kreska.gif (1027 bytes)

Stanowisko nr 8 - "Stary Cmentarz"

Cmentarz o powierzchni ok. 2 ha. Po wojnie nieużytkowany, ulega stopniowej dewastacji. Do chwili obecnej zachowały się tylko nieliczne fragmenty nagrobków. 18.05.1998 r. postawiono tu pamiątkowy obelisk czczący pamięć wszystkich pochowanych na tym miejscu osób - byłych mieszkańców Obornik Śl.

W drzewostanie na terenie cmentarza występują okazałe świerki, szczególnie wzdłuż głównej alei, klony, dęby, lipy i brzozy. Rosną tu też sosny wejmutki z oryginalnymi szyszkami, objęte
ochroną cisy pospolite, piękne tuje zachodnie oraz pochodząca z Ameryki Północnej choina kanadyjska.

Na całym obszarze cmentarza zobaczyć można bogate stanowiska roślin objętych ochroną gatunkową: bluszczu pospolitego, konwalii majowej
i barwinka pospolitego.

Dochodzimy do ul. Kasztanowej, za znakami skręcamy w prawo w ulicę Prusicką i dochodzimy do ul. Skłodowskiej. Po drugiej stronie drogi w rozległym parku znajduje się dawny dwór zwany "zamkiem", wybudowany w latach 1864-65 dla K.F.G. Schauberta, bratanka założyciela uzdrowiska.

Obok zamku park o powierzchni 1,2 ha. W drzewostanie między innymi jesiony, topole czarne, klony pospolite, sosny czarne, daglezje zielone, kasztanowiec czerwony oraz okaz igliczni trójcierniowej. Na terenie parku ustawiono drewniane ławy i stoły oraz wyznaczono miejsce na ognisko. Z parku dochodzimy do ul.Trzebnickiej, skręcamy w prawo do stanowiska nr 9. Stąd do Dworca PKP prowadzą żółte znaki trasy rowerowej.

cis.jpg (26491 bytes)
Cis pospolity (Taxus baccata)

barwinek.jpg (22776 bytes)
Barwinek pospolity (Vinca minor)

bluszcz.jpg (24663 bytes)
Bluszcz pospolity (Hedera helix)

zamek.jpg (23443 bytes)
Zamek, druga połowa XIX w.

kreska.gif (1027 bytes)