Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urząd Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

Dygresja 5

28 stycznia 2008

Krzysztof Czerkas

NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKI WILCZYNA I WROCŁAWIA
lub
Gdzie leży „ matka” Wrocławia?

Hipoteza fantastyczno-naukowa
„ARCHEOLOGIA EKSPERYMENTALNA,
REKONSTRUKCJA HISTORYCZNA – MOŻLIWOŚCI BADAWCZE II”


    Dygresja 5: Historia polsko - czeska wiecznie żywa… ciąg dalszy
Czesi od początku dziejów byli silnie związani ze Śląskiem. Okres panowania Piastów i przynależności Śląska do Polski, trwający od X wieku do połowy XIV wieku, uznawali za krótki epizod w wielowiekowych kontaktach Królestwa Czech ze Śląskiem. Rzeczywiście, od XIV wieku do połowy XVIII wieku, do krwawej wojny Prus z Cesarstwem Austriackim o Śląsk, ziemia ta należała do Czech a poprzez nie do Cesarstwa. Większość rodów szlacheckich rezydujących wokół Wrocławia i innych miast miało albo czeski, lub mieszany polsko- niemiecko– austriacko- czeski rodowód.
Ciekawy jest fakt, że Piastowie Śląscy żenili się z księżniczkami niemieckimi i czeskimi, rzadziej ze spokrewnionymi arystokratkami z Polski, ale najczęściej (ponad 50 % przypadków) z pięknymi księżniczkami ruskimi, z terenu obecnej Ukrainy i Białorusi, które zawsze przybywały z licznym orszakiem. Na dworach śląskich mówiono zazwyczaj po rusku, inne języki występowały jako towarzyszące.
Inaczej wyglądało życie codzienne w miastach i wioskach. Mówiono zazwyczaj w dialekcie lokalnym lub po czesku. Większość dokumentów na Śląsku w XV i XVI wieku sporządzano w języku czeskim. Silny wpływ wywierał wspaniały Uniwersytet Praski, w którym kształcili się liczni miejscowi intelektualiści i urzędnicy. Próbę założenia w XV wieku uczelni we Wrocławiu zablokował Uniwersytet Krakowski, uznając Śląsk za swoją strefę wpływów. Dopiero po I rozbiorze Polski Austriacy założyli Uniwersytet Wrocławski.
Widomym przykładem związków śląsko– czeskich jest pałac w Pegowie, romantyczna budowla z XIX wieku, obecnie mocno zrujnowana. Wieża pałacu jest kopią wież miejskich z Pragi a dekoracja ściany szczytowej naśladuje ratusz wrocławski.
Pod koniec II wojny światowej Czesi podjęli próbę odzyskania, utraconej podczas wojen śląskich w XVIII wieku, Ziemi Kłodzkiej. Wysłali kilka oddziałów wojska w celu zajęcia Kotliny. Na szczęście dla Polski, pierwsi polscy osadnicy w Kłodzku zorientowali się w sytuacji, „ załatwili”, aby jedna z dywizji II armii Wojska Polskiego, skrwawiona w bojach o Budziszyn i Drezno, przyjechała na odpoczynek do Kotliny Kłodzkiej. Widok groźnych frontowców sprawił, że Czesi szybko wyjechali.