tytul.gif (13743 bytes)

zpr_logo.gif (6477 bytes)

INTERNETOWE WYDANIE MAGAZYNU "Z PIERWSZEJ RĘKI"

MAJ 2000


Spis treści:

 • POLSKIE DZIECI Z LITWY W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE
  "Podbrodzie, po litewsku PABRADE, 8-tysięczne miasteczko leżące w odległości ok. 50 km na północny wschód od Wilna.

 • PENSUM
  Zarząd Gminy na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2000 ustalił tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć lekcyjnych dla dyrektora i wicedyrektora szkoły podstawowej i gimnazjum oraz dla pedagoga szkolnego

 • STACJA PALIW
  Kilka lat temu firma DEXPOL zakupiła od gminy grunt z przeznaczeniem na budowę stacji paliw

 • PRACE INTERWENCYJNE
  W dniu 12.04.2000 burmistrz Jerzy Wiśniewski rozmawiał z kierownikiem Powiatowego Urzędu Pracy Romanem Głuszkiem na temat uruchomienia dodatkowych prac interwencyjnych w gminie

 • ULICA WYPOCZYNKOWA
  Na posiedzeniu Zarządu Gminy w dniu 18.04 rozpatrywano wniosek Samorządu Osolina i Osoli dotyczący budowy drogi o nawierzchni twardej

 • XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ
  Głównym tematem XIX sesji Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia było przyjęcie sprawozdania z działalności finansowej gminy Oborniki Śląskie w roku 1999 i udzielenie Zarządowi Gminy absolutorium.

 • LIST GRATULACYJNY
  W czasie uroczystości 3-Majowych pod Obeliskiem, burmistrz gminy Jerzy Wiśniewski wręczył: List Gratulacyjny dla drużyny harcerskie

 • I KONKURS POETYCKI
  W dniu 4 maja 2000 w Obornickim Ośrodku Kultury odbyło się podsumowanie I Konkursu Poetyckiego "OBORNIKI ŚLĄSKIE - MOJA MAŁA OJCZYZNA"

 • ŚWIĘTO UNII EUROPEJSKIEJ
  W SZKOLE W URAZIE

  9 maja 1950 roku francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman ogłosił plan, który zmienił bieg historii Europy

 • KRADZIEŻE, DEWASTACJE
  Proszę Państwa, zachwycamy się urodą, pomysłowością, przedsiębiorczością innych miast czy krajów, a nie szanujemy tego, co dla wspólnego dobra jest robione w naszej gminie

 • UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI
  Uwłaszczenia użytkowników wieczystych odbywały się od 1998 roku w oparciu o ustawę o przekształceniu prawa wieczystego, przysługującego osobom fizycznym

 • GRUNT POD BOISKO W MORZĘCINIE WIELKIM
  Pani Bożena Adamczyk w imieniu młodych członków Klubu 4H, świetlicy środowiskowej "Spełnione Marzenia" oraz Samorządu Mieszkańców wsi Morzęcin Wielki zwróciła się do Zarządu Gminy z wnioskiem o...

 • WIEJSKA INWESTYCJA
  Zarząd Gminy na posiedzeniu w dniu 9 maja 2000 uchwałą zaakceptował ogłoszenie przetargu nieograniczonego, powyżej 30 tysięcy Euro, na budowę systemu kanalizacji sanitarnej we wsi Golędzinów

 • STRATEGIA ROZWOJU GMINY
  W dniu 10 maja 2000 w Urzędzie Gminy odbyło się pierwsze robocze spotkanie rozpoczynające prace nad strategią rozwoju gminy Oborniki Śląskie.

 • STARANIA BURMISTRZA JERZEGO WIŚNIEWSKIGO
  Wcześniejsze osobiste starania burmistrza J. Wiśniewskiego, w kwestii rozwiązania skomplikowanej sytuacji obornickiej służby zdrowia po reformie, powoli przynoszą efekty.

 • MARSZAŁEK KRZYSZTOF PRĘDKI W GMINIE OBORNIKI ŚLĄŚKIE
  Na zaproszenie Zarządu Gminy oraz Rady Społecznej Zespołu Szpitalnego Chorób Płuc Opieki Długoterminowej oraz Tytusa Czartoryskiego radnego Sejmiku Dolnośląskego, do Urzędu Gminy przybył Krzysztof Prędki wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

 • POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA MEDYCZNEGO MIESZKAŃCÓW GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE.
  Jak już informowaliśmy burmistrz Jerzy Wiśniewski zaprosił na rozmowy na dzień l7 maja na godz. 9.00 Macieja Dwornickiego dyrektora Departamentu Medycznego Dolnośląskiej Kasy Chorych, Romana Głowaczewskiego wicestarostę Powiatu Trzebnickiego, Andrzeja Dudczenkę przewodniczącego Rady Społecznej, Henryka Sołowieja dyrektora Zespołu.

 • KLASY MUZYCZNE W OBORNICKICH PODSTAWÓWKACH
  Adam Stocki zastępca burmistrza przeprowadził rozmowy z Wrocławskim Towarzystwem Muzycznym i Dyrekcją Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia na temat założenia klas muzycznych na poziomie szkoły podstawowej.

 • ZARZĄD GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE OGŁASZA PRZETARGI NA NASTĘPUJĄCE ROBOTY DROGOWE
  1.Osolin - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami w
  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego...

 • ZARZĄD GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE OGŁASZA KONKURS
  NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSOLINIE

  Konkurs odbędzie się 19 czerwca 2000 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1a