Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urzad Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 
 

ADRESY STOWARZYSZEŃ

 

                 

 

Fundacja Kresowa „Semper Fidelis”
ul. Ruska 32/33
50-079 Wrocław
tel. 0 71 344 88 93
konto bankowe nr: 88 10205242 128390197
NIP: 899-00-12-896
Sekretarz: Jerzy Tandecki
tel. 0 502 918 948
jerzy_tandecki@o2.pl

Fundacja „Żaczek” na rzecz SP nr 2
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24,
55-120 Oborniki Śl.
tel. 71 310 21 56
e-mail: sp2oborniki@o2.pl
Zarząd: Renata Machnik, Beata Rybaczuk, Ewa Borowska-Gancarek
tel. 601 156 680

Gminny Szkolny Związek Sportowy
ul. Kownackiego 4
55-120 Oborniki Śląskie
tel. 71/ 310 23 58
Prezes: Cezary Fedoryszyn
e-mail: sposolin@wp.pl
Mirosław Rokosz
tel. 695 756 000

Klub Piłkarski Bór Oborniki Śląskie
ul. Wolności 14
55-120 Oborniki Śląskie
NIP: 915-15-70-467
e-mail: biuro@kpbor.p l www.kpbor.p 
Monika Bień
tel: 505 190 800
e-mail; monikabien77@gmail.com
Kornel Delczyk
tel: 693 641 344
Solskier GG 3309329
tomasz9 GG 1180316

Koło Łowieckie "LEŚNIK"
ul. Wrocławska 12
55-120 Oborniki Śląskie
tel. 71/ 336 89 00
Skarbnik: Jacek Gołębiowski
tel. 601 757 100
e-mail: hunter_jacek@o2.pl

Koło Łowieckie "LEŚNIK"
ul. Krasińskiego 1, skr. poczt. 2078
50-415 Wrocław
Grzegorz Bielski
tel. 604 408 569
Daniel Kurczowy
tel. 602 363 822

Koło Łowieckie "KRZYŻÓWKA"
ul. J. Becka 10/3
51-872 Wrocław
Henryk Jędrzejczak
tel. 661 910 013
Bartosz Jędrzejczak
e-mail: lor84@wp.pl
Leszek Urbaniak
tel. 661 910 001

Koło Łowieckie "PRZEPIÓRKA"
ul. Inflancka 3/17
51-354 Wrocław
tel. 71/ 368 14 08, 324 90 16     e-mail: info@trop.wroclaw.pl

Koło Łowieckie "ROKITA"
Al. Jerozolimskie 40/1
56-120 Brzeg Dolny
tel. 71/ 319 52 46
Andrzej Kasperkiewicz
tel. 505 044 788
e-mail: a.kasperkiewicz@pzlow.pl

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wzgórz Trzebnickich”
Prezes Stowarzyszenia: Katarzyna Jarczewska
Asystent Biura: Dorota Leń
Siedziba Biura LGD: Urząd Miejski w Trzebnicy, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 (II piętro, pokój nr 101),
tel. 609 141 335, e-mail: lkdkwt@wp.pl lub dorotalgd@wp.pl
Godziny pracy Biura: poniedziałek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-15.30, środa: 7.30-16.00, czwartek: 7.30-15.30, piątek: 7.30-15.30

Ludowy Kuraszkowski Klub Sportowy „Dąb”
Kuraszków, ul. Dębowa (siedziba stadionu)
Prezes: Waldemar Brożyna
tel. 606 619 197
e-mail: brozyna1963@o2.pl

Ludowy Klub Sportowy „ARAT” (10.00-18.30),
Golędzinów, Aleja Jeździecka 1, 55-120 Oborniki Śl.
www.kjarat.republika.pl
e-mail: karat@poczta.onet.pl 
Prezes: Jerzy Krysmann
tel. 604 231 177

LZS AURA Golędzinów
Golędzinów, ul. Obornicka
55-120 Oborniki Śl.
Arkadiusz Białka
tel. 723 417 754
e-mail: kaska76.32@o2.pl

Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ”
w Wielkiej Lipie nr 14, 55-120 Oborniki Śl.
tel. 71/ 310 65 80
e-mail: sokolwielkalipa@dolnoslazkizpm.pl
Prezes: Leszek Gregorek
tel. 601 854 070
Janusz Tetela
e-mail: biuro@wujek.info.pl 

Ludowy Zespół Sportowy „ODRA”
Uraz, ul. Brzeska 1
55-120 Oborniki Śląskie
Prezes: Andrzej Dul
Adam Hurkasiewicz
tel. 509 069 837
e-mail: acm.pl@vp.pl 

Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w Obornikach Śląskich
ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie
tel. 71/ 310 71 90
Prezes: Waldemar Brożyna
tel. 606 619 197
e-mail: brozyna1963@o2.pl

Obornicka Sekcja Taekwon-do (Nieprzerwanie od 17 lat ! )
Sala Sportowa Liceum Ogólnokształcącego
gr. młodsza do 13 lat, wtorki i piątki 18.00 - 19.00
gr.starsza powyżej 13 lat, wtorki i piątki 19.00 - 20.30
trener: Piotr Gąsior, 5.dan
0501 981 349
www.taekwondo.dw.pl
www.piotrgasior.com

Obornicki Klub Motorowy
ul. Siemianicka 75, 55-120 Oborniki Śl.
Prezes: Andrzej Krassowski
Piotr Owczarek
tel. 601 780 177
e-mail: owczarek@autocentrumowczarek.pl

Obornicki Klub Rowerowy „OŚ”
pl. Zwycięstwa 7
55-120 Oborniki Śląskie
tel. 785 867 243
e-mail: studioodbiornik@gmail.com
Prezes: Jacek Maciołek

Obornicki Klub Sportów Lotniczych
Lubnów, ul. Kasztanowa 21
Prezes: Jarosław Cieluch
tel. 506 044 431
e-mail: motoditech@o2.pl
Robert Olszak
tel. 601 768 892
e-mail: lotniarz102@gazeta.pl

Obornickie Centrum Wolontariatu
ul. Kownackiego 4, 55-120 Oborniki Śl.
Bożena Magnowska
tel. 781 006 222
e-mail: bozena.magnowska@wp.pl

Obornickie Stowarzyszenie Rozwoju Kultury „Kicz-Art”

Plac Zwycięstwa 5, 55-120 Oborniki Śl.
e-mail: kicz-art@o2.pl 
www: www.kicz-art.org 
KRS: 0000206214
NIP: 9151682781
REGON: 932998356
tel. 889 534 612
Prezes: Paweł Majchrzak
Katarzyna Baranowicz
tel. 605 437 237
e-mail: k.baranowicz22@gmail.com

Obornickie Stowarzyszenie Rozwoju Kultury „KICZ-ART” ma na celu rozwijanie i propagowanie kultury, poprzez organizację koncertów, wystaw, warsztatów artystycznych, pokazów, happeningów, oraz innych form kreatywnego spędzania wolnego czasu. Powstaliśmy jako recepta na: brak ośrodka skupiającego młodzież, chcącą aktywnie spędzać wolny czas, ogólny marazm i stagnację środowiska młodzieżowego. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, oraz pracy wolontariuszy. W swoim działaniu kierujemy się promowaniem korzystnych wzorców zachowań, zdrowego stylu życia, a także chęcią aktywizacji młodzieży do działań kulturalno-artystycznych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Obornikach Śląskich
ul. Kownackiego 1
55-120 Oborniki Śląskie
tel. 71  310 25 02, email: straz.oborniki@wp.pl
http://www.oborniki-slaskie.osp.org.pl/ 
Nr konta: Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie
OSP Oborniki Śląskie ul. Kownackiego 1
95 9583 0009 0000 1456 2000 0001
Prezes: Zenon Łodygowski

Ochotnicza Straż Pożarna w Rościsławicach,
ul. Żmigrodzka 2, 55-120 Oborniki Śl.
tel. 71/ 310 14 77
www.osp-roscislawice.cba.pl
e-mail: osposp1@wp.pl
Skarbnik: Tomasz Żelazny

Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich
Zarząd Koła Miejsko-Gminnego, ul. Trzebnicka 1,
55-120 Oborniki Śl.
tel. 71 310 35 19 w.26, środa, 11.00-12.00
Weronika Kupis
tel. 71 310 16 32

