Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urząd Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

HISTORIA MIASTA

styczeń 2010

            

 

PRZED 100 LATY PRASA DONOSI
Wyszukane i przetłumaczone przez dr. hab. Janusza Stopyrę

Posłaniec (Bote)
z powiatów Milicz-Żmigród i Trzebnica
Dziennik rejonu Prusic i Obornik
Redakcja, druk i wydawnictwo Hugo Danigel, Prusic, Okr. Wrocław
Wydania: w środy i soboty

sobota, 1. stycznia 1910 r.

Oborniki (Obernigk)
. W niedzielę, 2. stycznia 1910 o godzinie 4 po południu odbyło się comiesięczne posiedzenie Rolniczego Związku Obornik i Okolic. Wykład wygłosił dr Rybark z Wrocławia (Breslau) na temat wydobycia soli potasu i ich znaczenie dla gospodarki Niemiec.

Oborniki (Obernigk). Celem dalszego zabezpieczenia obszarów leśnych planowane jest rozszerzenie zabezpieczeń przeciwpożarowych na odcinku Wielka Lipa (Groß Leipe) drogi Wrocław (Breslau) – Poznań. Projekty tej budowli zostały już opracowane i znajdują się w biurze w Wielkiej Lipie. Wnioski w tej sprawie zbiera starosta trzebnicki.

Oborniki (Obernigk). Cykl wykładów dla rolników odbędzie się od dnia 11. do 15. stycznia 1910 we Wrocławiu (Breslau). Wykłady zostaną wygłoszone w sali koncertowej Wrocławskiej Filharmonii od godziny 9 do 13. Ostatni dzień przeznaczony jest na studium historii praprzodków obecnych mieszkańców Śląska połączoną ze zwiedzaniem muzeum rzemiosła artystycznego.

Oborniki (Obernigk). Na próbę wprowadza się obecnie akcję odnawiania wagonów kolejowych. Chodzi o to, aby szczególnie wyeksponować oznaczenia wagonów osobowych, gdyż Zarząd Kolei ma zamiar pomalować wszystkie wagony na jeden kolor. W tym celu umieszczono na nich czarne tablice emaliowane z wielkimi arabskimi literami, które są dobrze widoczne.

Prusice (Prausnitz). Szczególnie polecamy jeszcze dziś dzisiejszy koncert, który odbędzie się w Wojskowej Wrocławskiej Szkole Muzycznej pod osobistym kierownictwem jej dyrektora Hilbiga. Program już przekazaliśmy. Zawiera on wiele nowych, dotychczas nie prezentowanych utworów. Po koncercie odbędą się tańce przy orkiestrze.

Prusice (Prausnitz). Jak dotąd pierwszy raz Opera Wrocławska decyduje się na przedstawienie, które odbędzie się w naszym mieście. Dyrygent Knispel, który od pewnego czasu przebywa gościnnie w Miliczu, dla odmiany poprowadzi w najbliższy poniedziałek w hotelu „U cesarza Niemiec” operetkę „Księżniczka dolara” (Dollarprinzessin). Dzieło jest bardzo melodyjne i we wszystkich większych miastach gromadziło dotąd już setki razy pełne sale publiczności. Przed kilkoma tygodniami operetkę wystawiono np. w Tokio w języku japońskim.

Prusice (Prausnitz). Z tutejszego Urzędu Pocztowego wydzielono dużą liczbę spisów ulic i placów Wrocławia. Ze spisów tych będzie się korzystać przy przyspieszonym zamawianiu listów.

Prusice (Prausnitz). Posiedzenie Zarządu Powiatu. Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu, które odbyło się dnia 21. grudnia 1909 pod przewodnictwem starosty Grolmanna na deputowanego do Rady Powiatu wybrano dyrektora Haase. Poza omówieniem spraw finansowych zwrócono uwagę na obowiązek Zachowania wielkiego mostu na Baryczy w rejonie Sułowa (Sulau). Na sporządzenie projektu celem przebudowy starego i budowy nowej siedziby Zarządu przeznaczono 2000 Marek. Na budowę brukowanej jezdni ze Żmigrodu (Trachenberg) do Jamnika (Groß Ossig) przeznaczono wsparcie powiatu i postanowiono objąć ją po ukończeniu budowy rękojmą związaną z jej utrzymaniem.

Prusice (Prausnitz). Dnia 10. stycznia 1910 rozpoczął się sezon dla ławników Sądu Królewskiego w Oleśnicy. Na ławników wybrano: majora w stanie spoczynku von Kehler w Trzebnicy (Trebnitz), radcę Richarda Merkela w Nowym Dworze (Neuhof), dzierżawcę majątku Bertolda Jahna w Piotrkosicach (Peterkaschütz), drukarza Paula Lange z Milicza oraz Rentier dra Knobelsdorfa w Obornikach.

Trzebnica (Trebnitz). Jak już wielokrotnie wspominaliśmy, wrocławska Izba Rzemieślnicza postanowiła urządzić punkty informacyjne wymiany praktykantów. Także Trzebnica ma otrzymać taki punkt. W tym celu w niedzielę, 16. stycznia pojawi się na miejscu przedstawiciel Izby i wygłosi wykład na ten temat.

środa, 5. stycznia 1910 r.


Oborniki (Obernigk). Sprawa opodatkowania automatów. Minister finansów zażądał od Izby Skarbowej sprawozdania na temat opodatkowania automatów do gry. Ukazuje ono, według dyrektora, w jaki sposób opodatkowanie może być jak najskuteczniej ściągnięte, tak aby już w styczniu wprowadzić zasadnicze zmiany w opodatkowaniu. Celem zdobycia wystarczającej podstawy do przeprowadzenia kontroli, zostanie ona przeprowadzona jeszcze w styczniu 1910.

Oborniki (Obernigk). Spożycie piwa w Niemczech zmniejsza się. Według sprawozdań rok 1908 był rokiem z niższym o ponad 2 miliony hektolitrów niż zwykle spożyciem piwa. Spożycie piwa na głowę mieszkańca wynosi obecnie 91,9 l (wcześniej 97 l.).

Oborniki (Obernigk). Fundacja Augusta-Wiktora swą działalność w rejonie Jerozolimy rozpocznie w r. 1910. Książę Eitel Friedrich uświetni uroczystość inauguracyjną swą obecnością.

Oborniki (Obernigk). Co do wiosennego nawożenia pól, należy zwrócić uwagę na to, że owoce dojrzewające latem zużywają duże ilości potasu. Dotyczy to w szczególności wszystkich rodzajów buraków, które pobierają z ziemi szczególnie duże ilości tego pierwiastka. Jeżeli buraki miesza się także zwyczajowo z nawozem ze stajni, to dodaje się do niego automatycznie 3-5 cetnarów kainitu. Oprócz tego roztwór kainitu jest szczególnie dobry przeciwko nicieniom. Na polach położonych na południe od Wrocławia gleba zawiera ok. 6 cetnarów kainitu na morgę.

Oborniki (Obernigk). Sprawdzian związany z dopuszczeniem do powszechnego użytku kowalstwa przed komisją państwową we Wrocławiu (Breslau) odbędzie się w roku 1910 w czwartek, 13. stycznia w warsztacie mistrza kowalskiego Zillmanna przy Margaretenstraße.

Prusice (Prausnitz). Posiedzenie Związku Kawalerów Katolickich odbyło się w sobotę, 1. stycznia 1910. W lokalu uroczyście przystrojonym choinką zebrali się prawie wszyscy członkowie wraz z gośćmi. Sąsiednie lokale były także przepełnione. Po tym jak dwa chóry odśpiewały pieśni bożonarodzeniowe, głos zabrał Prezes Zarządu, prałat Paul. Wychodząc od faktu, że Zbawiciel Świata przyszedł na Ziemię w tak skromnych warunkach, w chrześcijańskim święcie tylko w skromności należy szukać radości. Związek Kawalerów Katolickich może roztaczać tylko skromną radość, robi to jednak chętnie, aby powetować sobie w dobrym tego słowa znaczeniu wszystkie trudy całego roku. Święto zorganizowano przede wszystkim dla członków Związku i ich rodzin. Mowa prałata Paula zakończyła się słowami upomnienia dla członków Związku. Po wspólnym odśpiewaniu kolędy „Stille Nacht” nastąpił trójgłosowy śpiew chórów. Aukcja sprzedaży choinki przeprowadzona w stylu amerykańskim przyniosła spory dochód. Święto, choć skromne, dostarczyło jeszcze raz dowodów na zgodność pośród członków Związku, gromadzących się w dobrym duchu.

Prusice (Prausnitz). W niedzielę, 16. stycznia, odbędzie się pośród członków Katolickiego Związku Ludowego w hotelu „U cesarza Niemiec” święto ludowe. Zaproszeni są oczywiście też goście. Trwają przez cały czas próby przed imprezą.

Prusice (Prausnitz). Koncert, który dała pierwsza Wrocławska Szkoła Wojskowa dyrektora Hilbiga w sobotę, 1. stycznia w hotelu „U cesarza Niemiec” cieszył się wielkim powodzeniem i wielka sala hotelu wypełniona była do ostatniego miejsca. Poszczególne części programu były gromko nagradzane przez publiczność, co skłoniła pana Hilbiga do licznych bisów. Po zakończeniu koncertu odbyły się jeszcze tańce, w których udział wzięła cała publiczność i które trwały do białego rana.

Prusice (Prausnitz). W roku 1910 Wielkanoc przypada na 27. marca, a więc bardzo wcześnie. Tak wcześnie Wielkanoc w tym stuleciu będzie jeszcze tylko 2 razy, w latach 1921 i 1932. Jeszcze wcześniej Wielkanoc przypadnie w roku 1913 (23 marca) , w r. 1940 (24. marca), w r. 1951 (25 marca) oraz w r. 1967, 1978 i 1989 (26 marca). Najwcześniejsza możliwa data świąt przypadająca 22. marca nie będzie obchodzona w ciągu najbliższych 100 lat, ale najpóźniejsza z możliwych – 25 kwietnia – w roku 1943.

Prusice (Prausnitz). Nowe 25-fenigówki wchodzą w coraz większym stopniu do obiegu. Oby przyniosły tak wiele radości, ile trudu kosztowało ich artystyczne opracowanie. Potrwa to jeszcze jakiś czas, aż nowa moneta wejdzie „pod strzechy”, ale wszystko zmierza ku jej powszechnemu użyciu.

Prusice (Prausnitz). Jak ciężkie powinno być nowonarodzone dziecko? Pytanie to zainteresuje z pewnością wszystkie mamy, którym leży na sercu dobro ich dzieci. Stwierdzono, że jednolatek powinien ważyć 9,3 kilo, dwulatek nieco ponad 12 kilo, trzylatek ok. 14 kilo, czterolatek, 15, 5 kilo,, pięciolatek 18,6 kilo, sześciolatek 20,5, siedmiolatek 22,5, ośmiolatek 24,5, dziewięciolatek 27,5, a dziesięciolatek 30 kilo, wszystko jedno czy dziewczynka, czy chłopak. Wyższa waga wskazuje na nadmierne odkładanie się tłuszczu, niedowaga zaś dowodzi, że odżywianie było niedostateczne lub nieprawidłowe.


sobota, 8. stycznia 1910 r.

Oborniki (Obernigk). Podłączenie dworca w Obornikach do tutejszej gazowni zostało obecnie ukończone i dokonało się to nie tylko ku pożytkowi stacji, lecz także całej miejscowości. Gazownia będzie teraz musiała wykorzystać całą swoją moc. Pan Wagner rozwinął znacznie elektrownię i zyskał wielu nowych klientów jako odbiorców prądu. Oba źródła światła są godne pochwały. Urządzenie gazowe na dworcu wykonane zostało przez firmę z Wrocławia. Wykorzystywane dotychczas przez stację urządzenie produkujące acetylen zostanie teraz wyłączone, Może ono przydać się w innych celach.

Oborniki (Obernigk). Także i w tym roku wielu osobom dosłano do domu anonimowe kartki świąteczne o obraźliwej treści. Na kartkach tych triumfuje nienawiść i pożałowania godna podłość. Moralnie zbrokani ludzie, którzy nie mają odwagi, aby otwarcie kogoś obrazić, wysyłają pod adresem swych ofiar strzały „zza węgła”. Są zbyt tchórzliwi, aby otwarcie wystąpić ze swoim nazwiskiem na ustach, ponieważ wiedzą, że czyn ich byłby napiętnowany przez każdego porządnego obywatela. Uczciwy człowiek na widok takich kartek jedynie wzruszy ramionami. Może jeszcze tylko żałować , że pośród jego bliźnich, może nawet w jego najbliższym otoczeniu, jest tyle podłości. Otwarte kartki o nieprzyzwoitej lub obraźliwej treści świadczą jedynie o obyczajowym prymitywizmie, i przyczyniają się do tego, aby „struć” nasze życie społeczne.

Oborniki (Obernigk). Jak reklamuje się nie wykupione gazety?. Jeżeli gazety zamówione pocztą nie przychodzą regularnie, to abonenci mogą zarządzać dodatkowej dostawy jedynie przez pocztę, pisemnie lub ustnie, z podaniem okoliczności, które skłoniły ich do takiej, a nie innej skargi. Jednak abonenci zwracają się często do wydawcy gazety. Nie jest to droga prawidłowa, gdyż nie wydawca jest dostawcą gazet, lecz poczta. Poczty zobowiązane są do dosyłania nie dostarczonej prasy.

Prusice (Prausnitz). Przedstawienie dane przez trupę teatralną Hugo Knispelsch w sali hotelu „U cesarza Niemiec” odbyło się przy pełnej sali. Było to wydarzenie, jakiego od wielu lat nie było w naszym mieście. Dobra sława trupy nadeszła za nią z Milicza (Militsch). „Księżniczka dolara” (Dollarprinzessin) - któż z nas nie przeczytał i nie usłyszał już tak wiele o tej operetce, że nie chciałby też jej zobaczyć? I rzeczywiście – nikt nie opuścił sali teatralnej rozczarowany. Wszyscy tym, co usłyszeli i zobaczyli, byli ukontentowani. Trupa posiada dobrych śpiewaków, przynajmniej w głównych partiach, których słuchało się z przyjemnością. Pani dyrektor Knispel była „Księżniczka dolara” w grze i śpiewie, którą można wystawić na każdej większej scenie. Godnie towarzyszył jej pan Horazek jako Wehrsburg, i oni podzielili między sobą aplauz wieczoru. Podobały się także panie Dibbon jako Daisy Gray oraz pani Lauermann jako Olga Labińska. Pan Waldau przyłączył się to postaci pierwszoplanowych. Trupa ma w przyszłym tygodniu wystawić „Die Förster Christel“ – wykupienie wszystkich biletów ukoronowałoby jej zamierzenie.

Prusice (Prausnitz). Podczas wczorajszych wyborów deputowanych miasta wybrany został przedsiębiorca budowlany Vater - 39 głosami na łącznie 60 oddanych.

Prusice (Prausnitz). W roku 1909 urodziło się w Prusicach 39 dzieci, a zmarło 47 osób. Zawarto 8 małżeństw. W Gürkwitz zanotowano w tym samym okresie 36 narodzin i 26 zgonów, a także 9 nowo zawartych małżeństw.

Prusice (Prausnitz). Powszechnemu obowiązkowi służby wojskowej podlegają mężczyźni, którzy nie otrzymali jeszcze decyzji o ich stosunku do służby wojskowej. Winni oni zameldować się od 15. do 20 stycznia 1910 na tutejszej policji. Przynieść ze sobą należy świadectwo urodzenia.

