8 grudnia 2004

SEMINARIUM SZKOLENIOWE W OŚRODKU SPORTU I REKREACJI

To jest już piąte seminarium, z tego czwarte w Obornikach Śląskich przybliżające procedury pozyskiwania pieniędzy na inwestycje sportowe z funduszy Totalizatora Sportowego i funduszy strukturalny- powiedział dr Zdzisław Paliga, dyrektor Wydziału Kultury Fizycznej i Sportu Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego

W dniach 2 i 3 grudnia samorządowcy z Dolnego Śląska, Alzacji i Saksonii byli uczestnikami spotkania zorganizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich. Jak skutecznie ubiegać się o pieniądze, jakie należy spełnić kryteria, aby gremia decyzyjne zakwalifikowały dany projekt inwestycji sportowej do dofinansowania, jak nie uchybić procedurze, aby wniosek nie został odrzucony już przy pierwszej weryfikacji, wreszcie ile trzeba mieć środków własnych, aby wogóle zacząć marzyć o inwestycji. Tą skomplikowaną, aczkolwiek bardzo pożyteczną wiedzą dzielili się z uczestnikami zaproszeni wykładowcy między innymi z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, banku obsługującego program inwestycji sportowych, wydziałów Funduszy Europejskich UM. Goście z Francji i Niemiec zaprezentowali praktyczny aspekt zagadnienia: przedstawili cały przebieg inwestycji sportowej - od pomysłu do realizacji z udziałem różnych źródeł finansowania.

Pierwszy dzień seminarium zakończył dr Z.Paliga omawiając wojewódzki program rozwoju bazy sportowej na Dolnym Śląsku w latach 2004-2005. Nasza inwestycja - kryty basen jest w tym programie ujęty.

RO

seminarium_d.jpg (45757 bytes)

Burmistrz otwierając obrady zachwalił gminę Oborniki Śląskie

 

Serwis prasowy nr 100
8-28 grudnia 2004