Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urz±d Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 Oborniki ¦l±skie 03.03.2009r.
Biuro Pełnomocnika w Obornikach ¦l±skich ul. Parkowa 9 informuje, że zostały ustalone reguły konkursu „ Nie ćpam, nie pije, nie pale”, którego rozstrzygnięcie odbędzie się 07. 04. 2009r. w Gimnazjum ul. Kownackiego 4 w Obornikach ¦l±skich, o godzinie 10.00
• Do konkursu mog± przyst±pić szkoły podstawowe, gimnazja, licea, zasadnicze szkoły zawodowe i ¶wietlice ¶rodowiskowe.
• Z każdej placówki mog± być przynoszone prace plastyczne i wystawione przedstawienia lub monodramy.
• Szkoły i placówki robi± wstępn± selekcję
• metryczki z opisem z lewej strony prac .
• Nieopisane prace nie będ± brane pod uwagę. (imię, nazwisko, klasa, szkoła itp.)
Formy prac:

1. Ulotka- format A4
2. Plakat- format A3
3. Gazetka Szkolna- forma gazetowa A4
4. Wiersz
5. Krótkie opowiadanie

Formy dramowe:

1. Przedstawienie 20-30 minut
2. Monodram ok. 20 minutPrzynoszenie prac do Gimnazjum lub Biura Pełnomocnika do 01.04.2009r.


Pełnomocnik Alicja Giezek