tytul.gif (13743 bytes)

zpr_logo.gif (6477 bytes)

INTERNETOWE WYDANIE MAGAZYNU "Z PIERWSZEJ RĘKI"

Kontakt: Romana Obrocka

 
 
Serwis prasowy nr 90

12-25 lutego 2004


 • BUDŻET 2004 - KOMENTARZ
  Budżet gminy Oborniki Śląskie na rok 2004 jest pierwszym budżetem konstruowanym w całości przez obecny samorząd. Podstawą układania budżetu jest m.in. ustawa o Finansach Publicznych, uchwała Rady Miejskiej określająca procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaj i zakres szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących budżetowi.
 • PRZYMIARKA DO ZMIANY STAWEK ZA PRZYJMOWANIE ODPADÓW NA GMINNE SKŁADOWISKO
  W najbliższym czasie powinny ulec zmianie stawki pobierane przez Gminę Oborniki Śląskie - właściciela gminnego składowiska odpadów - za przyjmowane odpady dostraczane przez firmy zajmujące się świadczeniem usług komunalnych. Obowiązujące obecnie stawki rozróżniają dwie kategorie odpadów: odpady od ludności i od przedsiębiorstw. W pierwszym przypadku obowiązuje stawka - 17,45 zł/tonę, w drugim - 39,85 zł/tonę.
 • PROPOZYCJE CEN WODY
  Na najbliższą sesję Rady Miejskiej, z wniosku ZGK Sp.z o.o., zostanie wniesiona uchwała o ustalenie wysokości opłat za wodę i odprowadzanie ścieków. Stawki poprzednie były przyjmowane w roku 2002. Nowością w stosunku do lat poprzednich jest propozycja zrównania opłat dla odbiorców indywidualnych i przedsiębiorstw za pobraną wodę i odprowadzane ścieki
 • CZYNSZE
  W ubiegłym roku Rada Miejska uchwałą przyjęła Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy. Rozdział V tego programu zmienia dotychczasowe zasady polityki czynszowej, czyli naliczania wysokości komornego wychodząc od stawki bazowej, wprowadzanej zarządzeniem burmistrza na wniosek dyrektora ZGM. Od 1 marca br. wzrasta stawka bazowa czynszu z 3 na 3,70 złotego za 1m kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu.
 • OBORNICKA MONETA
  Mamy herb, mamy flagę. Od 13 lutego mamy obornicką monetę - obornickiego dukata.. Nasz nowy gadżet, z pomysłu burmistrza Pawła Misiorka, wykonała firma OCTOPUS. Moneta jest wielkości dwuzłotówki i być może stanie się atrakcyjnym kąskiem dla kolekcjonerów. Do nabycia w OOK.
 • ODBIÓR
  Z dniem 16 lutego br. zostało wydane pozwolenie na użytkowanie wszystkich pomieszczeń (oprócz hali sportowej) w obornickim gimnazjum, co oznacza, że inwestycja - rozbudowa i modernizacja gimnazjum ma za sobą kolejny poważny etap i powoli zbliża się ku końcowi. Protokół odbiorczy podpisał Marek Adamowicz, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Trzebnicy.
 • WYKŁAD
  Obornicki Ośrodek Kultury zaprasza na wykład powszechny pt. "Życie codzienne Cystersów w świetle Księgi Henrykowskiej".
 • INFORMACJA
  Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 16 lutego 2004r. o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie dolnośląskim w okręgu wyborczym nr 3 zarządzonych na dzień 28 marca 2004 r.
 • WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU RP
  Postanowieniem z dnia 21 stycznia 2004 r. Prezydent Aleksander Kwaśniewski zarządził w województwie dolnośląskim, w okręgu wyborczym nr 3 obejmującym obszary powiatów : górowskiego, milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego, wrocławskiego oraz miasto na prawach powiatu: Wrocław - wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Termin wyborów wyznaczony został na dzień 28 marca 2004 r.