Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urząd Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Start

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 41
55-120 Oborniki Śląskie
tel. 71 310 18 64
www.zgk-oborniki.pl
Prezes
Jarosław Sołowiej

Obornicki Ośrodek Kultury
ul. Dworcowa 26
55-120 Oborniki Śląskie
tel. 71 310 12 51
e-mail: ook2005@o2.pl 
http://kultura-oborniki.pl
Dyrektor
mgr Halina Muszak

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Poniatowskiego 22
55-120 Oborniki Śląskie
tel/fax 71 310 11 04
www.osiroborniki.pl 
osiros@op.pl
P.O. Dyrektora mgr Aleksndra Durkalec-Rzepka

Publiczne Gimnazjum im. Polskich Laureatów Nagrody Nobla
ul. Kownackiego 4
55-120 Oborniki Śląskie
tel. 71 310 23 58
e-mail: publiczne_gimnazjum@interklasa.pl 
http://gimnazjum-obornikislaskie.pl/
Dyrektor
mgr Jadwiga Grekulińska

Publiczne Gimnazjum w Pęgowie
ul. Główna 101, Pęgów
55-120 Oborniki Śląskie
tel. 71 310 70 16, fax 71 310 74 19
e-mail: gimpegow1@wp.pl
www.gimnazjumpegow.edupage.org
Dyrektor
mgr Marta Michalkiewicz

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza
ul. Główna 101, Pęgów
55-120 Oborniki Śląskie
tel. 71 310 74 19
e-mail: szkola131@op.pl
Dyrektor
mgr Barbara Syrico

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
im. ppor. Józefa Krysińskiego
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 24
tel. 71 310 21 56
e-mail: sp2oborniki@o2.pl
www: www.sp2obornikisl.edupage.org
Dyrektor
mgr Jolanta Dudczenko

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. Trzebnicka 33
55-120 Oborniki Śląskie
tel.  71 310 14 81
e-mail: sp3oborniki@wp.pl 
Dyrektor
mgr Krystyna Haładaj

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej
ul. Wołowska 55, Uraz
55-120 Oborniki Śląskie
tel. 71 310 81 28
e-mail: szkola@uraz.net, spuraz@poczta.onet.pl
www.spuraz.edupage.org
Dyrektor
mgr Bernadetta Wesołowska

Publiczna Szkoła Podstawowa w Osolinie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, Osolin
55-120 Oborniki Śląskie
tel. 71 310 61 28
Dyrektor
mgr Maria Jaskólska
www.sposolin.x.wp.pl
e-mail: sposolin@wp.pl

Publiczne Przedszkole w Obornikach Śląskich 
ul. gen. Władysława Sikorskiego 2
55-120 Oborniki Śląskie
tel. 71 310 24 91,  www.przedszkole-oborniki.pl
Dyrektor
mgr Jadwiga Dobosz

Publiczne Przedszkole w Pęgowie
ul. Główna 99, Pęgów
55-120 Oborniki Śląskie
tel. 71 310 71 94
Dyrektor
Danuta Adamowicz

Żłobek Miejski
ul. Wrocławska 16
55-120 Oborniki Śląskie
tel. 71 310 17 62
info@zlobek-oborniki.pl
www.zlobek-oborniki.pl
Dyrektor
mgr Katarzyna Królik


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Trzebnicka 1b
55-120 Oborniki Śląskie
tel. 71 310 34 22, 310 34 24
e-mail: mgopsoborniki@poczta.onet.pl
Kierownik
mgr Teresa Gajowczyk

powrót do strony głównej