28 grudnia 2004

ROK 2005

jest dla Obornik Śląskich rokiem jubileuszowym: 700 lat udokumentowanego istnienia Obornik Śląskich, 60 lecie nadania praw miejskich Obornikom Śląskim oraz 60 lecie zasiedlenia i fakt ten chcemy uczcić godnie i z poszanowaniem historii. Przygotowania do obchodów rozpoczęliśmy 2 lata temu.

Główne uroczystości jubileuszowe odbędą się 14 maja 2005 (sobota) w Obornikach Śląskich. Na ten dzień oficjalnie zapraszamy delegację z niemieckiej gminy Rehau. Program jest następujący:

. uroczysta sesja Rady Miejskiej z podpisaniem porozumienia o partnerstwie gminy Oborniki Śląskie z gminą Rehau (29 września 2004 Porozumienie zostało podpisane przez Burmistrzów obu miast na sesji Rady w Rehau)

. odsłonięcie tablicy upamiętniającej Jubileusze

. wieczorny koncert muzyki poważnej w kościele pw. św. Judy Tadeusza i Antoniego Padewskiego - świątyni drogiej dawniejszym i obecnym oborniczanom.

Gotowość wzięcia udziału w tych uroczystościach wyrazili potomkowie rodziny von Schaubert, która przez 200 lat była właścicielami rozległych dóbr w Obornikach Śląskich. Korespondencję na temat prowadzimy z panem Joachimem Bomhardem, synem pani Elisabeth Bomhard z domu von Schaubert.

Ponadto:

  • w noc sylwestrowo-noworoczną oznajmimy rozpoczęcie obchodów Roku 2005 fajerwerkami ze Wzgórza Holteia
  • 20 maja - Galeria Oborniki Śląskie III - zbiorowa wystawa malarstwa, rzeźby, rysunku, szkła, ceramiki obornickiego środowiska plastycznego z udziałem artystów zaproszonych (w pomieszczeniach Obornickiego Ośrodka Kultury), dyrektor - pani Halina Muszak)
  • 3 czerwca - promocja wydawnictwa: Wielka Księga Obornik Śląskich MY, OBORNICZANIE, zawierającego wspomnienia współczesnych oborniczan. Idea Księgi zamyka się w pytaniu: Skąd przybyliśmy? Promocja będzie połączona z prezentacją multimedialną i spektaklem wykorzystującym słowo pisane zawarte w Księdze w reżyserii pana Edwarda Łysiaka. Jednocześnie będzie inauguracją współpracy z Pokuciem na Ukrainie.
  • 6-7 czerwca - spotkanie byłych i współczesnych mieszkańców Obornik Śląskich. Stałą korespondencję prowadzimy z panią Brigitte Kessel, która nieformalnie szefuje grupie byłych oborniczan. Pani Brigitte Kessel regularnie z nami współpracuje przy pracy nad naszymi wydawnictwami. Spotkanie uświetni między innymi folklorystyczna kapela z Rehau.
  • 13 listopada - promocja wydawnictwa: Monografia Obornik Śląskich, zawierającego popularno-naukowe opracowanie dziejów Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej w oparciu o archiwalia niemieckie i polskie. Pracami zespołu kieruje redaktor naukowy - pan dr Kazimierz M.Pudło. Promocja połączona z sesją popularno-naukową. (Wydanie Monografii poprzedza wydanie 6 tematycznych Zeszytów Obornik Śląskich. Dawna i nowa tradycja). Jednocześnie - wystawa: Oborniki Śląskie w fotografii - technika guma, poprzedzone warsztatami z udziałem młodzieży prowadzonymi przez artystów fotografików: pana Marka Długosza i pana Marka Grausza.

Letnie festyny: Obornicka Majówka, Biesiada Ludowa (lipiec), Zakończenie Lata (wrzesień) - również pod znakiem Jubileuszy.

Być może III Obornicka Majówka (1-3 maja) zostanie połączona z obchodami 60 lecia Poczty Polskiej na Dolnym Śląsku - rozmowy w trakcie. Pomysł urodził się podczas ustaleń na temat wykonania przez Pocztę Polską okolicznościowego datownika (ze zmienną datą), używanego przez obornicką placówkę pocztową do stemplowania wszystkich przesyłek w Roku 2005.

700lat.jpg (33891 bytes)

Logo obchodów zaprojektowała Małgorzata Jaros - oborniczanka, artysta plastyk. Absolwentka Społecznego Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, obecnie studentka ASPP 'Abrys' we Wrocławiu.

 

Serwis prasowy nr 100
8-28 grudnia 2004