nowy naglowek

Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urzad Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

9 kwietnia 2010

      
     

Kilka słów komentarza do przewidywanych nowych cen wody i opłat za nieczystości płynne

Szanowni Mieszkańcy!

Od 1 maja 2010 roku wchodzą nowe stawki za dostarczaną wodę i odbiór tzw. „ścieków”. Tak naprawdę są to te same stawki, które obowiązywały w roku ubiegłym, jednak może być odczucie, że ich ceny będą wyższe. Wynika to niestety z braku możliwości opłat przez Gminę, podobnie jak to było i jest jeszcze do końca kwietnia br., po 30 groszy do każdego metra sześciennego wody i ścieków. Dopłatę dostawał każdy mieszkaniec i każda firma korzystająca z wody i kanalizacji. Średnio wynosiło to ok. 1,40 zł na mieszkańca gminy, ale w skali Gminy dawało to kwotę ok. 300.000,- zł rocznie.

Ponieważ w bieżącym roku zaczynamy nowe wielomilionowe inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową (rozbudowa nowej stacji uzdatniania wody w Obornikach Śląskich oraz przyłączenia północno-zachodniej części Gminy do tak zwanego „wodociągu Bychowo”), dlatego też musimy wszystkie środki przeznaczyć na te niezbędne i długo oczekiwane inwestycje.
Zwracam się tez do Państwa z prośbą, abyście starali się w najbliższym czasie trochę więcej wody oszczędzać, choćby przez ograniczenie niekontrolowanych wycieków (nieszczelne zawory itp.). Gdyby udało się to zrobić w stosunku do co dziesiątego litra wody, rachunki będą nawet niższe niż obecnie.

Wierze w Państwa zrozumienie naszych wspólnych celów, jakimi są pełne zaopatrzenie w dobrą wodę i możliwie sprawna utylizacja ścieków.

Z wyrazami szacunku
Paweł Misiorek


http://maly/oborniki/zpr/styczen_2006/spis_tresci.htm

Serwis prasowy nr 163
   Kwiecień 2010