Trzebnica (Trebnitz). Wspólna Kasa Chorych Powiatu Trzebnickiego podwyższyła składkę ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia kosztów pogrzebu oraz pozostałe składki dwukrotnie i postanowiła o jeszcze innych zmianach statutowych.

Trzebnica (Trebnitz). Praktykant, który przebywał na wychowaniu u pana Scholza w Parnitze, Winzent Supianek, zaginął. Poszedł do szkoły i nie wrócił już stamtąd do domu.

Trzebnica (Trebnitz). W nocy, krótko przed godziną 12, do domu nauczyciela Ullricha w Księginicach (Kniegnitz) wtargnęli złodzieje. Gdy jednak ten oddał kilka strzałów z rewolweru, uciekli. Prawdopodobnie zamierzali okraść kasę oszczędnościowo-pożyczkową, której skarbnikiem był pan Ullrich.

Oborniki (Obernigk). Urząd Stanu Cywilnego w Obornikach zanotował w grudniu roku 1909 narodziny córki krawca Bergera i ratownika wodnego Dambocka, a także syna ślusarza Hoffmanna. Małżeństwa zawarli woźnica Henryk Hahm z Augustą Matzke oraz kupiec Herman Hillert z Bertą Gutsche. Zmarła pani woźnicowa Paulina Reibeholz (50 lat), Erika Dambock, kapitan w stanie spoczynku Ludwig Polst (38 lat) oraz wdowa po poborcy podatkowym Augusta Bauschke (61 lat).

Oborniki (Obernigk). We własnym domu nie drożej, niż w wynajmowanym mieszkaniu. Królewski Inspektor Budowlany Flur dowodzi opłacalność zakupu własnego domu jednorodzinnego. Obliczenia opublikował w książeczce wydanej przez Niemieckie Wydawnictwo w Wiesbaden. Z wywodów zrozumiałych dla każdego laika wynika, że każda rodzina jest w stanie zakupić sobie dom z ogrodem o wartości od 4500 do 18000 marek bez konieczności spłacania większych odsetek, niż koszty, które miałaby wynajmując mieszkanie. 50 rysunków domów zamieszczonych w książce dowodzi, że domek z ogrodem nie jest dzisiaj nieosiągalnym ideałem, jeżeli tylko niewielką część sumy zakupu wpłaci się na początku. Kto życzy sobie zamieszkiwać we własnym domu z ogrodem, z pewnością nie będzie tego żałował.

Oborniki (Obernigk). Kto życzy sobie zbudować domek na własnej ziemi, powinien przestudiować szereg przygotowanych w tym celu projektów tego typu budowli i zorientować się, jakiego rodzaju sprzęty należy nabyć. Może w tym pomóc szereg wydawnictw, m. in. „Landhaus und Willa”, „Das Landleben” oraz „Das eigene Heim und sein Garten“ – przewodnik dla osób, którzy chcą wybudować lub kupić sobie własny domek. Przewodnik zawiera 600 planów najczęściej zamawianych domów, sporządzony przez architekta Beetza, wraz z ogrodami, podanymi kosztami budowy oraz różnej wielkości pokojami. Podano w nim często wybierane przez ludzi sposoby, na jakie można nabyć dla siebie własny domek, bez wykraczania poza własne możliwości finansowe. Każda rodzina znajdzie w nim mnóstwo praktycznych wskazówek.


środa, 12. stycznia 1910 r.

Oborniki (Obernigk). Nowo wybrani kościelni i przewodniczący rad parafialnych zostali w niedzielę po Mszy św. wprowadzeni do swojej służby przez pastora Banke zachęcającymi słowami otuchy do swojej służby. Pastor przedstawił i ich obowiązki i zobowiązał do ich wykonania uściskiem dłoni. Byli to panowie Langner, Siegert, Gramsch, Schosnig, Gudewill, Brühl, Olafske i Krauspe.

Oborniki (Obernigk). Chór „Germania” obchodzi święto swojego powstania w niedzielę, 16. stycznia w gospodzie „ U Cesarza Niemiec”. Związek, którego dyrygentem jest kantor Hoffmann, którego zasługi są powszechnie znane, przygotował na to święto bogaty program artystyczny, i ponieważ próby zostały przeprowadzone z dużą pieczołowitością, zapewniony ma pewny sukces.

Oborniki (Obernigk). Część naszych mieszkańców w niedzielne przedpołudnie przestraszyła się na widok przebiegających przez miejscowość koni. W dziale przeładunku towarów na dworcu zostało spłoszonych kilka młodych koni, zaprzężonych do wozu pozostawionego bez nadzoru. Konie poniosły przez plac przeładunkowy, przez otwartą rogatkę kolejową przez tory, ulicą miejscowości. Gdy przejeżdżały koło dworca urwało się na wybojach jedno z kół wozu, następnie dwa dalsze, a na ostrym zakręcie cała skrzynia wozu zwaliła się. W tym momencie konie wlokły za sobą już tylko podwozie z jednym kołem. Przy warsztacie mistrza kowalskiego, pana Bindiga, zwierzęta zatrzymano. Chociaż nie wydarzył się poza tym żaden inny wypadek, należy zwrócić uwagę na to, że nieodpowiedzialną lekkomyślnością jest pozostawianie wozów bez nadzoru w miejscu, gdzie nawoływania, gwizdy, czy jazda manewrowa mogłyby spłoszyć starsze konie.

Oborniki (Obernigk). Rachunek jako obraza. Rzemieślnicy i kupcy wystawiają ostatnio swoim klientom rachunki. Niektórzy z państwa przysłanie do siebie rachunku uważają za nietakt, a nawet za obrazę. Powinno się przy tym uwzględnić fakt, że każdy handlowiec, który w swoim interesie zwraca uwagę na porządek, nie powinien zaniedbywać sprawy rozsyłania rachunków do klientów o określonych porach. Odbierając rachunek nie powinno się więc żywić urazy do wystawcy, lecz do siebie samego, gdyż oznacza to, że zapomniało się zapłacić jakąś małą sumę pieniędzy. Uniwersalny środek przeciwko dostawaniu rachunków jednak brzmi: Kupuj za gotówkę!

Prusice (Prausnitz). Rodzinny wieczór związku śpiewaczego. Program wieczoru rodzinnego organizowanego przez pana Babatza w niedzielę, 16. stycznia, znów jest bardzo bogaty. Członkowie katolickiego chóru kościelnego, którzy swój współudział w słusznej sprawie zawsze wysoko cenili, przejęli teraz także zorganizowanie muzycznej i teatralnej części wieczoru. Oprócz zaplanowanych śpiewów różnych chórów odbędą się także wykłady, przede wszystkim o treści humorystycznej. W przygotowaniu jest poza tym komedia Edmunda Braune „Unser Baby”, która zagrana zostanie przez panie z chóru. Z uwagi na powstałe koszty pobierana będzie skromna opłata w wysokości 10 fenigów od osoby. Goście są mile widziani, i płacą 20 fenigów od osoby. Za przednie rzędy krzeseł przygotowane dla VIP-ów zostanie pobrana opłata w wysokości 50 fenigów od osoby.

Prusice (Prausnitz). Zimowe zawody chóru „Germania”, które odbyły się w zeszłą sobotę, cieszyły się licznym udziałem jego członków. Bardzo skocznie tam tańczono. Podczas wspólnego posiłku, pierwszy przewodniczący, aptekarz Smarzyk, wzniósł toast na cześć Cesarza Niemiec, który wkrótce będzie obchodził urodziny. Dyrygent Lorenz dołączył się do toastu i zachęcił wszystkich do stałego dążenia do przodu, wspomniał o obecnych gościach i poświęcił im, a także związkowi, trzykrotne „Grüss Gott“. Burmistrz Patzold wzniósł pełne humoru słowa toastu za damy. Po ukończeniu posiłku chór przedstawił wyuczony skecz pt. „Schnick-Schnack” autorstwa Schreinera, który zyskał gromki aplauz. Następnie rozpoczęły się tańce. Dzięki sumiennym przygotowaniom przyniosły one wiele radości. Kupiec Giersch bardzo się przy tym zasłużył. Było to piękne, zimowe święto.

Prusice (Prausnitz). Tutejszy cech szewców odbył w poniedziałek swoje zebranie, podczas którego wybrano komisję egzaminacyjną. Jako pierwszy przewodniczący został wybrany mistrz Klätte, jako drugi pan Härtel, a także panowie Walda i Kuschel jako członkowie komisji.

Prusice (Prausnitz). Pieczołowita pielęgnacja łąk wraz z nawożeniem, jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów na podniesienie poziomu każdego gospodarstwa. Pogląd ten zyskał aplauz u wszystkich zawiadomionych gospodarzy i sztuczne nawożenie łąk bardzo się w rolnictwie rozpowszechniło. Dużą rolę odgrywa tu przede wszystkim potas. Nawożenie w proporcji 3-5 cetnarów kainitu na morgę łąki może doprowadzić gospodarza do bogatych żniw. Jednak koniczyna i lucerna, a także kukurydza zużywają w uprawie bardzo wiele potasu. Jeżeli nie zdążyło się z nawożeniem przed zimą, to można to jeszcze nadrobić wczesną wiosną, gdy ruszy wegetacja.

Ścinawa (Steinau). Ciekawe wesele odbyło się w wiejskim kościółku w Ręszowie (Ransen), gdzie w związek małżeński chcieli wstąpić 60-letni urzędnik z 20-letnią dziewczyną. Ponieważ duchowny podczas kazania skierował kilka słów upomnienia pod adresem siwego już pana, ten poczuł się urażony, nagle wstał i opuścił kościół wraz ze swoją narzeczoną i gośćmi weselnymi, a osłupiały duchowny został sam przy ołtarzu. Zdarzenie to nie przeszkodziło parze we wzięciu bardzo uroczysteg

Oborniki (Obernigk). Dr. Meyer opublikował materiał nt. „Ile pożywienia potrzebuje człowiek?” Apetyt i ochota na jedzenie i jak je hamować. Co do tego, ile pożywienia człowiek rzeczywiście potrzebuje poglądy bardzo się różnią. Jednak pobieranie pożywienia jest ważnym czynnikiem w ludzkim życiu, materiał ten jest więc wart opublikowania.

Oborniki (Obernigk). Podczas wystawy sztuki kulinarnej we Wrocławiu (Breslau) udział bierze m. in. oborniczanin Max Sust, który wystawia tam swoje konserwy.

Oborniki (Obernigk). Wyjaśnienie, dlaczego tegoroczna zima ma taki a nie inny przebieg, znajdujemy w gazecie „Frankfurter Zeitung”. Przyczyną tego jest obszar podwyższonego ciśnienia, który znajduje się nad Niemcami i nie łączy się z wyżem znajdującym się nad Syberią. I dlatego kontynentalny chłód nie ma wstępu do Europy. Silny mróz w rejonie Rosji każe nam jednak oczekiwać , że także i dla Europy Środkowej jest on także bardzo prawdopodobny.

Oborniki (Obernigk). 47 Międzynarodowe Targi Maszyn odbywają się na pl. Palaisplatz we Wrocławiu (Breslau) w dniach 26., 27. i 28. maja 1910.

Prusice (Prausnitz). Apel Związku Kombatantów w niedzielę, 9. stycznia 1910 odbył się w gospodzie „Niemieckiego Domu”. Otworzył go przewodniczący Kahl o godz. 4. Obecnych było 36 członków związku. Zanim przystąpiono do porządku dziennego przewodniczący wydał trzykrotny toast za najwyższego dowódcę Cesarza Wilhelma II, który wznieśli wespół wszyscy zebrani. Najpierw przewodniczący uświadomił członków związku o tym, aby w ciągu roku pilnie brali udział w zebraniach. Pojawią się na nich bowiem interesujące apele i pouczające przykłady. Wszyscy członkowie zarządu wybrani zostali ponownie. Jako przewodniczący - pan Kahl, wiceprzewodniczący - pan Tachenberg , skarbnik – pan Fellmann, a sekretarz – pan Vater. Obchody urodzin Jego Wysokości Cesarza będą odbywać się w sobotę, 29. stycznia 1910 od godziny 7:30. Rozpoczną się balem w sali Kina. Prowadzenie i organizacja balu pozostanie w rękach zarządu. Druga część balu będzie zawierała kampanię na rzecz urodzin Cesarza.

Prusice (Prausnitz). Sprawozdanie szpitala w Prusicach za rok 1909: Liczba chorych wyniosła 91, liczba dni pielęgnacyjnych 2349, liczba dyżurów nocnych 47. Przeprowadzono 20 większych i 6 mniejszych operacji, Zaordynowano 117 kąpieli.

Prusice (Prausnitz). Zimowe święto Bractwa Kurkowego w Prusicach odbyło się przy udziale bardzo licznej publiczności. Udział wzięli nie tylko władze miasta, lecz także przybyli członkowie. Punkt kulminacyjny uroczystość osiągnęła podczas wspólnego posiłku z licznymi przemowami. Król kurkowy wydał na cześć Jego Wysokości trzykrotny toast, również na cześć pana Dimke. Przewodnik chóru Lorenz wygłosił przemowę dotyczącą minionego roku, szczególnie podnosząc sprawę księcia że Żmigrodu i wygłosił wspomnienie dwóch członków zarządu, którzy już od 25 lat wiernie przynależą do bractwa, pana Augusta i pana Schneidera. Przewidziana jest publiczne uhonorowanie obu panów. Pan Werner podziękował także miejskim władzom, wznosząc na ich cześć trzykrotny toast. Wesołe towarzystwo bawiły jeszcze długo tańce, które ukończono ze świadomością, że był to bardzo uroczysty wieczór.

Prusice (Prausnitz). Jak już informowaliśmy, w niedzielę, 16 stycznia, w sali pana Babatza odbędzie się wielkie święto rodzinne dla członków związku ludowego. Związek przygotowuje także święto z okazji urodzin cesarza, który jest przecież w pobliżu. Związek przewiduje imprezy muzyczne o tematyce poważnej i wesołej, odświętną przemowę, a na koniec nawet krótki taniec. Zagra także orkiestra pana Woitscheka. Próby przed przedstawieniami są już od dawna w toku. Także chór kościelny włączy się do uroczystości. Aby pokryć niemałe koszty imprezy, organizatorzy chcą tym razem pobrać małą opłatę.

Prusice (Prausnitz). Dyrektor Knispel wyszedł naprzeciw licznym życzeniom widzów, godząc się na jeszcze jedną sztukę w dniu 17. stycznia 1910 roku. Wystawiona zostanie bardzo melodyjna operetka „Die Förster Cristel“. Jest to utwór z wartką akcją, trzymający w napięciu i pełen humoru, a jednak przemawiający prosto do serca. Świetną muzykę napisał Georg Jarno. Pani dyrektorowa Knispel, która zagrała „Księżniczkę dolara”, jest jak prawdziwa „Förster Christel“. Swym wyjątkowym temperamentem, swym wiedeńskim dialektem połączonym z pięknym głosem, zjednała sobie publiczność.

Prusice (Prausnitz). Informacje kościelne. Ochrzczono następujące dzieci: Adolf Paul May, syn urzędnika z Piotrowic Małych (Klein Peterwitz), Meta Selma Bischoff, córka właściciela majątku z Dobrtowitz, Reinhold Friedrich Wilhelm Schmude, syn robotnika z Prusic, Otto Karl Fischer z Krościny Wielkiej (Groß Krutschen). W związek małżeński wstąpiły następujące osoby: kawaler Emil Michaely, brygadzista z Camphausen w Nadrenii i panna Klara Schüle, córka kupca z Prusic. Zmarli: wdowa po konduktorze w dyliżansie pocztowym Denke , z domu Jeschin w Prusicach, 64 lata i 9 miesięcy, żona właściciela majątku Lache, z domu Ludwig w Krościnie Wielkiej, 43 lata, żona właściciela majątku Heinrich, z domu Edlich, z Winzig, 51 lat i 6 miesięcy, bezdomny z Kaszyc Wielkich (Groß Kaschütz), 78 lat i 6 miesięcy, wdowa po dożywotniku Wilde, z domu Fischer, w Budziczu (Puditsch), 72 lata i 9 miesięcy.

środa, 19. stycznia 1910 r.


Prusice (Prausnitz). Kółko rolnicze w Prusicach zorganizowało w sobotę, 15. stycznia 1910 w sali hotelu „Pod złotym słońcem” bal dla uczczenia 26. rocznicy swego założenia. Pojawiło się na nim nie tylko wielu członków kółka i licznych gości, lecz także wiele dam we wspaniałych toaletach. Tańce zostały przerwane ok. godz. 12 wniesieniem świątecznych posiłków. Właściciel majątku Schlesinger wygłosił przemowę, w której pojawił się trzykrotny okrzyk na cześć Cesarza, który podjęli wszyscy zebrani. Odśpiewano hymn państwowy. Burmistrz Pätzold wspomniał w swojej przemowie o rolnictwie, o działalności kółka rolniczego i o jego dobrym przewodniczącym wznosząc na jego cześć toast. Urzędnik Laube z Grądzika (Hermenau) wzniósł kolejny toast, podczas gdy inspektor Krügel w uroczystych słowach wspomniał o damach i także wzniósł na ich cześć toast. Toast inspektora Aberle wzniesiony został na cześć gości. Do radosnego nastroju uroczystości przyczyniła się odśpiewana piękna pieśń biesiadna. Po usunięciu stołów znowu zaczęto tańczyć i tak minęła cała noc. Wszyscy wychodzący byli zadowoleni.

Prusice (Prausnitz). Ludowe Koło Katolickich Niemiec zorganizowało w niedzielę, 16. stycznia 1910 w sali pana Babatza wielkie święto rodzinne. Rozpoczął je śpiew chóru „Das ist der Tag des Herrn”, a ksiądz Paul wygłosił uroczystą przemowę, podczas której powiedział, że koło akurat obchodzi ostatki. Dzisiejszy wieczór, powiedział ks. Paul, obchodzony jest równocześnie w przeddzień urodzin Cesarza, i następnie wychwalał go w pięknych słowach. Wszystkich ujął patriotyzm. Na koniec przemowy wydano trzykrotny okrzyk na cześć Cesarza, a także zaśpiewano hymn państwowy. Z kolei nastąpiły występy licznych chórów, które przyniosły wielki aplauz. Dwuaktowa komedia „Unser baby” zagrana została przez wszystkie damy, które nagrodzone zostały za to także zasłużonym aplauzem. Na koniec ksiądz Paul złożył wszystkim podziękowania. Rektor Lorenz odpowiedział na to zaproszeniem do tańca, które zaraz przyjęto. Było to piękne święto, do którego wydźwięku przyczynił się w dużym stopniu rektor Lorenz, za co wszyscy z pewnością będą mu wdzięczni, wszyscy cieszą się więc na przedstawienie teatralne przewidziane na dzień 6. lutego, które ma być zagrane przez Klub Kawalerów.

Prusice (Prausnitz). Tutejszy cech piekarzy odbył w poniedziałek swe cokwartalne zebranie. Jednogłośnie ponownie wybrano stary zarząd.

Prusice (Prausnitz). Przedstawienie operetki „Die Förster Christel“ odbyło się w poniedziałek przy wypełnionej po brzegi sali. Artyści zdołali wkraść się w łaski publiczności. Także nie szczędzono aplauzu, który był zresztą zasłużony. Pani dyrektorowa Knispel jako „Förster Christel“ oraz pan Waldau jako cesarz Josef II byli bardzo dobrzy w swoich rolach. Także jednak odtwórcy mniejszych ról oraz chórki zostały dobrze ocenione.

Prusice (Prausnitz). Żylaki, wrzody na łydkach, choroby nóg – ich istotę i przyczyny, objawy i zapobieganie wraz z terapią według najnowszych osiągnięć nauki, a także przy wykorzystaniu własnych doświadczeń, przedstawił dr Kühner. Książkę wydano w Lipsku w wydawnictwie Edmund Demme. Choroby te mają często pewną określoną przyczynę, a jest nią spowolniony powrót krwi nogami ku górze. Tworzącym się na nogach żylakom często spokojnie się przyglądamy, aż dojdzie do tego, że na ich leczenie jest już za późno. Autor książki ukazuje, jak powstają te schorzenia i jak należy je leczyć.

Prusice (Prausnitz). Cukrzyca jest uleczalna. Nowa metoda leczenia dra Reymanna, 4. wydanie, wydawnictwo Edmund Demme w Lipsku. Ta ciężka choroba jest wcale nie tak rzadka i co roku zapada na nią wielu ludzi. Przyczyny cukru w moczu współczesna medycyna jeszcze nie zna, zwłaszcza, że okazuje się, że dostaje się on do niego nie w nerkach, a już wcześniej bezpośrednio z krwi. Wynika stad, że chorobą objęta jest także krew. Na tym autor książki opiera swą terapię, która odnosi dobre skutki.

Prusice (Prausnitz). Medyczne poszukiwania dra Meyera, lekarza sądowego i kolejowego: Jak powstaje rak i jak należy go leczyć? Lipsk, wyd. Edmund Demme. Nazwa tej choroby znana jest już od stuleci, ale nie została trafnie dobrana. Rak to guz, który dopiero w późniejszych stadiach choroby zaczyna wrzodzieć. Rozróżnia się złośliwe i niezłośliwe jego postacie. Tych pierwszych słusznie się wszyscy boją, rozrastanie się ich wydaje się być nieograniczone. Guz wrasta w zdrową tkankę paraliżując jej funkcję, odbiera organizmowi ważne dla życia materiały i w końcu wrzodzieje. Książka uczy nas o powstawaniu i leczeniu raka i jest przez nas polecana, zwłaszcza że co do tego tematu nie ma jeszcze powszechnej pewności.


sobota, 22. stycznia 1910 r.

Oborniki (Obernigk). Nowa remiza strażacka wraz z wieżą zostały właśnie ukończone. Podczas prac we wnętrzu kominka znaleziono przedmiot podobny do głowy. Po ostrożnym jej wyjęciu okazało się, że jest to świńska głowa poprzetykana szpilkami, na których umieszczono różne figury. Zmarły właściciel budynku znany był ze swojej przesądności i wiary w czarownice. Dlaczego umieścił świńską głowę w obudowie kominka, nie wiadomo.

Oborniki (Obernigk). Związek Nauczycielstwa odbył dnia 16. stycznia 1910 swoje zebranie. Ze sprawozdania rocznego wynikało, że w ciągu roku odbyto 12 zebrań, podczas których wygłoszono liczne wykłady na różne tematy. Uroczyście obchodzono 25. rocznicę przynależności do związku dwóch jego członków. Na miejsce pana Pätzolda, który wystąpił ze związku, wybrano pana Kreisela. Następnie pan Seidel z Pęgowa (Henningsdorf) wygłosił wykład pt. „Idealizm, materializm realizm”. Kolejne zebranie odbędzie się dnia 19. lutego.

Oborniki (Obernigk). W nocy z dnia 18. na 19. stycznia ok. godz. 2 pewien młody człowiek zbudził okolicznych mieszkańców stukaniem i wołaniem rozlegającym się z okolic wiaduktu kolejowego żądając noclegu i mówiąc, że jest z Urazu (Auras) i zagubił drogę. Skierowano go do Obornik i tam się też udał. Okazało się jednak, że on stamtąd właśnie przyszedł. Nieco później kolejarz idący na służbę znalazł w pobliżu budynku, gdzie zatrzymał się podróżny, na wpół zaśnieżony, porzucony rower i wziął go na przechowanie. Znaleziony rower zdeponowano u przewodniczącego gminy pana Koleja. Czy był to rower kradziony, a następnie porzucony, czy zagubił go człowiek szukający kwatery, a następnie doszedł do wniosku, że już go nie znajdzie, nie wiadomo.

sobota, 22. stycznia 1910 r.

Oborniki (Obernigk). Każda dobra, oszczędna kuchnia, powinna mieć oprócz przypraw Maggi także kostki bulionowe tej firmy. Podczas gdy zupa, jak wiadomo, daje dobry, silny smak, kostki służą do natychmiastowego przygotowania gotowego bulionu czy to do picia, czy do przygotowania innych zup, i to przez jedynie zalanie wrzącą wodą, a więc bez konieczności rozgotowywania mięsa. Kostki przygotowane są przy użyciu najlepszych ekstraktów mięsnych i ze wszystkimi potrzebnymi składnikami, jest to więc gotowy rosół na mięsie w stanie suchym. Przy zakupie należy jednak zwrócić uwagę na markę „Maggi” wraz z gwiazdką.

Oborniki (Obernigk). Ogień, który łatwo mógłby wymknąć się spod kontroli, pojawił się w ostatnią sobotę, 15. stycznia, w Kuraszkowie (Karoschke). Przechodnie przechodząc przez wieś zauważyli ogień przez okno, wybili szybę i zagasili płomień, zanim zdołała nadjechać jakakolwiek pomoc.

Oborniki (Obernigk). Podczas corocznych wystaw wyrobów z jęczmienia w Berlinie śląski jęczmień zawsze dobrze wypadał. Toteż także i teraz śląscy rolnicy zagarnęli dla siebie pierwsze nagrody. Tak dobre plony nie wynikają w pierwszym rzędzie z fachowego nawożenia gleby czy stosowania książkowego płodozmianu. Nawozić należy przede wszystkim nawozami azotowymi, a jęczmień siać do gleby po roślinach okopowych. Gdyby wszyscy rolnicy tak ściśle przestrzegali tych reguł, nie musielibyśmy sprowadzać jęczmienia z zagranicy.

Prusice (Prausnitz). Zebranie kółka rolniczego odbędzie się w niedzielę, 23 stycznia 1910. Na porządku dziennym, oprócz odczytania protokołu z zebrania grudniowego oraz przyjęcia do wiadomości przybyłych pism, będzie wykład pana dyrektora Klocke z Trzebnicy (Trebnitz) pt. „Żywność, i czy korzystniej jest spożywać produkty kupne, czy własnej roboty” oraz omówienie propozycji stawek za ubezpieczenie trzody chlewnej.

Prusice (Prausnitz). Sprawozdanie książęcych szpitali w Żmigrodzie (Trachenberg) i Prusicach za rok 1909: chorych: w Żmigrodzie 143, w Prusicach 58, z tego katolickich: odpowiednio 82 i 35, ewangelickich 61 i 23, liczba dni pielęgnacyjnych: 4407 i 1034, z tego przeciętnie na chorego: 30,75 i 17,5, wyleczonych: 97 i 44, wypisanych z poprawą: 13 i 4, nie wyleczonych: 5 i 1, zmarłych: 14 i 5, pozostałych: 14 i 4. Poza tym nocnych dyżurów odbyto odpowiednio 485 i 66, z wolnych porad lekarskich skorzystało w Żmigrodzie 116 chorych. Ponadto szpital w Żmigrodzie rozdaje 60 chorym co miesiąc naturalne produkty spożywcze, jako siostry w obu szpitalach pracują Boromeuszki z Trzebnicy.

Prusice (Prausnitz). Tutejszy Związek Kombatantów inauguruje obchody urodzin Cesarza w następną środę, 26.01.1910 w sali hotelu „U Cesarza Niemiec” uroczystym koncertem i balem. Na święto zaproszono ponownie miejską uzdrowiskową orkiestrę z Trzebnicy, a kapelmistrz Bohlig zapowiedział ciekawy program. Odśpiewanych zostanie znowu wiele pięknych pieśni.

Prusice (Prausnitz). Jutro, w niedzielę 23.01.1910, odbędzie się otwarcie Restauracji Dworcowej i nowy jej właściciel, pan Mülsch, na pewno będzie miał pełną salę. Ponieważ Restauracja Dworcowa od początku swego powstania jest lokalem rodzinnym, to w dniu otwarcia z pewnością będzie tam obecnych dużo dam.

Prusice (Prausnitz). Rzadko kiedy trupa teatralna zbiera tak wielki aplauz, jak Zespół Operetki Berlińskiej, i to dowodzi, że prusicka publiczność teatralna, jeśli przedstawi się jej coś wartościowego, jest publicznością bardzo wdzięczną i rozkochaną w sztuce. Zespół z Berlina przedstawił jednak rzeczywiście coś dobrego. Pani dyrektorowa Erna Knispel, gwiazda zespołu, jest artystką o rzadkich zdolnościach, mogącą zaszczycić swą grą każdy wielki teatr. Liczne życzenia, skierowane pisemnie do pana dyrektora Knispela, aby jeszcze raz przyjechać z przedstawieniem do Prusic, skłoniły go do zapowiedzenia na wtorek, 25. stycznia 1910 operetki „Wesoła wdówka” z panią dyrektorową Knispel w roli tytułowej i panem Waldau jako Danilo.

Prusice (Prausnitz). Zakład roszenia lnu ma według postanowienia Śląskiego Związku Hodowców Lnu przypuszczalnie powstać w pobliżu Kluczborka (Kreuzburg). Do rady nadzorczej Związku wybrano pana Haukohla z Boleścina (Pollentschine), a do kierownictwa zakładu pana Prittwitz z Kowal (Kawallen).

Prusice (Prausnitz). Losy drugiej klasy 222. Loterii Pruskiej dostępne są od dziś pod warunkiem okazania losów pierwszej klasy. Pula losowania drugiej klasy wynosi 1 336 531 marek, a zacznie się ono 11. lutego. Dnia 27. stycznia, w uroczystość urodzin JW. Cesarza, kantory Loterii będą zamknięte.


środa, 26. stycznia 1910
Oborniki (Obernigk). Kółko Rolnicze Obornik i Okolic w zeszłą niedzielę, 23. stycznia 1909 w lokalu „U Cesarza Niemiec” bardzo hucznie obchodziło rocznicę swojego powstania. Członkowie zarządu, szczególnie właściciel majątku Hübner i przewodniczący gminy Brettschneider z Ciecholowic (Zechelwitz) bardzo się do tego przyczynili. Jeszcze długo przed rozpoczęciem koncertu orkiestry wojskowej, zagranego przez orkiestrę z Rawicza, sala wypełniona była po brzegi, a gości wciąż jeszcze przybywało i skończyły się dla nich miejsca siedzące, tak że zaczęli ich oni w pośpiechu szukać. Koncerty rozpoczął pan Genilke i wywołały one prawdziwe burze radości, podobnie jak komedia „Das Reichslustschiff”. Na koniec przedstawiono skecz ze śpiewem „Des Invaliden Ende”, co było godnym zakończeniem całej uroczystości. Współpracujące damy, szczególnie pani Brettschneider, pani Koska i pani Schilder, pokazały, że związek posiada dobrych członków. Zaraz po tym skeczu właściciel majątku, pan Hübner, wygłosił uroczystą przemowę, w której wspomniał o urodzinach Cesarza i która zakończyła się głośnymi okrzykami na jego cześć. Potem rozpoczął się uroczysty bal, którego obawiano się z powodu tłumu, jednak dzięki zrozumieniu tancerzy każdy nawet wiele razy mógł sobie zatańczyć. Było to święto najuroczystsze od lat i do ostatniego pociągnięcia smyczka było naprawdę bardzo ciasno, ale i pięknie.

