Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urząd Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 


Zwracamy się z uprzejma prośbą o przekazanie 1% własnego podatku na organizacje pożytku publicznego jaką jest STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWIA


Wpłacane przez Państwa kwoty zostaną wykorzystane na działalność statutową stowarzyszenia z głównym przeznaczenie na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem

Jak wpłacić 1% podatku?

Od tego roku wystarczy jedynie w formularzu PIT wpisać nazwę i numer KRS organizacji, której chcemy przekazać 1% swojego podatku. Resztą zajmie się już urząd skarbowy. Nie trzeba nic wpłacać, czekać na zwrot podatku! Wystarczy tylko podać dane organizacji w formularzu.

Stowarzyszenie „Promocji Zdrowia”
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000278509
Data wpisu 13.04.2007r.
1. NIP 8982125427 REGON 020512440
Siedziba Stowarzyszenia – 50-236 Wrocław, ul. Roosevelta 17 m.2
NR. Rachunku bankowego PKO 63 1020 5297 0000 1002 0084 0504


Cele stowarzyszenia:
1.Organizowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych działalności profilaktycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej i edukacyjnej w zakresie zapobiegania szkodom powstającym w skutek wszelkiego rodzaju uzależnień oraz zachowań ryzykownych lub szkodliwych dla życia, zdrowia i ogólnego funkcjonowania człowieka.
2. Podejmowanie działań zapobiegających powstawaniu zjawisk patologicznych w społeczeństwie.
3. Podejmowanie działań rehabilitacyjnych dla osób ponoszących szkody w związku z wszelkiego rodzaju uzależnieniami oraz zachowaniami ryzykownymi lub szkodliwymi dla życia, zdrowia i ogólnego funkcjonowania człowieka.
4.Uruchamianie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, nieprzystosowanych społecznie, ofiar przemocy, ofiar nieszczęśliwych wypadków oraz ich rodzin.
5. Zabieganie o regulacje prawne na rzecz realizatorów działań pomocowych.
6. Wspieranie i propagowanie prac badawczych w zakresie skutecznych sposobów udzielania pomocy osobom uzależnionym, niepełnosprawnym, nieprzystosowanym społecznie.