tytul.gif (13743 bytes)

zpr_logo.gif (6477 bytes)

INTERNETOWE WYDANIE MAGAZYNU "Z PIERWSZEJ RĘKI"

WRZESIEŃ 2000

 

 

 
Serwis prasowy nr 31

29 września 2000


 • WYBORY
  Zbliżający się termin wyborów Prezydenta RP obliguje nas do przypomnienia Państwu, że na terenie gminy wybory będą przeprowadzane w siedmiu obwodach głosowania. Obwody i siedziby obwodowych komisji wyborczych zawiera Informacja Burmistrza Gminy Oborniki Śląskie z dnia 29 sierpnia 2000 r.
 • INFORMACJA
  Burmistrza Gminy Oborniki Śląskie z dnia 29 sierpnia 2000 r. o numerach i granicach stałych obwodów głosowania oraz o siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych
 • KIERUNEK ROZWOJU GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE WYTYCZONY
  W dniu 28 września 2000 r. odbyła się 24 sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich. Z obszernego programu, liczącego 31 punktów, samych uchwał podjęto 22. Pierwsza z uchwał dotyczyła przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2000 - 2008.
 • RADA NADZORCZA ZGK Sp. z o.o.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników ZGK Sp. z o.o., którym jest Zarząd Gminy Oborniki Śląskie w dniu 26 września 2000 r. dokonało wyboru członków do Rady Nadzorczej ZGK.
 • TARGOWISKO
  Od 1 września 2000 r., zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej o wyznaczaniu miejsc do targowania, targowisko zaczęło funkcjonować na zaadaptowanej części terenu GS, jako przedsięwzięcie Gminnej Spółdzielni. Problem, który się pojawił od pierwszego targowego czwartku to wyegzekwowanie opłaty targowej.
 • SEGREGUJ Z NAMI
  Pierwszy miesiąc wdrażania programu selektywnej zbiórki odpadów mamy za sobą. Według wstępnego założenia, podanego w plakacie informacyjnym - ostatni czwartek i piątek w miesiącu są dniami zbiórki wysegregowanych odpadów.

 

 

 
Serwis prasowy nr 30

22 września 2000


 • FOTOREPORTAŻ
  W dniu 17 września 2000 r. na terenach Ośrodka Sportu i rekreacji w Obornikach Śląskich odbył się festyn ŚWIĘTO PLONÓW.
 • ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU I KIERUNKI POLITYKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ NA 2001 ROK.
  Opierając się na fragmentarycznych założeniach do ustawy budżetowej państwa na 2001 rok należy przyjąć, że inflacja wyniesie około 10 %, a podstawowymi dochodami gminy oprócz podatków i opłat lokalnych będą jednak udziały w podatku od osób fizycznych, od osób prawnych i ze sprzedaży majątku.
 • SEGREGUJ Z NAMI
  Przypominamy mieszkańcom Obornik Śląskich o wystawieniu worków z wysegregowanymi odpadami obok kubłów na śmieci.

 

 

 
Serwis prasowy nr 29

15 września 2000


 

 

 
Serwis prasowy nr 28

8 września 2000


 • KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ MIEJSCOWOŚĆ, POSESJĘ, BALKON ROZSTRZYGNIĘTY !W roku 2000 odbyła się piąta edycja konkursu. W trzech, przewidzianych w regulaminie konkursu, kategoriach: na najładniejszą miejscowość, posesję osób fizycznych i jednostek organizacyjnych oraz balkon, zgłosiło swój udział 21 osób. Wszystkie ogrody zgłoszone do konkursu były zadbane, starannie wypielęgnowane i atrakcyjne. Są powodem dumy swych właścicieli, sprawiając im jednocześnie wiele radości i satysfakcji. Prezentowane ogrody mają bardzo różnorodne charaktery. Projektowane przez amatorów jak i profesjonalistów
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
  Staraniem Starostwa Powiatowego powołana została szkoła o nazwie Zespół Szkół Zawodowych. Na potrzeby szkoły Starostwo wyremontowało jeden z zabytkowych budynków położonych przy ulicy Parkowej, umownie zwany "Żoliborz".
 • TU MI SIĘ PODOBA NAJBARDZIEJ. CZYSTE POWIETRZE NAD OBORNIKAMI
  Pod takim hasłem w dniu 2 września odbyło się otwarcie stacji paliw w Obornikach Śląskich przy ul. Siemianickiej 69