Parafialny Oddział AKCJI KATOLICKIEJ
Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Kardynała Wyszyńskiego 11
55-120 Oborniki Śląskie
tel. 71/ 310 13 50, 310 21 68
Prezes: Czesława Wróbel
e-mail: maciejch@plusnet.pl

Polski Związek Niewidomych
koło w Obornikach Śląskich
ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie
tel. 0 71 310 35 19 w. 26
dyżur: środy, 12.00-15.00
Prezes: Irena Kowalska
tel. 605 381 950
e-mail: irenakowalska@1vp.pl

Polski Związek Wędkarski
Koło nr 13
55-120 Oborniki Śląskie
ul. Dworcowa 34a
tel. 71 310 17 40; 71 310 17 60
Franciszek Frysiak
tel. 601 915 266
Franciszek Śmiałek
e-mail: smialek@interia.pl

Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie "OKOLICE"
Główny profil prowadzenia działalności: wiejskie, oświatowo-wychowawcze
Zarząd:
Przewodniczący Lech Nowacki
Sekretarz Anna Trill-Abramowicz
Skarbnik Krystyna Maśkiewicz
Adres: Osolin ul. Piłsudskiego 5
e-mail: okolice@okolice.org,
www.okolice.org

Przedszkole
Osola ul. Głowna 6
e-mail: przedszkole@okolice.org
http://maleprzedszkola.pl/Osola/
http://www.przedszkoleosola.bloog.pl

Stowarzyszenie „Ekspresja”,
ul. Łokietka 54, 55-120 Oborniki Śl.
Adrian Mikołajczak
tel. 514 665 231
e-mail: sweepingcrow@interia.pl

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy
ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród
tel. 71 385 39 31; 668 113 052
www.kociegory.com
e-mail: kociegory@kociegory.com
Prezes: Robert Lewandowski
P.O. Dyrektora Biura: Mirosław Kłopotowski

Stowarzyszenie Mieszkańców Zajączkowa
„Razem”, Zajączków 3, 55-120 Oborniki Śl.
Monika Mączka
tel. 517 506 028
e-mail: mon-macz@wp.pl

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Społecznej
„Nasz Świat”, ul. Daszyńskiego 33/1, 55-100 Trzebnica
e-mail: naszswiat@vp.pl
Joanna Borowska
tel. 609 028 393

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Paniowic
"Moje Paniowice"
Paniowice, ul. Główna 48
55-120 Oborniki Śląskie
Prezes: Piotr Płoski, tel. 602 63 43 88
KRS 0000369629, NIP: 9151778877, REGON: 021487690

Stowarzyszenie „Nowa Rodzina”,
Pl. Św. Macieja 5A, 50-244 Wrocław
tel. 71 79 19 789
www.nowarodzina.pl
e-mail: biuro@nowarodzina.pl
mgr inż. Jacek Bednarek

Stowarzyszenie Ośrodek Kultur Świata

ul. H. Pobożnego 8, 55-120 Oborniki Śl.
www.yerbaciarnia.org
Borys Bińkowski
tel. 508 360 246
e-mail: borys@szczyptaswiata.pl

Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręconych Oborniczan
Produkcja Filmowo-Telewizyjna, Osolin,
ul. Nagietkowa 6, 55-120 Oborniki Śl.
Paweł Kiliński
tel. 667 500 912
e-mail: fresheyemedia@gmail.com
e-mail: filmpak@wp.pl

Stowarzyszenie Razem dla Bagna
Bagno 36
55-120 Oborniki Śl.
e-mail: razemdlabagna@wp.pl
www.wiesbagno.pl/razem-dla-bagna-2/
KRS: 0000397808
Prezes: Arkadiusz Kucharski
tel. +48 518 336 542

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „AURA”

ul. Parkowa 9
55-120 Oborniki Śląskie
tel. 71/ 310 21 29
www.klubaura.republika.pl 
e-mail: auraklub@wp.pl 
Prezes: Dariusz Kalemba
Zygmunt Krupa
tel. 694 826 53

