Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urząd Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

 Obornicki Ośrodek Kultury

ul. Dworcowa 26,
55-120 Oborniki Śląskie
tel. 0 71 310 12 51
e-mail: ook2005@o2.pl
http://kultura-oborniki.pl/ook/


 

 Obornicki Ośrodek Kultury istnieje od 1969 roku - realizuje program edukacji kulturalnej dla dzieci /już od 4 lat/ i młodzieży w dziedzinie, teatru, plastyki, muzyki tańca i fotografii, współpracując z placówkami oświatowymi gminy Oborniki Śląskie.
W Galerii Plastycznej i Malej Galerii Fotografii ’’Kontrast’’ prezentujemy twórczość uznanych artystów z kraju i zagranicy. Wspaniałe, kolorowe prace plastyczne najmłodszych artystów pokazujemy w Galerii Twórczości Dziecięcej. Kultywujemy także tradycje kultury ludowej, a także obejmujemy swoimi działaniami środowiska wiejskie.
              W pierwszym Ogólnopolskim Konkursie o tytuł ‘’Najlepsza Placówka Kultury 2004’’ otrzymaliśmy nominację w kategorii miejskiej przyznaną przez Kapitułę Konkursu 21 czerwca 2005 w gmachu Sejmu RP. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie STER Samorząd – Tradycja – Edukacja – Rozwój.
             Placówka, w swoich murach, chętnie gości organizacje i związki istniejące w Obornikach Śląskich. Swoją siedzibę od 2004 roku ma w OOK Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku ‘’Atena’’. Tutaj także Stowarzyszenie prowadzi swoją różnorodną działalność .W naszej placówce odbywają się ważne dla miasta wydarzenia społeczne. W maju 2005 roku odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej z okazji 700-lecia udokumentowanego istnienia Obornik Śląskich oraz podpisanie partnerstwa miast Rehau (Niemcy) – Oborniki Śląskie.
           Laureaci dziecięcych konkursów plastycznych promują naszą placówkę i miasto w Polsce i świecie. Zespół OOK wciąż podejmuje się nowych wyjątkowych przedsięwzięć kulturalnych . Niepowtarzalne wrażenia naszych odbiorców są naszą radością i wyzwalają kolejne pomysły.

Modernizacja OOK

Obornicki Ośrodek Kultury informuje, iż w 2008 roku ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa zostało
wykonane zadanie pn. „Modernizacja Obornickiego Ośrodka Kultury ''
program Operacyjny „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa
artystycznego”. Autor wniosku - Halina Muszak.
W ramach tego zadania został wykonany projekt przebudowy i modernizacji
wielofunkcyjnej sali OOK.
Pozostałe środki na ten cel przeznaczyła Rada Miejska Obornik Śląskich .
Dziękujemy

Halina Muszak
dyrektor Obornickiego Ośrodka Kultury

 

 


 

 

 


 

 

 

ook.gif (4335 bytes)

Obornicki Ośrodek Kultury

spotkania_z_muz_d.jpg (15903 bytes)

Spotkania z Muzyką i Poezją - cykliczna impreza Obornickiego Ośrodka Kultury.

 21m.jpg (17407 bytes)