tytul.gif (13743 bytes)

zpr_logo.gif (6477 bytes)

INTERNETOWE WYDANIE MAGAZYNU "Z PIERWSZEJ RĘKI"

SIERPIEŃ 2002

 
 
Serwis prasowy nr 72

30 sierpnia 2002


 • BURMISTRZ JERZY WIŚNIEWSKI PRZEDSTAWIA W SKRÓCIE BIEŻĄCY STAN INWESTYCJI GMINNYCH.
  Jak już wielokrotnie mówiłem sztandarową inwestycją naszej samorządowej kadencji jest budowa gimnazjum w Obornikach Śląskich - inwestycja prowadzona ogromnym wysiłkiem finansowym Gminy i wykraczająca poza jedną kadencję. Tak to już jest: myśmy podjęli trud budowy, a kończyć będą nasi następcy. Odwrotnie niż w przypadku szkoły w Urazie - myśmy ukończyli dzieło rozpoczęte przez poprzedników
 • FLAGA
  Premiera gminnej flagi. Procedura uchwalania wzoru flagi trwała ponad 2 lata. Wzór flagi został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca 2002 roku, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej oraz MSWiA.
 • ORDYNACJA WYBORCZA DO ORGANU STANOWIĄCEGO GMINY - W PIGUŁCE
  Ogłoszone przez Prezesa Rady Ministrów na dzień 27 października 2002 / I tura / i 10 listopada 2002 / II tura / wybory do samorządu IV kadencji oraz - po raz pierwszy przeprowadzane - bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast skłaniają do przypomnienia podstawowych zapisów ordynacji wyborczej.
 • PLANY EDUKACYJNE I ZAWODOWE UCZNIÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KAROLA HOLTEIA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
  W dniu 23.05.2002 w Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Holteia w Obornikach Śl. wśród uczniów klas II i IV przeprowadzono badania ankietowe dotyczące planów zawodowych i edukacyjnych uczniów klas III i IV. Wzięło w niej udział 70 uczniów klas III (w tym 59% kobiet i 41 % mężczyzn) oraz 21 osób z klas IV (w tym 71% kobiet i 29% mężczyzn). Mała liczba osób z klas IV wynikała z odbywających się w tym samym czasie egzaminów maturalnych.
 • POZDROWIENIA Z REHAU
  Drogie czytelniczki, drodzy czytelnicy,
  To już drugi raz odkąd zgłaszam się w Państwa gazecie prezentując logo "Pozdrowienia z Rehau". Może wolno mi będzie w przyszłości, choć nieregularnie, donosić Państwu o wydarzeniach z Rehau dotyczących mnie lub kogoś innego.
 • HARUJĄCY MARZYCIELE
  Rozpoczynamy cykl prezentacji wiejskich gospodarstw rolniczych. W tym wydaniu rozmawiamy z osobami, które przymierzają się lub już prowadzą i rozwijają usługę agroturystyczną.
 • POLITYKI RESTRUKTURYZACYJNEJ CIĄG DALSZY
  Na posiedzeniu Zarządu Miejskiego w dniu 24. lipca br. został zaakceptowany wynik postępowania przetargowego na wyłonienie firmy, która w imieniu Gminy będzie prowadzić eksploatację wysypiska. Przetarg wygrała Agencja Gospodarki Odpadami z siedzibą w Obornikach Śląskich. Przekazanie składowiska do eksploatacji odbyło się w dniu 7. sierpnia 2002 roku.
 • ROZBUDOWA KAPLICY CMENTARNEJ W URAZIE
  Po wyborach do Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich radnym z miejscowości Uraz został Stanisław Hurkasiewicz. Wspólnie z nowo wybranym sołtysem Stanisławem Owczarzem oraz Radą Sołecką w składzie: Czesław Tomaszewski, Ryszard Cymbała, Jan Hurkasiewicz, Jerzy Kwasek i Jan Banat postanowili rozbudować kaplicę cmentarną.
 • ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK
  Zgodnie z poleceniem Starostwa Powiatowego informujemy, że Rada Powiatu Trzebnickiego w dniu 28 czerwca 2002 roku podjęła uchwałę nr XXXVI/212/02 w sprawie ustalenia rozkładu godzin otwarcia aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Powiatu Trzebnickiego.

