nowy naglowek

Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urzad Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 
Pamięć historyczna i kulturowa mieszkańców
Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej
 
   
Spis Treści

 

KAZIMIERZ M. PUDŁO
Pamięć historyczna i kulturowa mieszkańców Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej

Publikowane: Studia Salvatoriana Polonica 3(2009), s. 231-249

 VI. Piękno środowiska przyrodniczego a „ojczyzna prywatna”

     Wspominałem już, że na decyzję ludności napływowej osiedlania się w Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej wywarły też wpływ cechy jej środowiska przyrodniczego. Urozmaicona ukształtowaniem powierzchni, światem roślinnym i zwierzęcym oraz klimatem wzbudzała ona u przybyszów przyjemne doznania estetyczne oraz dobre samopoczucie. Niekiedy już pierwsze wrażenia z pobytu w niej przesądzały o wyborze siedziby rodzinnej: „Oborniki Śląskie przywitały nas piękną sierpniową pogodą, a także urodą domów i rozległych ogrodów.  (…) stały się naszym szczęśliwym miejscem zamieszkania”[50]. Niektóre emocjonalne opisy zjawisk przyrodniczych nie pozostawiają wątpliwości, że dla autora wspomnień jego środowisko lokalne jest niepowtarzalne i jedynie swojskie: „(…) wybudowaliśmy dom w uroczym zakątku tego miasta. Z tarasu domu widać siedem starych dębów spoglądających dumnie na nasze poczynania. Wiosną pachną jaśminy i czeremchy. Jesienią złociste i kolorowe liście tworzą zachwycający dywan, a zimą urzeka nas nieskazitelna biel śniegu i sadź otulająca drzewa i krzewy. Pięknie tutaj jest każdego dnia i o każdej porze roku”[51] .
     Wśród licznych odniesień obornickich pamiętnikarzy do odczuć estetycznych w obcowaniu z miejscowym środowiskiem przyrodniczym i krajobrazem architektonicznym[52] , znajdujemy też wymowną w treści refleksję ogólną, której autorka z satysfakcją podkreśla zachodzące w miejscowości zmiany oraz trwałe do niej uprawnienie oborniczan teraz i w przyszłości: „Oborniki Śląskie pięknieją. Cieszą oko liczne obiekty i domy, których architektura wkomponowuje się w krajobraz. W dorosłe życie wkracza trzecie powojenne pokolenie. To ono – bardziej nowoczesne, bez kompleksów, otwarte na świat, europejskie powie o Obornikach Śląskich: Oto moja rodzinna ziemia! A ja zapraszam na Wzgórze! Tu zaszły największe zmiany w polu mojego widzenia. Wokół trzech skromnych poniemieckich domków powstało nowoczesne, eleganckie osiedle – Sosnowe Wzgórze”[53] .
     Środowisko przyrodnicze Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej, przez niektórych autorów uznawane nawet za „miejsce najpiękniejsze na Ziemi”[54] , jest już przeważnie w świadomości mieszkańców tak ściśle zespolone z ich życiem, że uczuciowo mieści się w wartości „gniazda rodzinnego” i „ojczyzny prywatnej”.

--------------------------------------------------------------

[50] K. i J. Misiorkowie, Opowieść z dygresjami, w: My, Oborniczanie, s. 199-200.

[51] H. Muszak z domu Pietrzak, Z Boleścina do Obornik Śląskich, w: tamże, s. 204.

[52] Tamże, s. 177, 207, 218, 307, 309, 311, 365.

[53] W. Bańbuła z domu Kral, Zwykłe losy zwykłych ludzi, w: tamże, s. 43.

[54] Z. Skorek, A jednak Oborniki Śląskie, w: tamże, s. 292.

 

 


Uwagi wstępne

I. Wybór problematyki oraz źródeł badań

II. Ogólna charakterystyka osób, których wspomnienia złożyły się na treść obu publikacji

III. Nieprzemijające echa wojny

IV. Pamięć o dawnej „ojczyźnie lokalnej”

V. Stawanie się Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej „ojczyzną prywatną” jej mieszkańców

VI. Piękno środowiska przyrodniczego a „ojczyzna prywatna”

VII. Kultura ludności grup napływowych w jej pamięci oraz w procesie przemian

Uwagi końcowe


THE HISTORICAL AND CULTURAL MEMORY OF THE INHABITANTS
OF THE LOWER SILESIAN OBORNIKI LAN

Summary

-----------------------------

Kazimierz M. Pudło – doktor nauk humanistycznych, emerytowany wykładowca akademicki problemów narodowościowych i międzynarodowych stosunków kulturalnych we Wrocławiu i Zielonej Górze, a gościnnie w Skopie, Moskwie oraz Atenach. Redaktor serii Zeszytów Obornik Śląskich. Dawna i nowa tradycja (2004-2006) i Księgi Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej (2008).

The Kazimierz M. Pudło - the doctor of humanistic sciences, retired academical lecturer of nationalistic problems and the international cultural relations in Wroclaw and the Green Mountain, and hospitably in Skopia, Moscow as well as Athenss. The editor of series The Lower Silesian Oborniki Fascicles. Old and new tradition (2004-2006) and the Book of LowerSilesian Oborniki Land (2008