Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urząd Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU KAMPANII ”CIĄŻA BEZ ALKOHOLU”

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z troską podjęła doniosły temat negatywnego wpływu alkoholu na rozwijający się płód i zainicjowała kampanię, której celem było dostarczenie społeczeństwu rzetelnej wiedzy medycznej i psychologicznej na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) oraz innych poalkoholowych uszkodzeń płodu i która miała umożliwić i ułatwić podjęcie decyzji kobietom ciężarnym – wypić czy nie wypić za Jej/Jego zdrowie? Niestety wiele osób wciąż jeszcze nie wie, że alkohol, nawet w niewielkich ilościach, powoduje zaburzenia w rozwoju płodu i wiele matek nieświadomie naraża swoje nienarodzone dzieci na jego działanie a otoczenie przyzwala na to, sądząc, że nic złego się nie dzieje. Zatem dając komuś rzetelną wiedzę, daje się jednocześnie możliwość świadomego wyboru. W przypadku kobiety ciężarnej oznacza to możliwość zadecydowania o tym, jak będzie wyglądało w przyszłości życie jej dziecka, jej samej i całej rodziny. Alkoholowemu Zespołowi Płodowemu można CAŁKOWICIE zapobiec – wystarczy nie pić alkoholu w trakcie ciąży.
Agencja dokładała wszelkich starań, żeby przekazać wszystkim uczestnikom kampanii materiały edukacyjne, a także służyć stałą radą i pomocą. Jednak to przede wszystkim dzięki zaangażowaniu lokalnych organizatorów, przesłanie kampanii dotarło do tak wielu miejsc i osób. W kampanię bardzo aktywnie zaangażowała się Gmina Oborniki Śląskie poprzez działania Biura Pełnomocnika. Od września 2007r. do marca 2008 r., realizowane były działania dotyczące kampanii „Ciężą bez alkoholu”. W październiku odbyła się konferencja dotycząca FAS, w której udział wzięło 78 osób. Byli to przedstawiciele szkół, władz gminy i powiatu, młodzież, lekarze, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz edukator z listy PARPY Pan dr. Eligiusz Liszcz. Innymi działaniami, realizującymi kampanię „Ciąża bez alkoholu” na terenie Gminy była dystrybucja oraz rozpowszechnianie materiałów kampanijnych, w postaci: broszur, ulotek, plakatów, filmów. Przede wszystkim działania te skupiły się w placówkach opieki zdrowotnej, w ośrodkach pomocy społecznej, punktach konsultacyjnych oraz urzędach administracji publicznej. Dla młodzieży zorganizowane zostały warsztaty, w których wzięło udział około 200 osób. W lokalnej prasie ukazały się informacje dotyczące kampanii oraz przebiegających wydarzeń.
Ponadto 13 marca 2008 r. odbyło się szkolenie edukacyjne dla wszystkich rad pedagogicznych z terenu naszej Gminy, zaproszeni zostali również nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego powiatu trzebnickiego. W szkoleniu uczestniczyło 68 osób.
Nasze działania zostały zauważone i docenione przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 31.03.2008 r. odbyła się w Warszawie konferencja podsumowująca pierwszy etap kampanii, w której wzięła udział Pełnomocnik Burmistrza ds. Zapobiegania Uzależnieniom. Udzieliła ona również wywiadu na temat naszej kampanii, co zostanie wykorzystane w spotach radiowych, które będą emitowane na terenie całego kraju.

Przejdź do Galerii…