom magisterski w Instytucie Filologii Germańskiej w roku 1990, stopień naukowy doktora w roku 1996, stopień naukowy doktora habilitowanego w roku2009 na Wydziale Filologicznym. Autor kilkudziesięciu prac naukowych, w tym dwóch książek. Tłumaczy i prowadzi badania naukowe w zakresie germanistyki i skandynawistyki.