Stowarzyszenie Klub Abstynenta “AURA” zostało zarejestrowane 16.10.2002 r. w Sądzie Gospodarczym we Wrocławiu> Cele statutowe Stowarzyszenia to m.in.:
1. Ochrona zdrowia: propagowanie trzeźwości i związane z tym zmiany obyczajów.
2. Pomoc społeczna, w ty rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób: pomoc w integracji członków Klubu w swoim środowisku abstynenckim oraz ze społecznością lokalną
3. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży: organizowanie życia towarzyskiego, rekreacji i wypoczynku członków Klubu oraz ich rodzin w obyczajowości, zwyczajach i tradycjach bez alkoholu
4. Działalność charytatywna.

Godziny otwarcia Klubu
Poniedziałek – Piątek: 17.00 – 21.00
Sobota – Niedziela: 15.00 – 21.00

Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki "OLIMP"  
ul. Poniatowskiego 22
55-120 Oborniki Śląskie
Organizacja Pożytku Publicznego od 17.12.2007 (KRS nr 0000294996)

Zarząd SMS
Zbigniew Gałuszka – Prezes Zarządu, tel. 508 13 10 75
Kazimierz Cierpiał, Krzysztof Rosłoński  – Wiceprezesi
Paweł Laskowski – Skarbnik

Komisja Rewizyjna
Marek Wajer
Piotr Adamczyk
Robert Grucela

Stowarzyszenie Miłośników Wilczyna
ul. Parkowa 1, Wilczyn, 55-120 Oborniki Śl.
Kornelia Domaradzka - prezes, 791 730 831, kornelia.domaradzka@zzk.wroc.pl
Paweł Fried - v-ce prezes 602 471 462
pawelekf@wp.pl
Maria Zarzeczna
tel. 669 351 083
mariazarzeczna@o2.pl

Stowarzyszenie Morzęcin jest Wielki
Morzęcin Wielki 23, 55-120 Oborniki Śląskie
e-mail: morzecin.wielki@tlen.pl
Prezes Stowarzyszenia: Ewa Nosek, tel. 605 762 751
Sekretarz: Jolanta Bronowicka, tel. 605 498 597
Skarbnik: Sławomir Kozłowski, tel. 514 765 720
strona internetowa (tymczasowo) : www.morzecinjestwielki.blogspot.com/
KRS 0000443459
NIP 9151789987
REGON 022032980

Stowarzyszenie Natchnionych Rękodzielników z Prowincji OFFCZARNIA
Rościsławice, ul. Leśna 25 B
55-120 Oborniki Śląskie
NIP: 915-175-76-45
REGON 021007081
Prezes: Paweł Marynowski, tel. 695 514 911
e-mail: przystanek950@gmail.com

Stowarzyszenie Obornicki Zdrój
ul. Poniatowskiego 22
55-120 Oborniki Śląskie
KRS 0000311423
e-mail: obornicki.zdroj@wp.pl
Bogdan Giermek
tel. 697 615 443

Stowarzyszenie Oświatowe "SOWA"
ul. Św. Jadwigi 10, 55-100 Trzebnica
NIP: 915-17-177-17, Regon 932087940
tel.:  71 312 08 84
http://sosowa.edupage.org 
e-mail: sosowa@interia.pl 
Prezes: Maria Jaskólska
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Powiatu Trzebnickiego. Stowarzyszenie skupia osoby przyjazne szkołom i oświacie. Celem jest wspieranie uzdolnień uczniów, organizacja przedmiotowych konkursów powiatowych oraz doskonalenie kadry kierowniczej i nauczycielskiej gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "BÓR"
ul. Poniatowskiego 22
55-120 Oborniki Śląskie
tel. 71/ 310 12 70
www.osiros.prv.pl  
e-mail: osiros@op.pl 
Prezes: Ryszard Pajek
tel. 668 010 882

Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę
koło w Obornikach Śląskich
ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie
tel. 0 71 310 35 19 w. 26
dyżur: czwartek, 10.00 - 13.00
Prezes: Kazimierz Wróbel

