Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urząd Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

 

Harmonogram pracy
przy Biurze Pełnomocnika Burmistrza
ds. Zapobiegania Uzależnieniom
Pełnomocnik: Alicja Giezek
tel. (071) 310 14 55


PONIEDZIAŁEK

08.00 - 15.45 – Pełnomocnik Burmistrza ds. Zapobiegania
Uzależnieniom
08.00 - 15.45 – Pedagog Środowiskowy

WTOREK

08.00 - 15.45 – Pełnomocnik Burmistrza ds. Zapobiegania
Uzależnieniom
08.00 - 15.45 – Pedagog Środowiskowy
15.00 - 18.00 – Punkt konsultacyjny, dla ofiar przemocy, osób współuzależnionych (członków rodzin osób uzależnionych), młodzieży szkolnej i pedagogów szkolnych
18.00 - 21.00– Grupa wspierająco- rozwojowa dla ofiar przemocy i osób współuzależnionych
16.00 - 19.00 – Porady prawne

ŚRODA

11.00 - 19.00 – Pełnomocnik Burmistrza ds. Zapobiegania
Uzależnieniom
11.00 - 19.00 – Pedagog Środowiskowy
14.00 - 18.00– Punkt konsultacyjny dla rodzin osób uzależnionych (przygotowywanie wniosków na przymusowe leczenie, wywiady środowiskowe)
18.00 - 20.00 – Grupa AL.-ANON
17.00 - 18.00 - konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu –
Instruktor
18.00 - 21.00 – Grupa wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu –
prowadzący – instruktor terapii uzależnień


CZWARTEK

08.00 - 15.45 – Pełnomocnik Burmistrza ds. Zapobiegania
Uzależnieniom
08.00 - 15.00 - Punkt konsultacyjny dla młodzieży zagrożonej patologia społeczną, profilaktyka uzależnień narkotykowych – praca w terenie
11.00 - 15.00 - Punkt konsultacyjny dla rodzin osób uzależnionych
( przygotowywanie wniosków na przymusowe leczenie, wywiady środowiskowe)
13.00 - 18.00 – Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od
alkoholu – psycholog – specjalista terapii uzależnień
18.00 - 20.00 – Grupa Al.-Anon
18.00 - 20.00 – Grupa AA


PIĄTEK

08.00 - 15.45 – Pełnomocnik Burmistrza ds. Zapobiegania
Uzależnieniom
08.00 - 15.00 - Punkt konsultacyjny dla młodzieży zagrożonej patologia społeczną, profilaktyka uzależnień narkotykowych – praca w terenie
15.00 - 18.00 – Grupa socjoterapeutyczna dla młodzieży
18.00 - 20.00 – Grupa AA

SOBOTA

09.00 - 12.00 – Świetlica środowiskowa ul. parkowa 9
12.00 - 15.00 – Grupa taneczna „Zorza”- Obornicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
09.00 - 14.00 – Prawnik
15.00 - 20.00 – Klub gier strategicznych

Niebieska Linia tel. (0-22) 668 70 00 infolinia 0 801 120 002
Pomarańczowa Linia infolinia 0 801 140 068