nowy naglowek

Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urzad Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 
Pamięć historyczna i kulturowa mieszkańców
Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej
 
   
Spis Treści

 

KAZIMIERZ M. PUDŁO
Pamięć historyczna i kulturowa mieszkańców Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej

Publikowane: Studia Salvatoriana Polonica 3(2009), s. 231-249

Uwagi wstępne

„Pamięć” to zadziwiająca i w największym zakresie rozwinięta u ludzi zdolność umysłu, która polega na: gromadzeniu, przechowywaniu, odtwarzaniu i przetwarzaniu wszelkich doświadczeń oraz informacji. Zasoby pamięci nie pozostają w niej bezczynne. Są poddawane wielu procesom [1], na które wywierają wpływ stany emocjonalne – pozytywne i negatywne[2] . Dokonuje się zatem w umyśle subiektywne wartościowanie doznanych wrażeń i przeżyć z przebiegu określonych zdarzeń. Ludzie zachowują zarówno pamięć „dobrą”, odczuwaną przyjemnie, z pogodą ducha i nostalgicznie, ale też – pamięć „złą” o ciągu niepowodzeń, nieszczęść, doznanych krzywdach osobistych, rodzinnych lub narodowych, które nierzadko pogrążają ich w stan ogólnego zniechęcenia do życia. O ustanie w umyśle tej uciążliwej dla wielu ludzi pamięci, kierował poetycko do Majestatu Boga swą prośbę również Wiktor Gomulicki (1848–1919) w strofie:
„Gdy przeszłość straszy, a przyszłość nie nęci,
Gdy się pustynią zda życia bezdroże,
O jedno tylko błagam cię Boże:
Gdyś nie dał szczęścia, nie dawaj pamięci” [3].

Nawarstwiająca się w umysłach ludzi relatywna pamięć pozwala im jednak uświadamiać sobie: ciągłość trwania i rozwoju, tożsamość swoją, rodzinną, społeczną, narodową oraz kulturową. Bez niej nie byłoby ani historii narodów i dziejów rodzin, ani tradycji świeckiej oraz religijnej, jak i zachowanego dziedzictwa kulturowego[4] . Nie powstawałyby również organizacje, stowarzyszenia i fundacje, których celem pozostaje m.in. działalność na rzecz zachowania wspólnoty pamięci[5] .

--------------------------------------------------------------

[1] M.in.: selekcji, weryfikacji, łączenia w złożone całości i odtwarzania. J. Didier, Słownik filozofii, Katowice 1998, s. 281-282, hasło: Pamięć; Encyklopedia PWN. Portal, Warszawa 2004, hasło: Pamięć.

[2] Szerzej wraz z literaturą: Świadomość, w: Psychologia, red. T. Tomaszewski, Warszawa 1977, passim.

[3] Myśleć to cierpieć, w: Księga cytatów z literatury pięknej, ułożona przez P. Hertza i W. Kopalińskiego, Warszawa 1975, s. 98.

[4] Por. M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, Warszawa 2008, passim.

[5] Np.: Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa (1947), Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu (1953), Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów (1990), Instytut Pamięci Narodowej (1998), Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość” (1999).

 


 

Uwagi wstępne

I. Wybór problematyki oraz źródeł badań

II. Ogólna charakterystyka osób, których wspomnienia złożyły się na treść obu publikacji

III. Nieprzemijające echa wojny

IV. Pamięć o dawnej „ojczyźnie lokalnej”

V. Stawanie się Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej „ojczyzną prywatną” jej mieszkańców

VI. Piękno środowiska przyrodniczego a „ojczyzna prywatna”

VII. Kultura ludności grup napływowych w jej pamięci oraz w procesie przemian

Uwagi końcowe


THE HISTORICAL AND CULTURAL MEMORY OF THE INHABITANTS
OF THE LOWER SILESIAN OBORNIKI LAN

Summary

-----------------------------

Kazimierz M. Pudło – doktor nauk humanistycznych, emerytowany wykładowca akademicki problemów narodowościowych i międzynarodowych stosunków kulturalnych we Wrocławiu i Zielonej Górze, a gościnnie w Skopie, Moskwie oraz Atenach. Redaktor serii Zeszytów Obornik Śląskich. Dawna i nowa tradycja (2004-2006) i Księgi Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej (2008).

The Kazimierz M. Pudło - the doctor of humanistic sciences, retired academical lecturer of nationalistic problems and the international cultural relations in Wroclaw and the Green Mountain, and hospitably in Skopia, Moscow as well as Athenss. The editor of series The Lower Silesian Oborniki Fascicles. Old and new tradition (2004-2006) and the Book of LowerSilesian Oborniki Land (2008).