kreska.gif (1027 bytes)

Stanowisko nr 7 - "Głaz Holtei'a"

Karol Holtei urodził się 24.01.1798 r. we Wrocławiu. Dzieciństwo i młodość spędził w Obornikach. W znacznym stopniu przyczynił się do rozsławienia miejscowości jako uzdrowiska.
W roku 1822 redagował tygodnik literacki "Der Obernigker Bote". W swoich utworach, takich jak "Stanisław", "Stary Wódz" czy "Ostatni Polak" często poruszał sprawy polskie.
Zmarł 12.02.1880 r. we Wrocławiu.
Był człowiekiem, który swą przyjaźń do Polski i Polaków potwierdził twórczością i życiem. Obecnie jego imię nosi miejscowe Liceum Ogólnokształcące.

Około 20 m na północny zachód od pomnika Holtei'a możemy obserwować formy polodowcowe w postaci zagłębień wytopiskowych, które powstały ze stopienia się tkwiących w morenie brył martwego lodu. Dalej, ścieżką w poprzek zbocza, w kierunku wschodnim dochodzimy do dawnego cmentarza ewangelickiego.

.

kreska.gif (1027 bytes)