tytul.gif (13743 bytes)

zpr_logo.gif (6477 bytes)

INTERNETOWE WYDANIE MAGAZYNU "Z PIERWSZEJ RĘKI"

Maj 2001

 
 
Serwis prasowy nr 56

18 maja 2001


 • SESJA ABSOLUTORYJNA
  W dniu 26 kwietnia 2001 roku odbyła się absolutoryjna sesja Rady Miejskiej. Na 22 Radnych, obecnych na posiedzeniu, przy jednym głosie sprzeciwu, 21 było za przyjęciem sprawozdania z działalności finansowej Gminy Oborniki Śląskie w roku 2000 i udzieleniem absolutorium Zarządowi Gminy Oborniki Śląskie z wykonania budżetu Gminy za 2000 rok
 • ROSZCZENIA KONGRAGACJI SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. KAROLA BOROMEUSZA
  W dalszym ciągu trwają negocjacje z przedstawicielami kongregacji Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza z Trzebnicy. W związku z wieloma wątpliwościami, co do sytuacji prawnej gminy, jako strony postępowania regulacyjnego prowadzonego przed Komisją Majątkową w Warszawie, sformułowane zostało zapytanie do Biura Orzecznictwa Samorządowego przy Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu.
 • ARKUSZ ORGANIZACYJNY
  Na kwietniowym posiedzeniu Zarząd Gminy przyjął nowe zasady opracowania arkuszy organizacyjnych szkół. Przydział godzin na poszczególne szkoły dokonuje się według jednolitych wskaźników. Podstawą do określenia wskaźników w szkołach liczących powyżej 300 uczniów jest ilość uczniów w danej szkole. Liczebność klas wpływa na wysokość wskaźnika - mówi Krzysztof Rudzki inspektor ds. oświaty

 

 

 
Serwis prasowy nr 55

11 maja 2001


 • AGROTURYSTYKA
  Na tematy związane z agroturystyką mówi wiceburmistrz Adam Stocki, jednocześnie prezes Wrocławskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego.
 • KOMUNIKAT
  Grupa inicjatywna, pod kierunkiem Ryszarda Chwalińskiego członka Wojewódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, zakłada koło numizmatyczne i archeologiczne przy Obornickim Ośrodku Kultury
 • KOMUNIKAT
  Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna oraz Wspólnota Polska, jak co roku, organizuje letni wypoczynek dla dzieci polskiego pochodzenia mieszkających obecnie na tamtych terenach.
 • REWALORYZACJE ZIELENI GMINNEJ
  Niekwestionowanym walorem i kapitałem naszej Gminy jest - w swojej obfitości i różnorodności - zieleń. Stan zdrowotny drzew, ich wygląd, prace nad odtwarzaniem drzewostanu, wygląd skwerów i klombów są przedmiotem szczególnej troski władz samorządowych.