7 grudnia 2001

W UZNANIU ZASŁUG

45 lat działalności artystycznej, 40 lat pracy pedagogicznej, w tym 20 lat współpracy z Obornikami Śląskimi.

Juliusz Adamowski - pianista, pedagog, prelegent i działacz muzyczny. Studia pianistyczne ukończył w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu pod kierunkiem Włodzimierza Obidowicza. Kilkukierunkową pracę dydaktyczną w macierzystej uczelni łączy od szeregu lat z działalnością artystyczną na polu upowszechniania muzyki. Jest autorem i współwykonawcą kilkuset koncertów słowno-muzycznych ( w tym pięciu prezentowanych na Międzynarodowych Festiwalach Chopinowskich w Dusznikach Zdroju). Jest współinicjatorem powstania i od początku (1989r.) prezesem Towarzystwa im. Ferenca Liszta w Polsce oraz organizatorem konkursów i kursów pianistycznych TiFL.

Juliusz Adamowski, z koncertami i gawędami o muzyce, trafił do Obornik Śląskich 20 lat temu za sprawą Ireny Zielińskiej, obecnie szefowej Saloniku Czterech Muz, a przedtem - Biblioteki Miejskiej. W ciągu tych lat przywiózł do Obornik mnóstwo znakomitych artystów, z których wielu sam wypromował. Układane przez siebie repertuary cyklicznych Wieczorów Lisztowskich poprzedza słowem wstępnym, a wiedzę ma ogromną i posiadł cudny dar gawędzenia. Zjednał Wieczorom Lisztowskim stałe i wierne grono wielbicieli, które spotyka się raz w miesiącu w Saloniku Czterech Muz. Każdy Wieczór, po premierze w Saloniku Czterech Muz, powtarzany jest we wrocławskiej Filharmonii i na brzeskim Zamku Piastów Śląskich. Wieczory Lisztowskie wspierają finansowo samorządy Obornik Śląskich i Brzegu. Dotychczas odbyło się ponad 600 Wieczorów Lisztowskich.

Trud i zaszczyt zorganizowania benefisu Juliusza Adamowskiego wzięły na siebie Irena Kahalik, Irena Zielińska i Jolanta Nitka, gospodarze Saloniku. Benefis miał miejsce właśnie w Saloniku, w dniu 2 grudnia 2001 roku. Wieczór zgromadził przyjaciół i wielbicieli Pana Juliusza. Występy artystów - prezenty dla Jubilata - przeplatały się z życzeniami i gratulacjami składanymi przez przedstawicieli władz, instytucji czy osoby indywidualne. W imieniu obornickiego samorządu gratulacje i podziękowanie składali burmistrzowie Jerzy Wiśniewski i Adam Stocki oraz Zdzisław Skorek, przewodniczący Rady Miejskiej. Rada Miejska w Obornikach Śląskich uhonorowała Juliusza Adamowskiego medalem "W uznaniu zasług" za pracę na rzecz kształtowania kultury muzycznej i promocję gminy Oborniki Śląskie.

RO

 

Serwis prasowy nr 64
21 grudnia 2001

 

Serwis prasowy nr 63
7 grudnia 2001