Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urząd Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

Dygresja 3

28 stycznia 2008

Krzysztof Czerkas

NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKI WILCZYNA I WROCŁAWIA
lub
Gdzie leży „ matka” Wrocławia?

Hipoteza fantastyczno-naukowa
„ARCHEOLOGIA EKSPERYMENTALNA,
REKONSTRUKCJA HISTORYCZNA – MOŻLIWOŚCI BADAWCZE II”


    Dygresja 3: Dolny Śląsk jest usiany zabytkami ze wszystkich epok
Rejon Wilczyna z zespołem grodzisk nie jest wyjątkowy. Na całym Śląsku występuje mnóstwo śladów przeszłości od epok najdawniejszych do współczesności.
Interesujący jest obszar, obejmujący północną część Wrocławia a szczególnie las pomiędzy Osobowicami i Rędzinem. W wielu miejscach znajdują się, wzniesione przez człowieka, wysokie na kilkanaście metrów, wzgórza. Niektóre są porośnięte drzewami, na innych widać resztki murów i bloków betonu, jeszcze inne są zagospodarowane i stoją na nich niewielkie, zabytkowe kościółki, otoczone parkiem. Najstarsze pagórki to starożytne grodziska, z czasów dorównujących Wojnie Trojańskiej, inne są ze średniowiecza lub późniejszych epok. Obok szwedzkich szańców z XVII w. stoją wały i bunkry z walk o Festung Breslau. Możliwe jest, podczas kilkugodzinnego spaceru, odwiedzenie śladów wszystkich znanych epok, od prehistorii do II wojny światowej.