Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urząd Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

 

Start

Harmonogram pracy
Biura Pełnomocnika Burmistrza
ds. Zapobiegania Uzależnieniom w Obornikach Śl.
tel. 71 310 14 55, biuobo@wp.pl

Niebieska Linia tel. 22 668 70 00 infolinia 801 120 002

Pomarańczowa Linia infolinia 801 140 068

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111


 

PONIEDZIAŁEK

 7.30 – 15.30 –   Pełnomocnik Burmistrza  ds.  Uzależnień i ds. Organizacji Pozarządowych, Ewa Brzegowska.

7.30 –15.30      Punkt konsultacyjny dla rodzin  osób  uzależnionych (przygotowywanie wniosków na przymusowe                                   leczenie, wywiady środowiskowe w terenie Bogusława Kahl.

                        

WTOREK

 7.30  – 15.30 –  Pełnomocnik Burmistrza ds.  Uzależnień i Organizacji Pozarządowych, Ewa Brzegowska.

7.30 – 15.30 –  Pedagog środowiskowy Urszula Kielar.

16.00 –18.00 – Porady prawne – Jan Płaczek– prawnik.

 

10.00 – 18.00– Punkt konsultacyjny dla rodzin  osób  uzależnionych (przygotowywanie wniosków na przymusowe                                   leczenie, wywiady środowiskowe w terenie).

 18.00 – 21.00 – Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych Bogusława Kahl.

 18.00 – 21.00 –  Grupa AA.

 

ŚRODA

 8.30 –16.30 –   Pełnomocnik Burmistrza ds.  Uzależnień i Organizacji Pozarządowych, Ewa Brzegowska.

9.00 –19.00     Konsultacje dla NGO  – Urszula Kielar.

 

7.00 –18.00 –  Konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu – Instruktor  terapii uzależnień -Zbigniew Kolmaga.

 8.00 - 21.00 –  Grupa wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu – prowadzący – Instruktor terapii uzależnień -
                            Zbigniew Kolmaga.

 

CZWARTEK

 7.30 - 15.30 –  Pełnomocnik Burmistrza ds.  Uzależnień i ds. Organizacji Pozarządowych, Ewa Brzegowska.

 07.30 - 15.30 – Konsultacje dla NGO  – Urszula Kielar.

 09.00 - 14.00 -   Punkt konsultacyjny dla młodzieży zagrożonej patologia społeczną, profilaktyka uzależnień
                            narkotykowych –praca w terenie, Sabina Księżarczyk.

 10.00 –18.00  – Punkt konsultacyjny dla rodzin  osób  uzależnionych (przygotowywanie wniosków na przymusowe                                 leczenie, wywiady środowiskowe w terenie) Bogusława Kahl

 13.00 - 18.00 –  Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu – psycholog – specjalista terapii
                              uzależnień Aleksandra Derwich-Nowak

18.00 - 20.00 –  Grupa AA.

 

PIĄTEK

7.30 - 15.30 –   Pełnomocnik Burmistrza ds.  Uzależnień i Organizacji Pozarządowych, Ewa Brzegowska

 07.30 - 15.30 – Pedagog środowiskowy Urszula Kielar.

 

 SOBOTA

 09.00 - 12.00 –  Porady prawne – Jan Płaczek– prawnik.

Niebieska Linia tel. 22 668 70 00 infolinia 801 120 002

Pomarańczowa Linia infolinia 801 140 068

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111

● powrót do strony głównej