 • PLAN FINANSOWY - PIERWSZE PÓŁROCZE
  Do Regionalnej Izby Obrachunkowej, po zaakceptowaniu przez Zarząd, zostało złożone sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za pierwszy kwartał 2002 roku. Sprawozdanie zostanie również przedłożone radnym na najbliższej sesji Rady Miejskiej.
 • UNIJNA WIZYTÓWKA GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE
  Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Urazie jest miejscem niezwykłym. Zbudowana po powodzi - w krótkim czasie - przez samorząd poprzedniej kadencji, przy ogromnym wsparciu finansowym międzynarodowej społeczności. Wzbogacona o piękną salę sportową zbudowaną przez samorząd obecnej kadencji.
 • PRACA ZGODNIE Z NORMAMI UNII EUROPEJSKIEJ
  Polska w swoim stanowisku negocjacyjnym w obszarze "Polityka społeczna i zatrudnienie" zobowiązała się do uzupełnienia krajowego prawa pracy, tak aby polskie standardy nie różniły się od wytycznych Unii Europejskiej.
 • NOWOŚCI W NASZYM PORTALU
  Nasz portal internetowy rozbudowaliśmy ostatnio o dwa katalogi: księgę gości i teleadresy. Za pośrednictwem księgi gości można wyrazić swoją opinię na każdy temat.
 • WAKACYJNY PLENER PLASTYCZNY DLA DZIECI.
  Tegoroczny - trzeci dziecięcy plener plastyczny, organizowany przez OOK w ramach letnich zajęć, trwał od 2. do 12. lipca. Wzięło w nim udział 16 osób w wieku od 6 do 15 lat.
 • JAK MINĘŁY "WAKACJE Z OOK"
  W czasie wakacji Obornicki Ośrodek Kultury pracował na pełnych obrotach. Zorganizowaliśmy m.in. ekstra zajęcia plastyczne dla dzieci; nasi instruktorzy wyjeżdżali z dziećmi zwiedzać Wrocław; z koncertami zespołów młodzieżowych wychodziliśmy przed budynek OOK, a dla całego miasta graliśmy na "Tańcach Letnich".
 • JAK MINĘŁY "WAKACJE Z OSiR"
  Dla dzieci i młodzieży zaplanowaliśmy codzienne zajęcia sportowe z instruktorami. Jednak największe powodzenie w tym roku miał basen; kusił ochłodą w upalne wakacyjne dni.
 • SPOTKANIA ZE SZTUKĄ
  Przez miesiąc czasu, dwa razy w tygodniu trwały w OOK spotkania ze sztuką. Młodzi uczestnicy spotykali się z artystami malarzami na kartce papieru, próbując namalować w manierze danego artysty temat zadany przez prowadzącą zajęcia - Jolantę Nitkę-Nikt.
 • BALONODROM
  Praca dyplomowa Magdaleny Filcek raz jeszcze udowadnia, iż oryginalne pomysły i odważne koncepcje projektowe, poparte wszechstronnym rozpoznaniem uwarunkowań, prowadzą do sukcesu. Nie wolno bać się odważnych pomysłów i eliminować w trybie "autocenzury"
 • LETNIE PUCHARY BURMISTRZA
  Turniej Piłki Nożnej LZS (21 lipca br) i Turniej Piłki Nożnej Oborniki Śl. (14 sierpnia br).
 • PRZYGOTOWANIA SPR BÓR DO II LIGI
  II ligowy zespół piłkarzy ręcznych rozpoczął przygotowania do startu w II lidze. Trener SPR-u Bór Zbigniew Staranowicz kompletuje zespół, który będzie reprezentował barwy klubowe w sezonie 2002/2003.
 • OBORNICKIE WAKACJE DLA DZIECI Z GRODZIEŃSZCZYZNY
  Rokrocznie wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna organizuje kolonie dla dzieci z kresów. Społecznym organizatorem kolonii w Gminie Oborniki jest emerytowany nauczyciel Ryszard Chwaliński, który zapewnił pobyt w Obornikach w pierwszej połowie lipca dla dziesięcioosobowej grupy dziewczynek wraz z wychowa czynią.
 • KAMERALNA UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA WOJSKA POLSKIEGO Tegoroczne obchody Dnia Wojska Polskiego w Obornikach Śląskich miały kameralny charakter. Władze Gminy spotkały się z Weteranami Walk o Niepodległość w dniu 14 sierpnia, w przededniu 83 rocznicy "Cudu nad Wisłą".
 • DOŻYNKI - STAROPOLSKA TRADYCJA
  Ustalenie, w której wsi będziemy obchodzić święto plonów poprzedziło rozpoznanie możliwości i chęci społeczności wiejskich do zorganizowania na swoim terenie dożynek. Gotowość zgłosiły dwie wsie: Kuraszków i Lubnów.
 • ŻYCZENIA
  Krystyna Kujawa, wieloletni pracownik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich przeszła na emeryturę.