tytul.gif (13743 bytes)

zpr_logo.gif (6477 bytes)

INTERNETOWE WYDANIE MAGAZYNU "Z PIERWSZEJ RĘKI"

STYCZEŃ 2001

 
 
Serwis prasowy nr 43

26 stycznia 2001


 • ROZSĄDNE GOSPODAROWANIE ODPADAMI
  Na XXIV sesji w dniu 28 września 2001 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie: składania informacji odnośnie gospodarowania wytworzonymi odpadami na terenie gminy Oborniki Śląskie.

 

 

 
Serwis prasowy nr 42

19 stycznia 2001


 • GRANT OŚWIATOWY NA 2001 ROK
  Na czerwcowej sesji Rady Miejskiej Radni przyjęli uchwałę o zasadach tworzenia, wnioskowania i rozdziału grantów oświatowych na pozalekcyjną działalność szkolną.
 • USŁUGI REHABILITACYJNE
  Od 1 stycznia tego roku nie są świadczone usługi rehabilitacyjne w naszej przychodni w ramach ubezpieczenia społecznego.
 • KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH i TURYSTYCZNYCH GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE
  W naszej Gminie, od lat, organizowanych jest bardzo dużo imprez przez instytucje kulturalne, sportowe, oświatowe oraz różnego rodzaju aktywne organizacje.
 • PODSUMOWANIE ROKU SPORTOWEGO W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE.
  W 1998 roku przez Kurier Gmin oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji został ogłoszony plebiscyt na najpopularniejszego sportowca, trenera i działacza w gminie Oborniki Śląskie za rok 1997.
 • SPOTKANIE POKOLEŃ 2001
  Utartym zwyczajem oraz wzorem lat ubiegłych w gminie Oborniki, w styczniu odbywa się SPOTKANIE POKOLEN. Motorem przedsięwzięcia jest pan Henryk Sielicki prezes kół kombatanckich wszystkich ugrupowań.
 • FERIE AKTYWNIE I ZDROWO
  Zainicjowana w ubiegłym roku akcja FERIE AKTYWNIE I ZDROWO będzie kontynuowana również w roku bieżącym. Gminne jednostki oświatowe oraz jednostki
 • ZESPÓŁ ds. POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE
  Jak już informowaliśmy, pod kierunkiem Adama Stockiego, kontynuowane są prace Zespołu ds. Poprawy Bezpieczeństwa Drogowego w Gminie Oborniki Śląskie zmierzające do opracowania raportu o jego stanie.
 • OBORNICKI KLUB ROWEROWY ( CYKLISTÓW )
  Gmina Oborniki Śląskie wyróżnia się w naszym regionie ilością podejmowanych oddolnie działań lokalnych. W ich ramach powstają organizacje i stowarzyszenia - w tym stowarzyszenia kultury fizycznej.

 

 

 
Serwis prasowy nr 41

12 stycznia 2001


 • BUDŻET ROZWOJU
  Na sesji w dniu 28 grudnia 2000 r. Rada Miejska 17 głosami za przy 2 przeciw i 4 wstrzymujących się przyjęła budżet gminy na rok 2001, Po stronie dochodów zamknął się kwotą 21.014.659 PLN, a wydatków 23.027.159 PLN. R.óżnica zostanie pokryta z pożyczek i kredytów.

 

 

 
Serwis prasowy nr 40

5 stycznia 2001


 • GMINNE REFORMY
  Na 26 sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2000 roku została podjęta uchwała o przekształceniu zakładu budżetowego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością: ZGM Sp. z oo . Spółce została przekazana część komunalnego zasobu mieszkaniowego gminy