Stowarzyszenie Pomocy Samotnym Matkom i Dzieciom
Stowarzyszenie Pomocy Samotnym Matkom i Dzieciom – WOLONTARIAT OSOLA działa na terenie gminy Oborniki Śląskie. Swoją działalnością obejmuje wsie: Wielka Lipa, Morzęcin Mały, Bagno, Osola, Osolin oraz Oborniki Śląskie Stowarzyszenie posiada osobowość prawną na podstawie rejestracji w sekcji rejestrowej Sądu Rejonowego we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000087227. Stowarzyszenie posiada status pożytku publicznego. Prezes zarządu: Dariusz Szylle
Kierownik wolontariatu: Anna Stolarczyk, e-mail: wolontariatosola@wp.pl
telefon: 71 310 62 08
www.osola.bloog.pl
e-mail: wolontariatosola@wp.pl
Kierownik wolontariatu: Anna Stolarczyk,
e-mail: annastolarczyk15@wp.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Kuraszkowa „Lipowa Dolina” w Kuraszkowie,
ul. Lipowa 69, 55-120 Oborniki Śl.
tel. 71 310 16 32
e-mail: lipowa_dolina@o2.pl
Waldemar Brożyna
tel. 606 619 197
e-mail: brozyna1963@o2.pl
Andrzej Jaros
tel. 691 700 223

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku ATENA
55-120 Oborniki Śląskie, ul. Dworcowa 26
tel. 071 310 17 48   www.sutwatena.pl ,    atena@sutwatena.pl
NIP: 915-166-70-66
Prezes: Irena Małkiewicz
Stowarzyszenie uniwersytetu Trzeciego Wieku „Atena” w Obornikach Śląskich zostało zarejestrowane w grudniu 2003 r. Od lutego 2004 prowadzi działalność statutową, polegającą na organizowaniu różnorodnych form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej oraz turystyczno-krajoznawczej dla ludzi starszych, a przez to aktywizowanie tego środowiska i stwarzanie warunków dla godnego starzenia się.

Stowarzyszenie Właścicieli i Użytkowników Terenów i Domków Letniskowych
w Osolinie, Osolin, ul. Słowicza 7, 55-120 Oborniki Śl.
Prezes: Bartosz Malec
tel. 602 746 975
e-mail: malecprojekt@op.pl

Stowarzyszenie Uraz.net
pl. Wolności 7
55-120 Uraz
KRS: 272280
REGON: 020477442
email: redakcja@uraz.net
http://uraz.net
Prezes: Michał Dusiński
tel. 608 500 413


Stowarzyszenia Rozwoju Pęgowa
Pęgów, ul. Główna 101, 55-120 Oborniki Śl.
http://www.pegow.com.pl
Prezes: Maciej Borowski
tel.604-383-421
Wiceprezes: Elżbieta Bruchajzer
tel.603-700-205
e-mail: srp@free.ngo.pl; elzbru@wp.pl

 

Stowarzyszenie „Zielone Jary”, wieś Jary,
ul. Jałowcowa 4, 55-120 Oborniki Śl.
Beata Działak
tel. 602 715 354
e-mail: bea.dzialak@interia.pl
Irena Stawiska
71/ 310 35 19 w. 26
Korespondencja:
Wieś Jary, ul. Akacjowa 26, 55-120 Oborniki Śl.

Towarzystwo im. Ferenca Liszta
50-028 Wrocław, pl. Tadeusza Kościuszki 9, tel. 0 71 351 97 35
http://www.liszt.art.pl 
Prezes: Juliusz Adamowski
tel. 71/ 310 32 56
e-mail: tiul@poczta.fm 
Irena Zielińska
tel. 668 021 005,
e-mail: zielona28@o2.pl 

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Ognisko "OLIMP"
ul. Poniatowskiego 22
55-120 Oborniki Śląskie
tel. 71/ 310 11 46,
Prezes: Adam Stocki
tel. 796 293 303
e-mail: adastar@wp.pl

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego w Obornikach Śl.,
ul. Górna 38, 55-120 Oborniki Śl.
Alina Wójtowicz
tel. 71/ 310 28 64
e-mail: alinawojt@o2.pl

Trzebnickie Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka”
ul. Stawowa 1, 55-100 Trzebnica
tel. 71/ 312 15 00
e-mail: tsusmiechdziecka@poczta.fm
Zbigniew Stachurski
tel. 606 823 751

