tytul.gif (13743 bytes)

zpr_logo.gif (6477 bytes)

INTERNETOWE WYDANIE MAGAZYNU "Z PIERWSZEJ RĘKI"

STYCZEŃ 2002

 
 
Serwis prasowy nr 67

25 stycznia 2002


 • CENA DREWNA OPAŁOWEGO
  Na wniosek Wydziału Rolnictwa Zarząd na posiedzeniu w dniu 22.01.2002r. zaakceptował ceny netto drewna opałowego w roku 2002, pozyskiwanego z terenów komunalnych gminy /prace pielęgnacyjne na drzewach, sanitarna wycinka drzew/.
 • DODATKI MIESZKANIOWE
  Na posiedzeniu Zarządu w dniu 22 stycznia 2002 roku poruszona została kwestia dotycząca dodatków mieszkaniowych. Do końca roku 2001 dodatki mieszkaniowe, przyznawane przez Burmistrza, były wypłacane w oparciu o ustawę o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych.
 • PROCEDURY BUDŻETOWEJ CIĄG DALSZY
  Na posiedzeniu w dniu 15.01.2001r. Zarząd przyjął uchwałą plany wydatków jednostek i zakładów budżetowych oraz układ wykonawczy budżetu na rok 2002. Pod przyjęty budżet poszczególne Wydziały Urzędu przygotowują roczne harmonogramy prac, z rozpisaniem terminów planowanych przetargów i realizacji inwestycji.
 • SPIS POWSZECHNY
  Uprzejmie informuję, że osoby zainteresowane pracą rachmistrza spisowego mogą zgłosić się do Urzędu Miejskiego i w Punkcie Obsługi Interesanta pobrać ankietę do wypełnienia. Wypełnioną ankietę należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta do dnia 29 marca.

 

 

 
Serwis prasowy nr 66

18 stycznia 2002


 • WAŻNE DLA ROLNIKÓW - BADANIE GLEB
  W roku 2002, w okresie wczesnowiosennym, wrocławska stacja chemiczno-rolnicza będzie prowadzić badania prób glebowych na zawartość podstawowych składników pokarmowych.
 • SPOSÓB NA GRUNTY ODŁOGOWANE I UGOROWANE
  Z dniem 1 stycznia 2002 roku weszła w życie ustawa z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia /Dz. U. nr 73 z dnia 18 lipca 2001 roku poz.764
 • DOŻYWIANIE UCZNIÓW
  W bieżącym roku szkolnym 210 uczniów z naszych szkół objętych jest dożywianiem. W niektórych przypadkach są to pełne obiady, w innych zupy, a w jeszcze innych
 • RUCH W SPRZEDAŻY MIESZKAŃ KOMUNALNYCH
  Jak już informowaliśmy, po uprawomocnieniu się nowych zasad nabywania lokali komunalnych: w niektórych przypadkach bonifikaty aż do 85%, do Zarządu spływają wnioski o nabycie zajmowanego lokalu komunalnego.
 • PRZETARG
  Uchwałą Zarządu nr 0151/45/02 z dnia 15 stycznia 2001r. nieruchomość w Jarach.
 • NAZWY ULIC
  Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Wydział Architektury i Geodezji wniosku Rady Sołeckiej wsi Siemianice w sprawie nadania nazw ulicom w swojej miejscowości, Zarząd przedłoży Radzie Miejskiej projekt stosownej uchwały na najbliższą sesję
 • WYJAZDY NA KRYTY BASEN
  Zarząd zaakceptował wniosek szkół o dofinansowanie wyjazdów dzieci z naszych szkół na kryty basen w czasie zimowych ferii. Koszt dofinansowania nie powinien przekroczyć kwoty 1.200 złotych.
 • PROCEDURY BUDŻETOWEJ CIĄG DALSZY
  Na posiedzeniu w dniu 15.01.2001r. Zarząd przyjął uchwałą plany wydatków jednostek i zakładów budżetowych oraz układ wykonawczy budżetu na rok 2002. Pod przyjęty budżet poszczególne Wydziały Urzędu przygotowują roczne harmonogramy prac, z rozpisaniem terminów planowanych przetargów i realizacji inwestycji.

 • PRZETARG: WODOCIĄG KOWALE-PRZECŁAWICE
  Zarządzeniem Burmistrza nr 0152/2/2002 z dnia 15 stycznia 2002r. została powołana komisja przetargowa do rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie wodociągu Kowale-Przecławice.
 • WERYFIKACJE I WINDYKACJE
  Zarząd Miejski z Wydziałem Finansowym oraz Architektury i Geodezji pracują nad usprawnieniem systemów inwentaryzowania mienia, ewidencjonowania nieruchomości, obmiarów w ramach danej nieruchomości czyli urealnieniem szybko zmieniających się stosunków własnościowych.


 

 
Serwis prasowy nr 65

11 stycznia 2002


 • PODSTĘPNA POKUSA
  W dniu 8 stycznia 2002 roku, przed posiedzeniem Zarządu Miejskiego, odbyła się sesja Zgromadzenia Wspólników ZGK Sp. z o.o. z udziałem Ludwika Siedlarza, przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i Rafała Jarosa, prezesa ZGK. Ludwik Siedlarz, w imieniu Rady Nadzorczej, złożył wniosek o przedłużenie kontraktu menedżerskiego Rafałowi Jarosowi. Zgromadzenie Wspólników zaakceptowało przedłożony wniosek.

 • RUCH W SPRZEDAŻY MIESZKAŃ KOMUNALNYCH
  Na sesji w dniu 27 września 2001 roku Rada przyjęła uchwałę zmieniającą zasady sprzedaży lokali komunalnych. Zmiana dotyczy m.in. bonifikat - nawet do 85%.

 • OGŁASZAM AKCJĘ "FERIE - AKTYWNIE I ZDROWO"
  W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi , ogłaszam akcję "Ferie - aktywnie i zdrowo".
  Uprzejmie proszę o opracowanie propozycji i planów organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Zajęcia sportowe, kulturalno - rozrywkowe , turystyczne i inne, powinny być zaplanowane dla dzieci i młodzieży w różnym wieku szkolnym i dostępne dla wszystkich chętnych.