Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urząd Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

16 listopad 2007
 

Szanowni Państwo!

Od kilku dni mamy dokument Sanepidu, który warunkowo dopuszcza spożywanie wody z wodociągu grupowego „Lubnów”. W związku z tym od 14 listopada zaprzestaliśmy dowożenia wody beczkowozami do 8 miejscowości naszej gminy. Jakość wody jest pod stałą obserwacją, ale mam nadzieję, że tę ciężką próbę mamy już za sobą.
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Lubnowie trwała 9 miesięcy – a rozpoczęto ją jeszcze przed wystąpieniem sytuacji kryzysowej. Stacja wyposażona jest w nowoczesne urządzenia, zapewniające prawidłowy proces oczyszczania surowej wody z nadmiaru żelaza, manganu i amoniaku. Dodatkowo jest zamontowane urządzenie do dezynfekcji wody. Cała inwestycja pochłonęła ok. 2 mln złotych, z czego 870 tysięcy otrzymaliśmy w formie preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, reszta z gminnego budżetu.
Jak wspomniałem, była to dla naszej społeczności bardzo ciężka próba. Myślę, że to doświadczenie wiele nas – wszystkich – nauczyło.


Paweł Misiorek
Burmistrz Obornik ŚląskichStacja filtrów, która oczyszcza wodę z żelaza, manganu i amoniaku.Urządzenie zapewniające odpowiedni skład mikrobiologiczny wody w całym wodociągu „Lubnów”.


31 października rozpoczęła się procedura odbioru technicznego SUW. Od lewej: Antoni Polak – inspektor nadzoru, Radzisław Nowakowski – prezes firmy wykonawczej EuroAqua, Mariusz Lewandowski – specjalista z EuroAqua, Andrzej Małkiewicz – kierownik Wydziału Infrastruktury, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska UM.
 

Serwis prasowy nr 135
5 - 30 listopad 2007