Oborniki (Obernigk). Utrzymująca się w tym roku odwilżowa pogoda przysłużyła się wielu rolnikom o tyle, że mogli oni już w ciągu zimy zrobić podorywki pod kultury wiosenne. O ile jeszcze tego nie dokonano, teraz jest najwyższy czas. Można także już nawozić pola porośnięte koniczyną, lucerną, a także łąki i pastwiska. Dzięki niskim w tym roku cenom nawozów fosforowych cieszą się one w tym roku wielkim powodzeniem. Nawozy te są także bardzo skuteczne w przypadku zbóż jarych.

Prusice (Prausnitz). Otwarte posiedzenie deputowanych Rady Miejskiej odbyło się w poniedziałek, 24. stycznia 1910. Po pierwsze, ogłoszono ważność wyborów do Rady Miejskiej. Po drugie, pan burmistrz Pätzold wprowadził nowo wybranych do ich obowiązków. Następnie przewodniczący Rady Schüle przedstawił sprawozdanie roczne z działalności Rady za rok 1909. Zgodnie z tym w ubiegłym roku odbyło się 12 posiedzeń Rady Miejskiej. Na deputowanych wybrano pana Schüle na przewodniczącego, pana Augusta na zastępcę, a pana Hugo Wernera na sekretarza. Do komisji ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego i szpitali wybrano pana Vatera i Boya. Z kolei nastąpiło przekazanie dyplomu za 25 lat służby panu Schwarzowi. Głęboko tym poruszony jubilat dziękował za zaszczyt, jaki go spotkał i zapewnił, że jak dotąd, tak i w przyszłości będzie pilnie i sumiennie pełnił swoją służbę, tak długo jak tylko dobry Bóg będzie mu dawał siły i zdrowie. Następnie przyjęto protokoły komisji rewizyjnej kas miejskich za miesiące listopad i grudzień 1909. W dalszym ciągu zebrania zezwolono na wypłatę odszkodowania w wysokości 10 marek dla właściciela gospody, pana Feuersteina za oddanie ogrodu do dyspozycji praktykantów, aby mogli tam odbywać swoje ćwiczenia gimnastyczne. Z kolei przyjęto sprawozdanie komisji rewizyjnej i podjęto także uchwałę o przyjęciu rozliczenia rocznego za rok 1908. Skierowano także odpowiednie środki na wywóz kompostu przez furmana, pana Tschipke, w wysokości 85 marek. Przeznaczono także 100 marek na zakup nowego węża do wozu opróżniającego szamba. Zastanawiano się także nad utworzeniem nowego etatu dla obsługi kasy cmentarza. Z kolei przyjęto wiadomości nt. wysokości dopłat uzupełniających wynagrodzenie nauczycieli miasta Prusic z kasy państwowej za rok 1908 i 1909 w wysokości 3380 marek. Zezwolono także na zwrot kosztów za pielęgnację miejscowej bezdomnej, pani Wagner. Poza tym dopłacono do wywozu drewna użytkowego i opałowego z lasu. Z kolei pan Pätzold zdał sprawę z ostatniego powiedzenia powiatu.

Prusice (Prausnitz). Nowy kurs seksty seminarium nauczycielskiego rozpoczyna się ponownie na Wielkanoc bieżącego roku. Wpłynęło już pozwolenie rządu w tej sprawie. Miejmy nadzieję, że zgłosi się znowu wielu uczniów.

Prusice (Prausnitz). Kółko Rolnicze Prusic odbyło w zeszłą niedzielę w hotelu pana Kühna swoje zebranie, które cieszyło się wysoką frekwencją. Po przeczytaniu przez sekretarza protokołu z grudnia przewodniczący, właściciel majątku Schlesinger, przyjął nowo nadesłane pisma. Z kolei wykład wygłosił pan Klocke z Zimowej Szkoły Rolniczej z Trzebnicy (Trebnitz). Jego tytuł, to „Żywność, i czy korzystniej jest spożywać produkty kupne, czy własnej roboty”. Wykład, który dotyczył głównie zimowego karmienia bydła, zakończył się tym, że rolnik, który używa produktów własnej roboty, powinien dokupywać produkty bogate w azot i karmić nimi bydło, gdyż do wytwarzania mleka potrzebuje ono zarówno produktów bogatych w węgiel, jak i w azot. Po wykładzie, który zakończyła ożywiona dyskusja, pan inspektor Käbisch poruszył sprawę stawek dla Związku Ubezpieczycieli Bydła wzywając jednocześnie zebranych do licznego udziału w tym przedsięwzięciu.

Prusice (Prausnitz). Ewangelicki Związek Mężczyzn i Chłopców odbył w niedzielę, 23.01.1910 wieczorem w hotelu „Pod złotym słońcem” swe zebranie, na którym obecny był m. in. także pan superintendent Dächsel. W imieniu związku superintendenta pozdrowił pastor Brotzmann. Przewodniczący seminarium, rektor Smolla, wygłosił z kolei bardzo interesujący i bogaty myślowo wykład o pieśni Schillera „Lied von der Glocke”, za który sala mu gromko podziękowała. Z kolei pastor Brotzmann przeczytał opowiadanie w dialekcie śląskim „Der neue Tittel”, które wywołało wielką radość. Na koniec superintendent Dächsel wygłosił przemowę, w której nawiązał do wykładu rektora Smolla i porównał człowieka do dzwonu. Jego formą jest ciało, twardy metal dzwonu, miedź, to wiara, miękki, cyna, to miłość i tak jak poszczególne tony dzwonu harmonijnie współbrzmią z tonem podstawowym, tak też powinni działać członkowie związku, aby i ta działalność miała dobry wydźwięk.


sobota, 29. stycznia 1910
Kuraszków (Karoschke). Związek Mężczyzn i Chłopców obchodził dnia 23. stycznia 1910 urodziny Cesarza marszem paradnym przed południem do kościoła i wieczornym zebraniem. Podczas zebrania głos zabrał przewodniczący przedstawiając życiorys zmarłego przed 50 laty poety Ernsta Moritza Arndta. Przewodniczący Schreiber wzniósł trzykrotny toast za żyjących jeszcze uczestników wojny roku 1870/71. Salę wypełnił śpiew patriotycznych pieśni. Ze sprawozdania rocznego wynikało, że w ciągu ostatniego roku odbyło się 12 zebrań głównych i jedno zebranie Zarządu. Podczas wszystkich wygłaszano różne wykłady. Na początku roku związek liczył 150 członków, z których 2 w ciągu roku zmarło. Do Zarządu ponownie wybrano te same osoby, tylko leciwy skarbnik złożył z powodu pogarszającego się stanu zdrowia swój urząd. Na jego miejsce wybrano pana Roberta Seite. Sztandar nosi teraz pan Thiel. Związek złożył także ofiary na misje oraz na fundację Gustava Adolfa.

Oborniki (Obernigk). Związek Kombatantów Obornik i Okolic obchodzi swoje święto założycielskie razem z rocznicą urodzin Cesarza dnia 30. stycznia 1910 w hotelu „Bellevue”. Po zebraniu w browarze odebranie sztandaru nastąpi u przewodniczącego, pana Kieperta, potem marsz do pomnika kombatanta. Radości świętujących powinny przysłużyć się pieśni i inne imprezy patriotyczne.

