Informacja publiczna - formularz

Urząd Miejski Obornik Śląskich
ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie

DANE WNIOSKODAWCY:
Imię i nazwisko / jednostka:
Pesel / Regon:
Adres:
Telefon:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI: /wybrać wariant/
dostęp do przeglądania w Urzędzie
pliki komputerowe
kserokopia
RODZAJ NOŚNIKA: /wskazać rodzaj/
dyskietka
CD-ROM
FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI: /wskazać formę odbioru/
przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres: 
przesłanie informacji pocztą pod adres: 
odbiór osobiście przez wnioskodawcę
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami)

Urząd zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej