tytul.gif (13743 bytes)

zpr_logo.gif (6477 bytes)

INTERNETOWE WYDANIE MAGAZYNU "Z PIERWSZEJ RĘKI"

CZERWIEC 2000

 
 
Serwis prasowy nr 21

30 czerwca 2000


 • STRATEGIA ROZWOJU GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE
  W dniu 3 lipca 2000 r. odbyły się ostatnie warsztaty, na których moderator z firmy doradczej przedstawił "Wstępną Roboczą Wersję Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Oborniki Śląskie na lata 2000 - 2008".

 • KOREKTA BUDŻETU GMINY

 • KREDYT BANKOWY
  Z początkiem tego roku Zarząd Gminy wystąpił o dofinansowanie budowy szkolnej sali sportowej w Urazie ze środków, które budżet Państwa przewidywał na usuwanie skutków powodzi z 1998 roku.

 • ZWIĄZEK GMIN "BYCHOWO"
  Jak już informowaliśmy, gmina Oborniki Śląskie przystąpiła do Związku Gmin "BYCHOWO". Jesteśmy zainteresowani wspólnym, międzygminnym przedsięwzięciem rozwiązującym problem gospodarki ściekowej.

 • UCHYLENIA UCHWAŁ
  Wydział Nadzoru Prawnego Wojewody Dolnośląskiego zasygnalizował telefonicznie o błędach w niektórych uchwałach podejmowanych na poprzednich sesjach.

 • ZASADY OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI GRUNTOWYMI
  W kwestii obrotu nieruchomościami gruntowymi Zarząd Gminy obowiązują Zasady przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w dniu 29.05.1998 roku.

 

 

 
Serwis prasowy nr 20

23 czerwca 2000


 • PRZETARGI

 • BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
  Jak już informowaliśmy zmienia się organizacja sieci bibliotek publicznych. Po wprowadzeniu II etapu reformy samorządowej biblioteki pedagogiczne są zadaniem zleconym starostwa powiatowego.

 • TARGOWISKO W OBORNIKACH
  Nabrzmiałym problemem ostatnich miesięcy jest kwestia targowiska w Obornikach Śląskich. Handel wymknął się spod kontroli i wyszedł poza wyznaczony obszar zajmując chodniki, ulicę, sąsiedni plac.

 • PROTOKÓŁ USTALEŃ
  Zawartych w dniu 19 czerwca 2000 r. pomiędzy: Panem KRZYSZTOFEM PRĘDKIM - Wiceprzewodniczącym Zarządu Województwa Dolnośląskiego,
  a Panem Jerzym Wiśniewskim - Burmistrzem Miasta i Gminy Oborniki Śląskie...

 • KARETKA POGOTOWIA
  Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami burmistrz Jerzy Wiśniewski podjął rozmowy na temat możliwości funkcjonowania karetki pogotowia ratunkowego w gminie Oborniki Śląskie.

 • PRZETARG - GIMNAZJUM
  19 czerwca 2000 r. odbyło się otwarcie ofert na ogłoszony przez Zarząd Gminy przetarg na opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na rozbudowę i adaptację budynków szkolnych na potrzeby gimnazjum w Obornikach Śląskich.

 • SZTAFETA TYSIĄCLECIA
  W dniu 18 czerwca we Wrocławiu na basenie przy ulicy Skarbowców, w ramach milenijnych imprez odbyła się PŁYWACKA SZTAFETA 1000 LECIA WROCŁAWIA połączona z próbą bicia rekordu Guinessa na dystansie 1000 na 50 m.

 • WIOSENNY ZLOT OGNISK TKKF
  W dniu 16 - 18. 06.2000 r. w Sułowie k/Milicza odbył się Wisenny Zlot Ognisk TKKF Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 
Serwis prasowy nr 19

16 czerwca 2000


 

 

 
Serwis prasowy nr 18

9 czerwca 2000


 

 

 
Serwis prasowy nr 17

2 czerwca 2000


 • ZMIANY W OBORNICKIM ZESPOLE SZPITALNYM CHORÓB PŁUC
  Na sesji Sejmiku Dolnośląskiego w dniu 26 maja 2000 w porządku obrad znalazła się uchwała o przekształceniu Zespołu Szpitalnego Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach Śląskich. Przekształcenie polega na zmianie zadań dotychczasowego oddziału wewnętrznego.

 • REFERENDUM NIE BĘDZIE
  Na sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich dnia 30 maja 2000 radni uchylili uchwałę z poprzedniej sesji o przeprowadzeniu referendum w gminie na temat samoopodatkowania się mieszkańców na rzecz utrzymania obornickiej interny.

 • BASEN W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
  Przetarg na remont niecki basenu został rozstrzygnięty 18 maja 2000 r. W wyniku rozstrzygnięcia przetargowego roboty remontowe będzie wykonywała HYDROBUDOWA

 • MEMORIAŁ GRUNDMANA
  Tradycyjnie już organizatorzy Memoriału Grundmanna zwrócili się do Urzędu Gminy o pomoc w zorganizowaniu jednej z największych imprez kolarskich w Polsce

 • SPOTKANIE SAMORZĄDOWCÓW Z PRZYZNAJĄCYMI DOTACJE I KREDYTY PREFERENCYJNE
  Z inicjatywy burmistrza Brzegu Dolnego Aleksandra Marka Skorupy w dniu 30 maja 2000 w Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie władz samorządowych z powiatów górowskiego, trzebnickiego, wołowskiego i milickiego oraz Wójtów i Burmistrzów gmin z Radą Nadzorczą i Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej