pasek_dol.gif (11455 bytes)
STOWARZYSZENIE UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
kreska.gif (1027 bytes)

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku „ATENA”
ul. Dworcowa 26
55-120 Oborniki Śląskie
tel. 0 71 310 17 48
www.sutwatena.pl
sutw.atena@neostrada.pl
Prezes: mgr Irena Małkiewicz

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Atena” w Obornikach Śląskich rozpoczęło swoją działalność dnia 03.02.2004 r. Jest osobą prawną wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego. Z dniem 19 lipca 2005 r. uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego.
Celem SUTW ”Atena” jest prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, twórczej oraz turystyczno-krajoznawczej dla osób w wieku emerytalnym. Staramy się aktywizować ludzi starszych, stwarzając im odpowiednie warunki do godnego starzenia się.
Działalność Stowarzyszenia spotyka się z dużym zainteresowaniem. W każdym roku akademickim dochodzą nowi słuchacze, nie tylko z terenu gminy Oborniki Śląskie, ale także z gmin: Prusie, Trzebnica, Wisznia Mała oraz Wrocławia. Aktualnie, według danych na dzień 31 października 2006 r. Stowarzyszenie zrzesza 157 członków. Działalność nasza finansowana jest ze składek członkowskich, wpływów z 1% podatku dochodowego oraz dotacji od Burmistrza Obornik Śląskich i z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Stowarzyszeniem kieruje siedmioosobowy Zarząd, którego członkowie wykonują swoje obowiązki społecznie.
Wykłady i zajęcia w sekcjach odbywają się w pomieszczeniach Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach Śląskich, które udostępniane są nam nieodpłatnie.
Biuro Stowarzyszenia UTW „ATENA” mieści się w budynku Obornickiego Ośrodka Kultury przy ul. Dworcowej 26, czynne w każdy poniedziałek od godz.10 do 13, tel. 0 71 310 17 48

kreska.gif (1027 bytes)