20 maja 2003

DO ODZNACZENIA

Jesienią ubiegłego roku w sali lustrzanej obornickiego Urzędu Stanu Cywilnego odbyła się uroczystość dekorowania medalami "ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU". Medale przyznaje Prezydent RP rodzicom, których trzech lub więcej synów pełniło lub pełni czynną służbę wojskową lub zawodową służbę wojskową. Docierają do nas głosy, że nie wyszukaliśmy wszystkich rodzin spełniających warunki przyznania odznaczenia. Zwróciliśmy się do sołtysów naszych wsi o przeprowadzenie ponownego rozeznania w swoim terenie. Tą drogą zwracamy się do mieszkańców miasta o zgłoszenia rodzin kwalifikujących się do prezydenckiego odznaczenia.

Paweł Misiorek

Szczegółowe informacje: Joanna Zdeb, Wydział Spraw Osobowych, tel.310 35 19, 310 29 26

Serwis prasowy nr 81
20 maja 2003