Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urząd Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

Profilaktyka uzależnień

24.4.2009

Biuro Pełnomocnika Burmistrza
ds. Zapobiegania Uzależnieniom
ul. Parkowa 9
55-120 Oborniki Śląskie

Konferencja
Dziecko Krzywdzone, rodzina z problemem uzależnień

Małgorzata Makarczuk - Kłos jako pierwsza przybliżyła temat: „Czego boją się dorośli? Diagnozowanie przemocy wobec dziecka
Osoby dorosłe często mają trudności w odbiorze informacji dotyczących krzywdzenia dziecka. Między innymi takie jak:
- Lęk przed przyjęciem trudnych treści
- Wstyd
- Problemy z nazewnictwem intymnych części ciała
- Nieumiejętność prowadzenia rozmowy
- Problemy w dostosowaniu języka

Najczęstszą reakcją osób dorosłych na informację o przemocy jest:
- Pocieszanie
- Osłanianie
- Ucieczka (Zmiana tematu, bagatelizowanie)
- Racjonalizacja (jeśli np. wiedza o rodzicach dostarcza nam informacji, że zajmują oni wysoką pozycję społeczną)

Natomiast rolą profesjonalistów w ujawnianiu sytuacji krzywdzenia jest:

DOSTRZEGANIE SYTUACJI KRZYWDZENIA: Zwrócenie uwagi na zmiany w wyglądzie i funkcjonowaniu (Siniaki, zranienia, złamania, smutek, niepokój, agresja, wycofanie).

INTERPRETOWANIE (NORMA, PATOLOGIA): Czyli potraktowanie sytuacji jako takiej, w której dziecko potrzebuje pomocy, przejęcie osobistej odpowiedzialności.

Wstępna diagnoza ma na celu:
- Potwierdzenie lub odrzucenie podejrzenia o występowaniu przemocy wobec dziecka
- Ocenę stopnia zagrożenia bezpieczeństwa dziecka
- Ustalenie sytuacji w rodzinie dziecka
- Ocenę możliwości pomocy dziecku

Właściwa diagnoza składa się z rozpoznania stanu zdrowia, kondycji psychicznej, umiejętności funkcjonowania w różnych rolach społecznych, sytuacji rodzinnej i wpływu najbliższego otoczenia.

Do METOD DIAGNOSTYCZNYCH zalicza się:
Dzieci w wieku 3 - 5 lat - wykorzystujemy lalki, kukiełki, zabawki imitujążce miejsca codziennego funkcjonowania.
Dzieci w wieku 6-7 lat - poza w/w technikami - rysunki: postaci ludzkiej, rodziny, inne rysunki tematyczne.
Dzieci w wieku 8-12 lat - poza w/w technikami - użycie technik związanych z pisaniem opowiadań, historyjek
Dzieci w wieku 13-18 lat - poza w/w technikami - pogłębiony wywiad

Oprócz tego przeprowadza się rozmowy zarówno z rodzicami, jak i z dzieckiem krzywdzonym. Rozmowa z rodzicami służy ustaleniu sytuacji rodzinnej w szczególności historii rodziny, relacji w rodzinie, rozwoju dziecka, sytuacji społecznej rodziny. Natomiast podejmując rozmowę z dzieckiem dbamy o zapewnienie bezpiecznego, intymnego miejsca oraz przygotowanie przedmiotów, które mogą być wykorzystywane podczas rozmowy.

Powrót do spisu treści...