kreska.gif (1027 bytes)

Stanowisko nr 4 - "Park Syrena"

Jest to teren dawnego założenia uzdrowiskowego z początku XIX w., obecnie m. in.: Dom Dziecka, Zespół Szkół Zawodowych, Liceum Ekonomiczne, Biblioteka Pedagogiczna.

W latach 1952 - 1979 mieściło się tu Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli. Zabudowania położone są wśród drzew rozległego parku i lasu zwanego dawniej Sittenwald. Nad stawem znajduje się najstarsza budowla w stylu klasycystycznym z 1835 r. (tzw. Łazienki). Na zachód od niej , wśród drzew, znajduje się niski budynek z 1879 r., dawna siedziba diakonis betańskich, ewangelickiego stowarzyszenia zakonnego prowadzącego działalność charytatywną (tzw. Żoliborz). Obok budynek mieszkalny zwany Grochowem.

Do zabudowań dawnego założenia uzdrowiskowego swym stylem nawiązuje budynek dawnego hotelu i restauracji "Schweizerei" z pocz. XX w. (tzw. Praga) - po drugiej stronie ulicy Parkowej.

Natomiast na wschód od najstarszego domu zdrojowego wznosi się zespół połączonych szeregowo trzech budynków z końca XIX i początku XX w.

Jeden z nich posiada piętrową drewnianą werandę z bogatymi, ażurowymi ornamentami ciesielskimi (tzw. Stare Miasto).

Na środku placu umiejscowiona jest drewniana altana parkowa z początku XX w. - służyła jako podest dla orkiestry, gdyż przed 1945 r. mieścił się w tym miejscu dom wczasowy i restauracja "Sitten" mająca latem liczne stoliki na wolnym powietrzu.

Za dawnymi budynkami uzdrowiskowymi wchodzimy w las.

Jest to miejsce spacerów i wypoczynku oborniczan. Znajdziemy tu prawie wszystkie typy lasów klimatu umiarkowanego: od boru do olsu, od dąbrowy do buczyny.
Rosną tu pomnikowe drzewa (dęby, jesiony, jawory, modrzewie, kasztanowce, buki), a także pochodzące z południowej Europy kasztany jadalne.

Na obszarze tym można też zobaczyć lessowe wąwozy, stare stawy, leśne strumyki. W podszycie występuje jarząb pospolity i bez czarny.

Po 10 minutach dochodzimy do stanowiska nr 5.

dawny_zaklad.jpg (30468 bytes)
Dawny zakład wodoleczniczy, ul. Parkowa

las.jpg (30075 bytes)
Fragment lasu

kreska.gif (1027 bytes)