tytul.gif (13743 bytes)

zpr_logo.gif (6477 bytes)

INTERNETOWE WYDANIE MAGAZYNU "Z PIERWSZEJ RĘKI"

LUTY 2001

 
 
Serwis prasowy nr 46

23 lutego 2001


 • GORĄCY TEMAT
  Gorącym tematem ostatnich dni jest sprawa przekształcenia zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w spółkę prawa handlowego ZGM Sp. z 0.0. Dyskusja na nadzwyczajnej sesji i komentarze prasowe dotykając ważnych kwestii zasiały dużo niepokoju, szczególnie wśród lokatorów mieszkań komunalnych.

 

 

 
Serwis prasowy nr 45

9 lutego 2001


 • FERIE AKTYWNIE I ZDROWO
  W wyniku ogłoszenia akcji "Ferie aktywnie i zdrowo" do Urzędu Gminy wpłynęły programy z jednostek organizacyjnych gminy zapewniające dzieciom zagospodarowanie wolnego czasu w czasie ferii.
 • STOWARZYSZENIE GMIN TURYSTYCZNYCH WZGÓRZ TRZEBNICKICH I DOLINY BARYCZY - ZREJESTROWANE!
  Starania wiceburmistrza Adama Stockiego związane z powołaniem Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy doprowadziły do rejestracji Stowarzyszenia, które nastąpiło 14 grudnia 2000 roku.
 • SESJA
  Na wniosek grupy radnych Przewodniczący zwołał posiedzenie Rady Miejskiej na dzień 12 lutego 2001 roku. Sesja rozpocznie się o godzinie 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy.
 • KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
  Od 1 stycznia 2001 roku wchodzą w życie przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z 20 sierpnia 1997 roku wraz z nowelizacją uchwaloną przez Sejm 30 listopada 2000 roku.
  Przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przewidują prowadzenie jednego, centralnego rejestru w miejsce dotychczas istniejących rejestrów sadowych oraz ewidencji

 

 

 
Serwis prasowy nr 44

2 lutego 2001


 • SPOSÓB NA BIEDĘ NA WSI
  Fundacja Wspomagania Wsi, przy współudziale Banku Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych / BISE / zwróciła się do gminy Oborniki Śląskie z propozycją ogłoszenia konkursu na program: " NASZ SPOSÓB NA BIEDĘ NA WSI"
 • PACJENT NIE BEZ SZANS
  Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych przesłał do gmin informację dotyczące:
  1. Poruszania się ubezpieczonych w systemie ubezpieczeń zdrowotnych
  2. Zasad korzystania z lecznictwa uzdrowiskowego ...
 • PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI KLUBÓW I JEDNOSTEK KULTURY FIZYCZNEJ W SPRAWIE PODZIAŁU ŚRODKÓW ...
  W Urzędzie Gminy w Obornikach Śląskich odbyło się posiedzenie przedstawicieli klubów i organizacji sportowych z terenu gminy Oborniki Śląskie w celu podziału środków z budżetu samorządu przyznanych przez Radę Miejską na realizacje zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.
 • KONFERENCJA PRASOWA
  Wprowadzamy zwyczaj regularnych konferencji prasowych z Zrządem Gminy Oborniki Śląskie.