tytul.gif (13743 bytes)

zpr_logo.gif (6477 bytes)

INTERNETOWE WYDANIE MAGAZYNU "Z PIERWSZEJ RĘKI"

PAŹDZIERNIK 2001

 
 
Serwis prasowy nr 62

23 października 2001


 • PLANOWANE PARTNERSTWO
  W czerwcu bieżącego roku gościł w naszej gminie przedwojenny mieszkaniec Golędzinowa - Werner Kloske. Obecnie mieszka w niemieckim mieście Rehau. Miał upoważnienie od burmistrza Edgara Pőpel do przeprowadzenia wstępnych rozmów z burmistrzem Jerzym Wiśniewskim na temat nawiązania partnerstwa obu miast.

 • DOM SPOTKAŃ MŁODZIEŻY
  Jan Nowak-Jeziorański, żywa legenda naszej historii najnowszej, patronuje idei pojednania pmiędzy narodami Polski, Ukrainy, Rosji, Litwy, Mołdawy. Dobry klimat dla realizowania swojej idei znalazł we Wrocławiu. Przekonał do niej wiele znamienitych osób i instytucji - także spoza Wrocławia.

 • SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI
  Założenia do projektu budżetu na rok 2002, planowane inwestycje i remonty na terenie wiejskim, selektywna zbiórka odpadów z wiejskich gospodarstw domowych, problemy spółek wodnych, zaawansowanie prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, to główne tematy październikowego spotkania burmistrza Jerzego Wiśniewskiego i współpracowników z sołtysami wsi naszej gminy.

 • SEGREGACJA ODPADÓW
  Minął właśnie pierwszy rok prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w naszym mieście. Według opinii Józefa Wnęka, kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska, segregację podjęło około 60-70% gospodarstw domowych. Stan ten, z niedużymi wachnięciami, utrzymuje się do dzisiaj.

 • DRAMATYCZNY STAN TECHNICZNY URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH
  Miejski i wiejski teren gminy wyposażony jest w przedwojenny - jeszcze funkcjonujący - odwadniających urządzeń melioracyjnych. Są to: rowy odwadniające oraz rurociągi drenarskie; setki kilometrów podziemnych rurek.

 • TYTUŁ PRZYJACIELA "DOMU NAD STAWEM"
  Urodzinowa uroczystość "Domu nad Stawem" odbyła się w dniu 4.10.2001r. W trakcie uroczystości tytuł Przyjaciela "Domu nad Stawem" otrzymali wszyscy mieszkańcy gminy Oborniki Śląskie. Dyplom został przekazany na ręce Zdzisława Skorka, przewodniczącego Rady Miejskiej.

 • MIEJSCOWE PLANY PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA GMINY
  Na sesji w dniu 15.03.2001r. radni przyjeli uchwałę o przystąpieniu do opracowywania miejscowych planów przestrzennego zagospodarowania gminy Oborniki Śląskie. Od tego momentu rozpoczęła się - prawie dwuletnia - procedura tworzenia wymienionego aktu prawnego.

 • MTB KOLARSTWO GÓRSKIE - PUCHAR 3M ZAKOŃCZONY
  Zakończyła się rywalizacja kolarzy górskich w Pucharze 3M: Oborniki Śląskie, Wołów, Trzebnica. Ostatnim spotkaniem na obornickim Grzybku ustalono także punktacje generalną.

 • PIERWSZA KLASA SIĘGA DO PASA...
  W dniu 6.10.2001r. odbyło się uroczyste "Ślubowanie klas pierwszych na sztandar szkoły i pasowanie na prawdziwych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich".

 • PIŁKARZE RĘCZNI W DRODZE DO II LIGI
  Coraz więcej radości obornickim kibicom przysparzają piłkarze ręczni SPR "BÓR" Oborniki Śląskie.

 • RANKING ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ MAŁYCH MIAST - KRAJOWA CZOŁÓWKA
  Pod takim tytułem, w 36 numerze samorządowego miesięcznika "Wspólnota" z dnia 29 września ukazał się tekst o atrakcyjności inwestycyjnej małych miast.

 • REGIONALNE SZLAKI ROWEROWE
  W dniu 11.10.2001 roku w Tarchalicach, powiat wołowski, odbyła się konferencja zorganizowana przez Fundację Ekologiczną Ziemi Legnickiej., przy wsparciu samorządu gminy Ścinawa i Wołowa. Poświęcona była wykonaniu tranzytowej trasy rowerowej z Brzegu Dolnego do Głogowa.

 • SAMORZĄDY W UNII EUROPEJSKIEJ
  Na obszarze Unii Europejskiej istnieje ponad 200 regionów, czyli landów, departamentów

 • DYPLOMOWANI I MIANOWANI - GRATULACJE
  Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej był okazją do złożenia gratulacji nauczycielom, którzy zdobyli kolejne stopnie awansu zawodowego. Jego zasady określa Karta Nauczyciela.