tytul.gif (13743 bytes)

zpr_logo.gif (6477 bytes)

INTERNETOWE WYDANIE MAGAZYNU "Z PIERWSZEJ RĘKI"

KWIECIEŃ 2002

 
 
Serwis prasowy nr 69

8 kwietnia 2002


 • WIOSENNE DEKORACJE
  Z nadejściem wiosny, pod kierunkiem Wydziału Rolnictwa, ruszają prace porządkujące miejską zieleń. Przy obsadzaniu skwerów kwiatami i ozdobnymi krzewami pomagają uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych. Większe prace wykonują specjalistyczne firmy, wyłaniane w przetargach.
 • SZANOWNI ODBIORCY WODY
  W poprzednim wydaniu "Z pierwszej ręki" informowaliśmy o majacej nastąpic zmianie ceny wody. W międzyczasie sytuacja prawna zmieniła się na tyle, że nie było to możliwym. Szczegółowo wyjaśnia to prezes ZGK Sp.z o.o.
 • AGROTURYSTYKA - alternatywne źródło dochodu
  Urząd Miejski w Obornikach Śląskich przygotowuje kolejne szkolenie z zakresu agroturystyki dla zainteresowanych rolników z terenu Gminy. Planowane jest trzydniowe szkolenie w dniach 6-8 maja 2002 roku w Obornikach Śląskich. Przez pierwsze dwa dni odbędą się zajęcia teoretyczne - wykłady, a następnie część praktyczna - wyjazd w teren do czynnych gospodarstw agroturystycznych.
 • CZY JESTEŚMY GMINĄ TURYSTYCZNĄ?
  Dolnośląska Organizacja Turystyczna , której gmina Oborniki Śląskie jest członkiem - również założycielem, zorganizowała w Jeleniej Górze "II Dolnośląską Debatę Turystyczną". Odbyła się ona 27 marca 2002 roku.
 • FELIETONY ADAMA STOCKIEGO - Praworządność czy prawo rządzenia ?
  Jednym z najistotniejszych celów reformy ustrojowej jest decentralizacja państwa. Proces ten związany jest również z przeniesieniem zadań publicznych na grunt społeczności lokalnej. To tam istnieją możliwości najlepszego rozpoznania potrzeb i skutecznego ich zaspokajania.
 • WALNE ZEBRANIE DOT-u
  Świdnica gościła przedstawicieli - członków Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, którzy w dniu 2 marca 2002 roku spotkali się na VI Walnym Zebraniu DOT-u
 • GOSLAR - MIASTO PARTNERSKIE
  Wizyta 15-osobowej grupy przedstawicieli gmin powiatu Trzebnica w Goslar to efekt wcześniej podpisanych porozumień o współpracy pomiędzy starostwami powiatowymi Trzebnica i Goslar.
 • NARODOWY SPIS POWSZECHNY POWSZECHNY SPIS ROLNY 2002R
  W dniach od 21 maja do 8 czerwca 2002 roku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zostaną przeprowadzone: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP) oraz Powszechny Spis Rolny (PSR)  według stanu w dniu 20 maja 2002 roku o godz. 24.00. Ostatni, Narodowy Spis Powszechny odbył się w 1988 roku
 • NASZ CZŁOWIEK NA PRZYJĘCIU U OWSIAKA
  Że Sapkowski jest OK - wiemy wszyscy. Jerzy Owsiak też.
  Bogdan Sapkowski w dniu 26 marca 2002r. był gościem Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na jubileuszu z okazji 10-lecia grania.
 • NASZ DOM - BIG BROTHER
  Cykl spotkań zaplanowany przez grupę samorządową "Nasz Dom " - praworządna i gospodarna gmina, rozpoczęto tematem " Czy Obornikom potrzebny jest podział na osiedla".
  Zgromadzeni licznie (27 osób) w sali Obornickiego Ośrodka Kultury mieszkańcy Obornik Śl. z przyległościami, oczekiwali rzeczowej i merytorycznej dyskusji, którą zapowiedział prowadzący spotkanie - Wielki Brat - Ryszard Cymerman. I nie zawiedli się.
 • PODSTAWOWE SWOBODY UNIJNE A PRAWO NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI
  Prawo wspólnotowe umożliwia obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej nabywanie nieruchomości w innych państwach członkowskich na zasadzie równego traktowania. Zasada ta ma jednocześnie fundamentalne znaczenie dla realizacji podstawowych swobód, na jakich opiera się Unia Europejska.
 • POSTĘPY PRAC NAD MIEJSCOWYMI PLANAMI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  Jak już wcześniej informowaliśmy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego prowadzi pracownia projektowa "Regioplan" z Wrocławia. Cała procedura została podzielona na cztery etapy. Komisja rozwoju gospodarczego spotyka się na roboczych posiedzeniach z projektantami przynajmniej raz w miesiącu.
 • SPOTKANIA SAMORZĄDOWCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA
  Już po raz trzeci, a w Kudowie Zdroju po raz drugi, odbyło się "Dolnośląskie Forum Samorządu Terytorialnego". W dniach 28.02.-2.03.2002r. gościli w tej przygranicznej miejscowości wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i przewodniczący rad gmin niemal z wszystkich 169 gmin Dolnego Śląska oraz starostowie z 26 powiatów.
 • HIP-HOP CZYLI "TARGI EUROPEJSKIE W OBORNIKACH ŚLĄSKICH"
  Pod koniec marca br. zgłosiła się do obornickiego Urzędu Miejskiego, działająca w środowisku wrocławskim grupa aktywnych członków Stowarzyszenia "Semper Avanti" z pomysłem zorganizowania w Obornikach Śląskich projektu pn. "Targi Europejskie w Obornikach Śląskich".
 • TRAFIONY W DZIESIĄTKĘ
  Ukazał się nowy, już dziesiąty, rocznik "Brzasku". Popularnonaukowy w nowej szacie i nowym ujęciu. Dotychczasowe wydania opisywały ziemię trzebnicką, tegoroczny "Brzask" zawiera informacje także z okolic Obornik Śląskich i Prusic.
 • PODSUMOWANIE DOTYCZĄCE REALIZACJI BUDŻETU GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE
  Na XXXV sesji Rady Miejskiej w dniu 19 kwietnia 2002 roku Rada przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2001 i udzieliła Zarządowi absolutorium. Pozytywną opinię o sprawozdaniu finansowym wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna, która też złożyła wniosek o udzielenie absolutoriom Zarządowi.