nowy naglowek

Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urzad Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

KONKURSY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

LP Nazwa Konkursu Termin Składania Wniosków Dziedzina Funduszu www
1. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 15.02.2011 inne, różne

http://www.pozytek.gov.pl/Ogloszenie,i,dokumenty

do,pobrania,1144.html 
2. Program
"Równać Szanse 2011"
22.02.2011 edukacja, wychowanie http://www.rownacszanse.pl/strona.php?c=3688
3. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 28.02.2011 inne, różne http://www.bip.mon.gov.pl/43.html
4. Ochrona bioróżnorodności naszą szansą - 2011 28.02.2011 ochrona środowiska, edukacja http://www.ww.org.pl/strona.php?p=2952
5. Fundacja Kronenberga 28.02.2011 edukacja, rozwój lokalny http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm
6. Równe Szanse Kolorowa Akademia 07.03.2011 niepełnosprawność http://www.batory.org.pl/szanse/kolorowa.htm
7. Razem Możemy Więcej ogłoszony będzie w II kwartale kultura na wsi http://www.efrwp.com.pl/polish/nowewio/
8. 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 04.2011 inne, różne

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/poradnikbeneficjenta

/pokl/strony/9.5-oddolne-inicjatywy-edukacyjne-na-obszarach-wi.aspx
9. 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji od teraz do 12.2011 inne, różne http://pokl.dwup.pl/konkursy-2011/-ogoszone-konkursy.html
10.

PROW Małe Projekty realizowane przez LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich

03.2011 kultura, turystyka, inne

http://www.krainawzgorz.pl/index.php?option=com_

phocadownload&view=category&id=2:dokumenty-lgd-kwt&Itemid=59

(zakładka Lokalna Strategia Rozwoju LGDKWT (PDF))