nowy naglowek

Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urzad Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 
Pamięć historyczna i kulturowa mieszkańców
Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej
 
   
Spis Treści

 

KAZIMIERZ M. PUDŁO
Pamięć historyczna i kulturowa mieszkańców Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej

Publikowane: Studia Salvatoriana Polonica 3(2009), s. 231-249

 Uwagi końcowe

    Pamięć historyczna i kulturowa mieszkańców Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej, utrwalona na stronach obu publikacji źródłowych, jest lekturą pouczającą i wzruszającą swoją siłą wyrazu. Nie będzie, jak się wydaje, nadmierną przesadą stwierdzenie, że przyczynili się Oni swoimi wspomnieniami nie tylko do pogłębienia zbiorowej samoświadomości, lecz również włączyli się do ogólnej wspólnoty pamięci narodowej. Nie wszystkie zachowane przez nich w pamięci zdarzenia i przeżycia, mogły być w tym opracowaniu ukazane, ale też nie wszystkie z okresu Polski Ludowej i nowej Rzeczypospolitej zostały ujawnione dlatego, by już nie antagonizować lokalnych stosunków międzyludzkich[70] .
     Burmistrz, Paweł Misiorek, we wstępie do publikacji My, Oborniczanie, napisał: „Mogę tylko żałować, iż pomimo wielu ogłoszeń i próśb, nie wszyscy zechcieli lub mogli podzielić się swoimi historiami rodzinnymi czy osobistymi. Obiecuję – będzie jeszcze taka możliwość w najbliższej przyszłości”[71] . To dobre zobowiązanie prowadzenia dalszej pracy nad zbieraniem dokumentacji biograficznej mieszkańców Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej, i Verbum nobile debet esse stabile![72].

---------------------------------------------------------

[70] „To miałem na względzie”, powiedział w rozmowie ze mną jeden z autorów pamiętników! Lipiec 2006.

[71] P. Misiorek, Chwila – tytułem wstępu, w: My, Oborniczanie, [s. 3].

[72] „Słowo szlacheckie powinno być dotrzymane!”.

 

Uwagi wstępne

I. Wybór problematyki oraz źródeł badań

II. Ogólna charakterystyka osób, których wspomnienia złożyły się na treść obu publikacji

III. Nieprzemijające echa wojny

IV. Pamięć o dawnej „ojczyźnie lokalnej”

V. Stawanie się Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej „ojczyzną prywatną” jej mieszkańców

VI. Piękno środowiska przyrodniczego a „ojczyzna prywatna”

VII. Kultura ludności grup napływowych w jej pamięci oraz w procesie przemian

Uwagi końcowe


THE HISTORICAL AND CULTURAL MEMORY OF THE INHABITANTS
OF THE LOWER SILESIAN OBORNIKI LAN

Summary

-----------------------------

Kazimierz M. Pudło – doktor nauk humanistycznych, emerytowany wykładowca akademicki problemów narodowościowych i międzynarodowych stosunków kulturalnych we Wrocławiu i Zielonej Górze, a gościnnie w Skopie, Moskwie oraz Atenach. Redaktor serii Zeszytów Obornik Śląskich. Dawna i nowa tradycja (2004-2006) i Księgi Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej (2008).

The Kazimierz M. Pudło - the doctor of humanistic sciences, retired academical lecturer of nationalistic problems and the international cultural relations in Wroclaw and the Green Mountain, and hospitably in Skopia, Moscow as well as Athenss. The editor of series The Lower Silesian Oborniki Fascicles. Old and new tradition (2004-2006) and the Book of LowerSilesian Oborniki Land (2008).