Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urząd Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

Profilaktyka uzależnień

24.4.2009

Biuro Pełnomocnika Burmistrza
ds. Zapobiegania Uzależnieniom
ul. Parkowa 9
55-120 Oborniki Śląskie

Konferencja
Dziecko Krzywdzone, rodzina z problemem uzależnień

Anna Lechowska przybliżyła temat: „ Środowiskowa pomoc dziecku krzywdzonemu”.

Przemoc interpersonalna dzieli się na:
Przemoc rodzinną – wobec dzieci, wobec partnera, wobec starszej osoby
Przemoc poza rodziną – ze strony znajomego, ze strony nieznajomego
Zarówno przemoc rodzinną jak i poza rodziną charakteryzuje przemoc fizyczna, psychologiczna, seksualna, zaniedbanie lub deprywacja.

• Przemoc w rodzinie jest najczęstszą formą agresji interpersonalnej
• W połowie badanych związków małżeńskich przynajmniej raz doszło do wzajemnych aktów agresji

OFIARY PRZEMOCY RODZINNEJ: (Statystyka)
- Kobiety (58%)
- Dzieci do lat 13 (24%)
- Sprawcami przemocy są głównie mężczyźni (96%) będący często pod wpływem alkoholu.

Co wolno rodzicom?
- dziecko jest własnością rodziców i tylko oni powinni o nim decydować TAK-52%
- dziecko powinno bać się rodziców, ponieważ łatwiej wtedy o posłuszeństwo TAK-34,3%
- surowe traktowanie dziecka przez rodziców hartuje dziecko i pozwala mu lepiej radzić sobie z przeciwieństwami losu. W sumie wyjdzie mu na dobre. TAK- 23,3%
- czy są sytuacje, które usprawiedliwiają w wychowywaniu dzieci stosowanie kar fizycznych?
TAK-35,9%
(Badania na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków Fluderska, Sajkowska FDN)

Definicja:
Każde działanie lub bezczynność jednostki, instytucji lub społeczeństwa jako całości i każdy rezultat takiego działania lub bezczynności, który deprymuje równe prawa i swobody dzieci i/lub zakłóca ich optymalny rozwój.

Ofiara Przemocy:
- silne poczucie winy
- poczucie bycia inny, gorszym
- poczucie wstydu
- poczucie stygmatyzacji
- negatywny stosunek do własnego ciała

Dziecko nie chce mówić o tym, że jest krzywdzone
- unika stresu poprzez nie poruszanie bolesnego tematu
- czuje się winne, wstydzi się
- sprawca zakazał dziecku mówić
- strach przed nieznanym
- strach przed konsekwencjami ujawnienia
- emocjonalna bliskość ze sprawcą
- sprawca- członek rodziny

Wiedza, edukacja = PREWENCJA
- Rodzice
- Dzieci
- Grupy zawodowe (nauczyciele, pracownicy socjalni, policja, kuratorzy sądowi, służba zdrowia, itd.)
- Środowisko lokalne

Edukacja rodziców:
- Zmniejsza skalę zjawiska
- Zapobiega
- Chroni
- Zwiększa dostępność do przemocy

Edukacja dzieci:
- Szybsze ujawnienie
- Szukanie pomocy
- Zmniejsza poczucie winy
- Może pomóc innym
- Obiektywny obraz rodziny

Edukacja grup zawodowych:
- Ogranicza skalę
- Wczesna interwencja
- Zapobieganie
- Dostępność do pomocy

Edukacja środowiskowa
- Ogranicza skalę
- Zapobiega
- Podejmowanie aktywności

Formy edukacji:
- Szkolenia
- Konferencje
- Materiały edukacyjne
- Kampanie społeczne

Celem konferencji było poszerzenie wiedzy, świadomości i umiejętności dyrektorów oraz pracowników instytucji udzielających pomocy społecznej, nauczycieli, pedagogów szkół, na temat dziecka krzywdzonego, rodziny z problemem uzależnień. Uczestnicy mogli zdobyć informację na temat charakterystyki ofiary, sprawcy przemocy, specyficznych zachowań, umiejętności pracy z tymi osobami, i przede wszystkim lepszego zrozumienia ich.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki Uzależnień
Alicja Giezek

Powrót do spisu treści...