Oborniki (Obernigk). Z powodu rozwoju w dziedzinie gaszenia pożarów postanowiono oddzielić obwód trzebnicki (Trebnitz) od obwodu Oels (Oleśnica)-Groß Wartenberg (Syców)-Militsch (Milicz)-Trebnitz i utworzyć samodzielny „Obwód Straży Pożarnej Powiatu Trzebnica”. Przystąpiły do niego od razu jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Trzebnicy, Obornik, Strupiny (Stroppen), Czeszowa (Deutsch-Hammer) i Bukowic (Frauenwaldau). Przystąpienie straży z Psar (Hünern), miasta Strupiny, i dalszych jednostek przewidziane jest w przeszłości. Do Zarządu wybrano panów: Goltza z Trzebnicy, rencistę Gudewilla z Obornik, kasjera Piehla i mistrza browarnego Pietruszkę z Trzebnicy, a także ogniomistrza Fischera z Obornik, pana Kruppe ze Strupiny oraz pana Ratscha z Czeszowa.

Oborniki (Obernigk). W sobotnie popołudnie ok. godz. 4 odbyły się ćwiczenia straży pożarnej, podczas których zaprezentowano działanie nowego urządzenia wytwarzającego pod ciśnieniem specjalną parę celem zapobieżenia większym pożarom. Aby wypróbować działanie aparatu pojawili się członkowie miejscowych władz. Za działką mleczarni przygotowano dwa sągi drewna, które polano 50 funtami smoły i 10 litrami ropy naftowej. Drewno zajęło się płomieniami i do gaszenia użyto wspomnianego urządzenia. Ma ono formę głowy cukru, a waży 15 funtów. Wystarczyło jedno pociśnięcie na przycisk, aby spryskać ogień mieszaniną kwasu solnego, sody oczyszczonej i wody i w ciągu ok. 2 minut całkowicie stłumić ogień. Eksperyment zakończył się więc powodzeniem.

Oborniki (Obernigk). Pouczający wykład dla kolejarzy odcinka od Oborniki do Osobowic (Oswitz) wygłosił we wtorek, dnia 25. stycznia 1910 w budynku dworca lekarz kolejowy, dr Lepiarz. Tematyka obejmowała różne zagadnienia, od zachowania się kolejarzy podczas wypadków i zranień osób po sposoby udzielania pierwszej pomocy, szczególnie w przypadku złamania kończyn, omdleń i zwichnięć. Bliżej wyjaśniono także leczenie zatruć alkoholowych, opatrywanie ran, szczególnie oparzeń, w tym też parą wodną.

Oborniki (Obernigk). W pobliżu dworca obok sklepu budowlanego pana Voigta i Arlta 2 morgi gruntu należące do gospodarza Josepha Kleina, zakupił pan Seehaus z Wrocławia (Breslau). Kupujący przewiduje zbudować tam urządzenia do przygotowania używek i sterylizacji mleka.

Oborniki (Obernigk). Ciągłe zmiany pogody oddziałują niezwykle niekorzystnie na zdrowie różnych osób, toteż często na pomoc musi być wzywany lekarz. Często wystarczy jednak wzięta w odpowiedniej porze gorąca kąpiel, aby zapobiec zagrażającej człowiekowi chorobie. Posiadaczowi sklepu z odzieżą męską, panu Berger z Obornik zamieszkałemu przy ul. Dworcowej 46, udało się skonstruować pokojowe urządzenie inhalacyjno-napotne, które można zastosować w każdym gospodarstwie domowym. Łatwo się je rozbiera, wymaga specjalnego pomieszczenia do przechowywania, jest łatwe w obsłudze i z tego względu szczególnie godne polecenia.

Oborniki (Obernigk). Kometę Great, którą można teraz obserwować gołym okiem na zachodnim niebie w przypadku braku chmur, zauważył dokładnie konduktor wozu pocztowego Staroste od godz. 5.22 do 5.59 podczas przejazdu przez górę Gnieździec (Gneisenau). Kometa ta podobna jest do gwiazd pierwszej wielkości, ma intensywnie żółty kolor i wprawdzie krótki, ale silnie rozwinięty, w połowie pozornie podzielony na dwie części jasny ogon.

Prusice (Prausnitz). Z okazji urodzin JW. Cesarza wiele budynków administracji publicznej oraz domów prywatnych przystrojonych było flagami. Na budynku Seminarium Nauczycielskiego oraz na obu szkołach odbyły się uroczystości, podczas których nauczyciele Höhne, Scholtz i Haase wygłosili przemowy. W południe o godz. 12 z wieży ratusza rozległy się pieśni patriotyczne, a o godz. 5 zebrało się wielu panów w sali u Kühna na uroczysty posiłek, podczas którego wzniesiono toast za cesarza. Wieczorem wiele domów było odświętnie oświetlonych, a na ulicach panowało wielkie ożywienie.

Prusice (Prausnitz). Klub gimnastyczny obchodził urodziny Cesarza w czwartek, 27.01.1910 wieczorem we własnym lokalu. Jego przewodniczący, pan Schüle uczcił Cesarza płomienną przemową wydając na jego cześć trzykrotny okrzyk „Gut Heil”. Pieśni patriotyczne śpiewano na przemian z wykładami autorstwa członków klubu. Dużą przyjemność sprawiła wszystkim także aukcja obrazów. Święto miało wydźwięk patriotyczny i zakończyło się dopiero po północy.

Prusice (Prausnitz). Tutejszy cech młynarzy odbył swoje cokwartalne spotkanie w gospodzie „Pod koroną”. Na początku zwolniono jednego z praktykantów. Wybór głównego przedstawiciela cechu został przełożony na 9. lutego 1910, gdyż na tym zebraniu nie było kworum przewidzianego statutem. Przy stole młynarz Gustav Paschke z Neukretscham wygłosił przemowę, w której pozdrowił zebranych i wydał pochwalny okrzyk na cześć Cesarza, który wszyscy ochoczo podjęli przystępując z kolei do śpiewu hymnu narodowego. Po usunięciu stołów przystąpiono do tańców, które były wyjątkowo udane, toteż gdy przyszło do opuszczenia sali, czyniono to z wielką niechęcią.

Prusice (Prausnitz). Przedstawienie zespołu berlińskiej operetki we wtorek, 25.01.1910 odbyło się przy komplecie publiczności i operetka „Wesoła Wdówka” Franciszka Lehara wypadła pięknie zyskując ogólny aplauz. Pani dyrektor Erna Knispel i Panna Dibbern oraz panowie Waldau, Horazek Stickel, Spinti i Awiskus świetnie zagrali swe role i zostali nagrodzeni przez publiczność oklaskami. Dotyczy to także odtwórców ról drugoplanowych. Berlińska trupa teatralna może być zadowolona ze splendoru artystycznego i finansowego, jaki zyskała w Prusicach.
 PRZED 100 LATY PRASA DONOSI
Wyszukane i przetłumaczone przez
Janusza Stopyrę

Posłaniec (Bote)
z powiatów Milicz-Żmigród i Trzebnica
Dziennik rejonu Prusic i Obornik
Redakcja, druk i wydawnictwo Hugo Danigel, Prusice, Okr. WrocławJanusz Stopyra - nauczyciel akademicki i tłumacz, szkołę podstawową ukończył w Obornikach Śląskich (1980), liceum ogólnokształcące w Trzebnicy (1984). W latach 1984-90 studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Dyplom magisterski w Instytucie Filologii Germańskiej w roku 1990, stopień naukowy doktora w roku 1996, stopień naukowy doktora habilitowanego w roku2009 na Wydziale Filologicznym. Autor kilkudziesięciu prac naukowych, w tym dwóch książek. Tłumaczy i prowadzi badania naukowe w zakresie germanistyki i skandynawistyki.