Uczniowski Klub Sportowy "LIDER"
ul. Poniatowskiego 22
55-120 Oborniki Śląskie
Prezes: Adam Stocki
tel. 796 293 303
e-mail: adastar@wp.pl

Uczniowski Klub Sportowy "PITAGORAS"
Pęgów, ul. Główna 101, 55-120 Oborniki Śl.
Teresa Miążek
tel. 697 428 027
e-mail: teresa.miazek@gmail.com

Uczniowski Klub Sportowy “SPARTAKUS”
Pęgów, ul. Główna 101, 55-120 Oborniki Śl.
tel. 71 310 70 16
e-mail: gimpegow1@wp.pl
Ewa Gawrońska

Uczniowski Klub Sportowy "RELAKS"
ul. Kownackiego 4
55-120 Oborniki Śląskie
tel. 71 310 23 58
Prezes: Sławomir Błażewski
tel. 505 04 34 86
e-mail: uksrelaks@utograf.pl

Uczniowski Klub Sportowy „SOKOLIK”
Osolin, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5,
55-120 Oborniki Śl.
tel. 71/ 310 61 28
e-mail: sposolin@wp.pl
Prezes: Mirosław Rokosz
tel. 695 756 000

2 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska "Elea"
Hufiec Powiatu Trzebnickiego
e-mail: paulina_w@vp.pl
www.wdhelea.ugu.pl
gg: 7880792

Wojskowe Koło Łowieckie Nr 464 „ORĘŻ"
ul. Jabłeczna 8/25, 50-539 Wrocław
tel. 71/ 360 43 33
Skarbnik: Krzysztof Dołęga
Bogumił Kośla
tel. 505 869 791
e-mail: kasolega@gmail.com

Wojskowe Koło Łowieckie "TROP"
ul. Obornicka 108
50-961 Wrocław
Andrzej Grzelak
tel. 661 910 008
Ryszard Blejder
tel. 71 310 57 62
e-mail: rblejder@interia.pl

Wrocławskie Stowarzyszenie Agroturystyczne,
ul. Dąbrowskiego 11, 55-120 Oborniki Śl.
Adam Stocki
tel. 796 293 303
e-mail: adastar@wp.pl 

Zespół Pieśni i Tańca WROCŁAW
na terenie Obornik Śl.,
ul. Kościuszki 35B, Wrocław
www.zespol.wroc.pl
e-mail: zespol@zespol.wroc.pl
Prezes: Marcin Wędrzyński
Skarbnik: Katarzyna Nicka
tel. 697 667 327

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie
Prezes: Henryk Sielicki
tel.  71 310 35 19 w. 26
dyżur: środa, 10.00 - 12.00

Związek Nauczycielstwa Polskiego
ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie
tel.  71 310 35 19 w. 26
dyżur: poniedziałek, 12.00 - 15.00
Prezes: Bożena Magnowska
tel. 781 006 222
e-mail: bozena.magnowska@wp.pl

Związek Pszczelarzy we Wrocławiu.
Terenowe Koło Pszczelarzy w Obornikach Śl.,
Uraz, ul. Brzeska 17, 55-120 Oborniki Śl.
Mieczysław Sroka
tel. 71/ 310 80 70
e-mail: stawiskamonika@onet.pl 

Związek Sybiraków koło w Obornikach Śląskich
ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie
tel. 71/ 310 35 19 w. 26
dyżur: wtorek, 10.00 - 12.00
www.sybiracy.wroc.pl
sybiracy@poczta.onet.pl
Prezes: Romualda Miziołek

LKS ZORZA PĘGÓW
ADRES :
ul.Główna 101
55-120 Pęgów
Nr NIP 915-16-57-889
Nr REGON 932904415
Nr konta bankowego Bank Spółdzielczy w Obornikach Śl. 56 9583 0009 0018 3178
2000 0001
Osoby kontaktowe:
Piotr Stala - prezes
Artur Fedeczko - v-ce prezes
Istniejące sekcje:
-piłka nożna
-turystyka rowerowa

Powrót do strony głównej...