Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urzad Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

HISTORIA MIASTA

Fresk Michaela Willmana w Rościsławicach?
Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego - na nowo odkrywana historia.


Poszukiwania dawnych źródeł historycznych naszego kościoła przyniosły jeszcze jeden nieoczekiwany skutek wcześniej wspomniany Pastor Werner Krutscher przesłał mi artykuł z niemieckiej prasy z 1975 roku, w którym pada informacja, że autorem fresku w nawie głównej "Przemienienie Pańskie" jest sławny "śląski Rembrandt" Michael Willman...
▫ więcej...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kościół w Rościsławicach
KAZIMIERZ M. PUDŁO

Pamięć historyczna i kulturowa
mieszkańców Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej


Publikowane: Studia Salvatoriana Polonica 3(2009), s. 231-249

Uwagi wstępne
I. Wybór problematyki oraz źródeł badań
II. Ogólna charakterystyka osób, których wspomnienia złożyły się na treść obu publikacji
III. Nieprzemijające echa wojny
IV. Pamięć o dawnej „ojczyźnie lokalnej”
V. Stawanie się Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej „ojczyzną prywatną” jej mieszkańców
VI. Piękno środowiska przyrodniczego a „ojczyzna prywatna”
VII. Kultura ludności grup napływowych w jej pamięci oraz w procesie przemian
Uwagi końcowe
THE HISTORICAL AND CULTURAL MEMORY OF THE INHABITANTS
OF THE LOWER SILESIAN OBORNIKI LAN
Summary
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------
Wzruszenie ciągle żywe
Chyba nie ma Polaka, który nie ulega wzruszeniu na dźwięk imienia „Monte Cassino”. Z pielgrzymki do Włoch ze zwiedzaniem najsławniejszego Polskiego Cmentarza Wojennego film-dokument podarował nam Ryszard Zakęś.
Obejrzyj film...
Czytaj całość...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przed 100 laty prasa donosi - za pośrednictwem Janusza Stopyry
Posłaniec (Bote), lipiec 1910
Posłaniec (Bote), czerwiec 1910

Posłaniec (Bote), maj 1910
Posłaniec (Bote), kwiecień 1910
Posłaniec (Bote), marzec 1910
Posłaniec (Bote), luty 1910
Posłaniec (Bote), styczeń 1910
Posłaniec (Bote), lipiec 1909
Posłaniec (Bote), czerwiec 1909
Posłaniec (Bote), maj 1909
Posłaniec (Bote), kwiecień 1909
Posłaniec (Bote), marzec 1909
Posłaniec (Bote), luty 1909
Posłaniec (Bote), styczeń 1909
Posłaniec (Bote), styczeń 1908
Posłaniec (Bote), styczeń 1905
Posłaniec (Bote), sierpień 1916
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
Jesteśmy spadkobiercami tradycji Wschodu i Zachodu
Od 2000 roku Gmina Oborniki Śląskie prowadzi wieloletni projekt wydawniczy, który jest próbą opisania „kawałka rzeczywistości”, jaką są Oborniki Śląskie. W oparciu o dokumenty archiwalne i współczesne, zapisy pamiętnikarskie, relacje żyjących świadków wydarzeń oraz dostępne publikacje powstaje swoisty portret oborniczanina słowem drukowany. Jeżeli myślimy w kategorii „miejsce”, wówczas odwołujemy się do historii niemieckiej. Jeżeli – w kategorii „ludzie”, wówczas odsłania się całe historyczne bogactwo Rzeczypospolitej Polskiej, w granicach której egzystowały różne narodowości. W opowieściach i pieśniach oborniczan ożywają dzieje i zwyczaje różnych regionów przedwojennej Polski. Język polski jest dominującym językiem przekazu, ale nie jedynym...
Opracowania
Wybór fotografii z Księgi Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej
Publikuje Zbigniew Czerwiec na serwerze Hydralu
RO


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andrzej Pudło, Kazimierz M. Pudło

Siedem stuleci Obornik Śląskich
(Szkic historyczno-socjologiczny)

"Dzisiaj jest to nasze miasto, wspólne miasto,
ojczyzna wszystkich oborniczan. Każdy pozo-
stawił w nim swoje ślady: ślady owocnej pracy
troski i utrudzenia, ślady miłości do ziemi i jej
mieszkańców".

(Fragment przemówienia Wielebnego Proboszcza ks.Franciszka Jadamusa w czasie nabożeństwa ekumenicznego dla dawnych i obecnych mieszkańców Obornik Śląskich, które zostało wygłoszone w dniu 6 IX 2001 r. w kościele p.w. św. św. Tadeusza Judy i Antoniego Padewskiego. Patrz, "Nasza Parafia", nr 6, 2001. )

Uwagi wstępne

I. Zaranie dziejów: środowisko naturalne i ludzi.

II. Okresy zmagań o przynależność państwową tych ziem.

III. Rodowód ludzi i osady Obora, poprzedniczki Obornik Śląskich.

IV. Wybrane zdarzenia i procesy w dziejach oborniczan do roku 1939.

V. Końcowy okres drugiej wojny światowej.

VI. Dawni i nowi oborniczanie oraz ich miasto w okresie powojennym.

Tekst ukazał się w X numerze "BRZASKU" Roczniku Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej pod redakcją Jerzego Bogdana Kosa, Trzebnica - Oborniki Śląskie 2002.
W formie drukowanej zaopatrzony jest w przypisy i bibliografię.

obernigk-kurplatz_d.jpg (18717 bytes) obernigk-sitten_d.jpg (21542 bytes)

"W północno-zachodniej części Obornik rozciąga się park, a w nim zakład wodoleczniczy (1835). Obiekt obejmuje siedem budynków i liczy 26 stałych mieszkańców."
Ks. Antoni Kiełbasa SDS, Oborniki Śląskie wczoraj i dziś, s. 28, Trzebnica 1985

obernigk-ulbrichtstift_d.jpg (15812 bytes)

 
dr_sprangels_d.jpg (15845 bytes) kurort_obernigk_d.jpg (11725 bytes)
lewald_sche_d.jpg (14257 bytes) rodelbahn_d.jpg (13661 bytes)
villenviertel_d.jpg (14377 bytes) waldsanatorium_d.jpg (12105 bytes)
schweizerei_d.jpg (17114 bytes)  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Krzysztof Czerkas
NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKI WILCZYNA I WROCŁAWIA
lub
Gdzie leży „ matka” Wrocławia?
Wykład z seminarium Wydziału Archeologii UW, kwiecień 2008
Hipoteza fantastyczno-naukowa
„ARCHEOLOGIA EKSPERYMENTALNA,
REKONSTRUKCJA HISTORYCZNA – MOŻLIWOŚCI BADAWCZE II”
powtórzony 26 stycznia 2009 w ramach obornickich Wykładów Powszechnych
Czytaj całość...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18m.jpg (11476 bytes)
"W swojej posiadłości przeprowadził (Karol Fryderyk Gustaw Schubert) wiele prac melioracyjnych tak na polach, jak i w budynkach. W latach 1864/65 wybudował nowy zamek według projektu W. Grapowa"
Ks. Antoni Kiełbasa SDS, Oborniki Śląskie wczoraj i dziś, s. 28, Trzebnica 1985

ogolny-1934_d.jpg (14057 bytes)
Widok ogólny, 1934 rok

ogolny-1945_d.jpg (12858 bytes)
Widok ogólny 1945 rok

obernigk-banhof_d.jpg (16483 bytes)
"Jednak najtrwalej zapisał się Karol Fryderyk Gustaw Schaubert w historii Obornik dzięki rozpoczęciu starań o przeprowadzenie przez tę miejscowość linii kolejowej. Wybudowanie dużego - jak na ówczesne potrzeby - dworca kolejowego w samych Obornikach, miało bardzo duże znaczenie dla przyszłego ich rozwoju. Linia kolejowa Wrocław - Poznań przez Oborniki została otwarta w 1856 roku."
Ks. Antoni Kiełbasa SDS, Oborniki Śląskie wczoraj i dziś, s. 28, Trzebnica 1985

zeszyt_d.jpg (17566 bytes)
Pobierz w formacie pdf

Zeszyty Obornik Śląskich. Dawna i nowa tradycja - pod redakcją dr.
Kazimierza M. Pudło, Oborniki Śląskie 2005, ISSN 1731-8254
Zeszyty dostępne w Urzędzie Miejskim Obornik Śląskich
oborniki@oborniki-slaskie.pl


Wydawca: Gmina Oborniki Śląskie przy wsparciu finansowym ze środków
Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

--------------------------------------------------