tytul.gif (13743 bytes)

zpr_logo.gif (6477 bytes)

INTERNETOWE WYDANIE MAGAZYNU "Z PIERWSZEJ RĘKI"

Kontakt: Romana Obrocka

 
 
Serwis prasowy nr 93

10-21 maja 2004


 • SESJA ABSOLUTORYJNA
  Sesja absolutoryjna w dniu 29 kwietnia 2004. Jadwiga Hryszkiewicz - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej składa wniosek o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2003 i udzielenie absolutorium burmistrzowi Pawłowi Misiorkowi.

 • DEDYKOWANY DOM
  Anna Kutera swoje domy-idee buduje od 1990 roku w różnych miejscach Europy. Mieszkańcom Obornik Śląskich zaproponowała Rotundę Dwunastu Gwiazd - symboliczny dom unijny, którego otwarcie odbyło się 1 maja - w dniu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
 • W CIENIU STARYCH DĘBÓW
  Cmentarz w Zajączkowie, założony na początku XX wieku, przez krótki czas po 45 roku pełnił jeszcze swoją funkcję. Jest na nim 15 polskich grobów. Zostawiony przez wiele lat sam sobie niszczał. Nagrobki się rozpadały, a samosiejki drzew i krzewów stwarzały nieprzebytą gęstwinę. Tej zimy postanowiliśmy uprzątnąć teren poniemieckiego cmentarza - opowiada Monika Mączka, sołtys Zajączkowa. Inicjatywa wyszła od pana Tomka Góralskiego i pani Stasi Tass.
 • "EUROPA W TROJCE - TRÓJKA W EUROPIE" 
  MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU od kilku lat jest organizatorem EUROPEJSKIEGO KONKURSU SZKOLNEGO "EUROPA W SZKOLE''. W roku szkolnym 2003- 2004 odbyła się trzynasta polska edycja tego konkursu pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego pod hasłem: " ROZUMIENIE EUROPY PRZEZ KULTURĘ I SPORT".

 • GROSSGLOCKNER ZDOBYTY !
  24 kwietnia o godzinie 5 rano z Obornik Śląskich wyruszyła wyprawa na Grossglockner, najwyższy szczyt Austrii. Zorganizował ją ksiądz Grzegorz Skałecki z parafii pw. św. Judy Tadeusza i Antoniego Padewskiego. Wzięło w niej udział siedem osób. Miałam zaszczyt być wśród nich.
 • GOŚCIE Z REHAU
  W dniach 17-18 maja 2004 roku w gminie Oborniki Śląskie przebywała oficjalna delegacja z gminy Rehau w składzie Edgar Pöpel - burmistrz Rehau, Michael Abraham - kierownik Urzędu Kultury oraz Werner Kloske - rzecznik porozumienia. Delegacja odwiedziła instytucje i przedsiębiorstwa z terenu gminy, a oficjalne rozmowy zakończyły się obustronnym wyrażeniem woli podpisania oficjalnej umowy o współpracy pomiędzy Gminą Rehau a Gminą Oborniki Śląskie. Podpisanie umowy, po konsultacjach z samorządowymi gremiami w swoich gminach, będzie częścią jubileuszowych obchodów Obornik Śląskich w roku 2005.
 • DRODZY PAŃSTWO !
  Członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej w Obornikach Śl. pragną zorganizować wakacyjny pobyt w Obornikach Śl. i we Wrocławiu dla dzieci z Kresów Wschodnich, z miejscowości Maniewicze na Wołyniu. Dzieci te pochodzą z bardzo ubogich rodzin, są wśród nich także sieroty. Podczas wakacji w Polsce pragną pogłębić kontakt z językiem i kulturą ojczystą. Zaproszone osoby będą mieszkały u polskich rodzin katolickich.

 • POZDROWIENIA Z REHAU
  Niniejsze sprawozdanie jest ostatnim z serii tekstów, w których, jak sądzę, opowiedziałem nieco o sytuacji miasta Rehau, gospodarce, sporcie i wypoczynku, jak również kulturze i sztuce. Dzisiaj, na zakończenie cyklu, chciałbym przelać na papier nieco informacji o polityce społecznej i ochronie środowiska
 • WYKŁAD
  Obornicki Ośrodek Kultury zaprasza na wykąd powszechny prof. dr. hab. Antoniego Furdala pt. "Tożsamość mieszkańców Ziem Zachodnich" w dniu 26.05.2004 o godz. 18.00.

 • Z WIOSNĄ NA SZLAK
  Ledwie wiosna przyszła, słońce zaświeciło odrobinę mocniej, na gałązkach drzew pojawiły się maluteńkie pączki, a już nam - włóczykijom zachciało się wędrować. Pretekstem do pierwszej, wiosennej wyprawy stał się zlot Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, który odbył się w dniach 25-27 marca 2004 r.