tytul.gif (13743 bytes)

zpr_logo.gif (6477 bytes)

INTERNETOWE WYDANIE MAGAZYNU "Z PIERWSZEJ RĘKI"

LUTY 2001

 

 

 
Serwis prasowy nr 50

23 marca 2001


 • RENTA PLANISTYCZNA
  Na XXVIII sesji Rady Miasta Oborniki Śląskie w dniu 15 marca, Radni podejmowali szereg uchwał dotyczących przestrzennego zagospodarowania Gminy. Podjęli uchwałę o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Gmina została podzielona na 5 obrębów - 4 wiejskie i miasto Oborniki. Dla każdego obrębu plan będzie opracowywany oddzielnie.

 • SPOTKANIE W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
  W związku z opracowaniem wstępnego raportu o stanie bezpieczeństwa drogowego w gminie Oborniki Śląskie uprzejmie zapraszam na posiedzenie Zarządu celem przedstawienia opracowania i przedyskutowania ostatecznej wersji.

 

 

 
Serwis prasowy nr 49

16 marca 2001


 • UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU
  W związku z prowadzoną inwestycją: modernizacja skrzyżowania ulic Dworcowa, Skłodowskiej i Piłsudskiego informujemy, że z dniem 20 marca 2001 roku nastąpi zmiana organizacji ruchu. Zostanie zamknięty odcinek ulicy Dworcowej od skrzyżowania do Banku...

 • DRZEWA NIE SĄ SŁUPAMI OGŁOSZENIOWYMI
  Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska apeluje o nie przypinanie do drzew ogłoszeń i reklam. Powoduje to uszkadzanie kory drzew, co niekorzystnie wpływa na ich zdrowotność...

 • XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
  W dniu 15 marca 2001 roku odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich. W porządku obrad znalazły się, między innymi, zagadnienia dotyczące finansowania rozbudowy gimnazjum w Obornikach Śląskich, zmian w obowiązującym planie

 

 

 
Serwis prasowy nr 48

9 marca 2001


 • KONKURS NA AKWARELE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE
  ZARZĄD GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na wykonanie 20 akwarel gminy Oborniki Śląskie. Szczegółowe informacje, na temat zasad i przebiegu konkursu ...

 

 

 
Serwis prasowy nr 47

2 marca 2001


 • BUDOWA GIMNAZJUM
  Dobiegły końca prace projektowe. Obecnie trwają ustalenia, co do etapowania inwestycji. W dniu 2 marca odbyło się spotkanie projektantów, dyrekcji gimnazjum, przedstawicieli Zarządu Gminy oraz Rady Miejskiej z pracownikami Wydziału Inwestycyjno - Technicznego. Celem spotkania była ...
 • BUDOWA RONDA
  Zakończono prace związane z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, gazowej i energetycznej. Rozpoczęto kolejny etap robót ? korytowanie nawierzchni pod przyszły chodnik i jezdnię, przy zakręcie w prawo z ulicy Dworcowej w Skłodowskiej.
 • PRACA ZESPOŁU DS. BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
  Zespół ds. bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Oborniki Śląskie otrzymał od Sołtysów oraz Radnych odpowiedzi na zapytanie na temat miejsc szczególnie niebezpiecznych, przyczyn oraz ewentualnych środków, które mogą poprawić bezpieczeństwo.
 • REMIZA OSP URAZ
  W dniu 28 lutego, w budynku Urzędu Gminy w Obornikach Śląskich, odbył się przetarg na dokończenie budowy placu dojazdowego do budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Urazie.
 • XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ
  Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich odbędzie się w dniu 15 marca 2001 roku o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Trzebnickiej 1 budynek B.
 • DNIA 26 LUTEGO 2001 ROKU, W SALI OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH ODBYŁO SIĘ WALNE ZEBRANIE WYBORCZE STOWARZYSZENIA GMIN TURYSTYCZNYCH WZGÓRZ TRZEBNICKICH I DOLINY BARYCZY.
  Na spotkanie przybyli wszyscy Przewodniczący Zarządów 5 ?ciu Gmin Założycielskich: Trzebnicy, Obornik Śląskich, Wiszni Małej, Żmigrodu i Zawoni oraz ich zastępcy i wybrani przedstawiciele Rad Gmin.
 • KONFERENCJA PRASOWA
  W dniu 6 lutego 2001 roku o godzinie 12.00 w małej sali posiedzeń Urzędu Gminy w Obornikach Śląskich odbędzie się kolejna konferencja prasowa.
 • BUDYNEK PRZYCHODNI W PĘGOWIE
  Samorząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował o wystawieniu na sprzedaż w drodze przetargu budynku przychodni lekarskiej w Pęgowie. Spotkało się to z ostrym protestem społeczności wiejskiej.