Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urząd Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 Oborniki Śląskie 11.12.08


Sprawozdanie ze szkolenia

W dniach 9-10 grudnia 2008r. w Biurze Pełnomocnika ds. Zapobiegania Uzależnieniom, odbyło się szkolenie na temat: ,,JAK SOBIE RADZIĆ W SYTUACJACH PRZEMOCY WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY”, zorganizowane dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i wychowawców.
W pierwszym dniu szkolenia spotkanie przeprowadziły wspólnie pani Dorota Marczyk - zawodowy psychoterapeuta a także Alicja Giezek Pełnomocnik Burmistrza ds. Zapobiegania uzależnieniom . Spotkanie rozpoczęło się od zapoznania między sobą uczestników. Taka forma bardzo spodobała się wszystkim i pozwoliła na rozpoczęcie szkolenia w dobrych nastrojach. Pani Marczyk kolejno wprowadzała do zajęć nowe, przygotowane przez siebie elementy. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z wiedzą czysto teoretyczną, jak również praktyczną. Ciekawostką był moment kiedy prowadząca poprosiła o przygotowanie scenek, w których zostanie przedstawiona rozmowa między nauczycielem, a rodzicem dziecka, z którym są problemy wychowawcze . Na podstawie tych scenek została przeprowadzona dyskusja o potrzebie prowadzenia takich rozmów oraz sposobach zachęty rodziców do współpracy z kadrą pedagogiczną. Zostały poruszone także kwestie jak poradzić sobie z agresją w szkole, oraz jak jej można przeciwdziałać. Psychoterapeutka zaprezentowała również stronę psychologiczną problemu, przy czym odpowiadała na pytania uczestników i udzielała wskazówek, jak sobie radzić z problemem agresji u dzieci i młodzieży.
Pod koniec spotkania prowadząca przeprowadziła ciekawy eksperyment, który miał uwidocznić uczestnikom, że każdy z nich, widzi dany problem inaczej -„Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia„. Uświadomiła wszystkim, że aby zrozumieć problem innej osoby należy postawić się w jej sytuacji. Zaznaczyła, jak wielka rolę w zrozumieniu drugiego człowieka odgrywa empatia.
Drugiego dnia szkolenie przeprowadziła Pani Alicja Giezek . Kontynuując tematykę szkolenia poruszyła problem form agresji stosowanej, a także wyjaśniła na czym polega różnica pomiędzy nimi. Opowiedziała również o emocjach towarzyszących dziecku, które stosuje agresję oraz emocjach jej odbiorcy. Elementy te zostały szczegółowo omówione.
Uczestnicy mieli także możliwość posłuchać pana Jana Płaczka – radcy prawnego. Ten z kolei przedstawił temat agresji ze strony aspektów prawnych. W oparciu o przepisy Kodeksu Karnego , Rodzinnego i Kodeksu Wykroczeń dokładnie wyjaśnił, jakie prawa ma szkoła jako instytucja, czy też prawny opiekun dziecka w chwili, gdy będzie chciał przeciwdziałać agresji swego podopiecznego, lub go chronić przed agresją innych nieletnich .
Szkolenie podsumowała Pani Alicja Giezek podkreślając, „…że każdy z nas powinien walczyć z agresją dla dobra wspólnego”.
Spotkanie zakończyło się o godzinie 18.00.

Urszula Kielar