Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urząd Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

RADA MIEJSKA 2002-2006

STAŁE DYŻURY RADNYCH
Mieszkańcy mogą zgłaszać radnym swoje uwagi osobiście m. in. na dyżurach w każdą środę miesiąca w godzinach 15.00 -17.00. Przewodniczący Rady wraz z radnym będą do dyspozycji mieszkańców w sali nr 12 budynku A Urzędu Miejskiego.

 

szczepan_antoszczyszyn_m.jpg (8643 bytes)Szczepan Antoszczyszyn
przewodniczący Rady Miejskiej Obornik Śląskich
radny III kadencję
ul. Główna 130
Pęgów
55-120 Oborniki Śląskie
tel. + 48 71 310 74 30
ur. 4.12.1954 r.
wykształcenie: wyższe, rolnictwo
miejsce pracy: własne gospodarstwo rolne, gospodarstwo ogrodnicze AGREA LUBIN
hobby: technika
praca w Radzie na rzecz: poprawy sytuacji mieszkańców wsi; poprawy estetyki całej gminy
krzysztof_czerkas.jpg (9455 bytes)Krzysztof Czerkas
radny III kadencję
ul. Stefana Batorego 38
55-120 Oborniki Śląskie
tel. + 48 71 310 11 02
ur. 20.08.1958 r.
wykształcenie: wyższe, architektura
miejsce pracy: własna pracownia projektowa
hobby: historia, sztuka, turystyka
praca w Radzie na rzecz: m.in. stworzenia kanonu lokalnych przepisów budowlanych dla ochrony wyjątkowej urody miasta; zwiększenia rangi gminy jako "perły w otoczeniu Wrocławia"
michal_domaradzki.jpg (9523 bytes)Michał Domaradzki
radny IV kadencję
ul. 3. Maja 1
Lubnów
55-120 Oborniki Śląskie
tel. + 48 71 310 82 76
ur. 10.03.1940 r.
wykształcenie: zawodowe, branża elektryczna
miejsce pracy: własny zakład elektryczny
hobby: sport, literatura historyczna
praca w Radzie na rzecz: chcę swoje doświadczenie życiowe i wieloletnią praktykę w pracy społecznej wykorzystać i poświęcić przede wszystkim dla dobra mieszkańców swego okręgu wyborczego i całej gminy
irena_dykier.jpg (8638 bytes)Irena Dykier
radna II kadencję
ul. Józefa Piłsudskiego 7/8
55-120 Oborniki Śląskie
tel. + 48 71 310 19 47
ur. 9.03.1952 r.
wykształcenie: wyższe, prawo administracyjne
miejsce pracy: Komenda Wojewódzka Policji, Wrocław
hobby:
praca w Radzie na rzecz: bezpieczeństwa i oświaty
agata_golabek.jpg (8988 bytes)Agata Gołąbek
radna I kadencję
Zajączków 30
55-120 Oborniki Śląskie
tel. + 48 71 310 74 20
ur. 9.02.1964 r.
wykształcenie: wyższe, medyczne
miejsce pracy: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dzieci Niewidomych, Wrocław
hobby: fotografia, podróże
praca w Radzie na rzecz: młodzieży i oświaty
jadwiga_hryszkiewicz.jpg (8131 bytes)Jadwiga Hryszkiewicz
radna I kadencję
ul. Lipowa 3
Uraz
55-120 Oborniki Śląskie
tel. + 48 71 310 81 79
ur. 12.02.1948 r.
wykształcenie: wyższe, prawo administracyjne
miejsce pracy: emerytura
hobby: narciarstwo, turystyka, historia
praca w Radzie na rzecz: ochrony środowiska
janina_janeczko.jpg (7907 bytes)Janina Janeczko
radna I kadencję
ul. Niedzielna 13
Osola
55-120 Oborniki Śląskie
tel. + 48 71 310 60 99
ur. 10.01.1950 r.
wykształcenie: średnie techniczne
miejsce pracy: renta
hobby: muzyka, ogródek
praca w Radzie na rzecz: pomocy ludziom starszym oraz znajdujących się w trudnych warunkach
krystyna_lisiak.jpg (8886 bytes)Krystyna Lisiak
radna I kadencję
ul. Kasztanowa 1
55-120 Oborniki Śląskie
tel. + 48 71 310 11 31
ur. 14.01.1946
wykształcenie: wyższe, pedagogiczne
miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej, Rościsławice
hobby: literatura, zabawy z wnukami
praca w Radzie na rzecz: zabezpieczenia socjalnego mieszkańców
zbigniew_malkiewicz.jpg (7757 bytes)Zbigniew Małkiewicz
radny III kadencję
ul. Wincentego Witosa 20
55-120 Oborniki Śląskie
tel. + 48 71 310 25 25
ur. 11.02.1942 r.
wykształcenie: średnie techniczne
miejsce pracy: Powiatowe Centrum Rodzinie, Trzebnica
hobby: społecznikostwo
praca w Radzie na rzecz: budżetu
ryszard_nakonieczny.jpg (10194 bytes)Ryszard Nakonieczny
radny I kadencję
ul. Kościuszki 5
55-120 Oborniki Śląskie
tel. + 48 71 310 37 24
ur. 31.10.1952 r.
wykształcenie: średnie techniczne
miejsce pracy: PKP S.A. PL, Wrocław
hobby: turystyka
praca w Radzie na rzecz: młodzieży
grazyna_stanaszek.jpg (9273 bytes)Grażyna Stanaszek
radna I kadencję
ul. Trzebnicka 5
55-120 Oborniki Śląskie
tel. + 48 71 310 25 34
ur. 6.12.1951
wykształcenie: wyższe pedagogiczne
miejsce pracy: emerytura
hobby: turystyka
praca w Radzie na rzecz: oświaty
jerzy_szymkow.jpg (8334 bytes)Jerzy Szymków
radny I kadencję
Bagno 18
55-120 Oborniki Śląskie
tel. + 48 71 310 63 38
ur. 25.09.1966 r.
wykształcenie: zawodowe
miejsce pracy: nie pracuje
hobby: sport
praca w Radzie na rzecz: młodzieży
danuta_smialek.jpg (8012 bytes)Danuta Śmiałek
radna I kadencję
ul. Prusicka 10a
55-120 Oborniki Śląskie
tel. + 48 71 310 17 60
e-mail: smialek@interia.pl
ur. 25.04.1955 r.
wykształcenie: wyższe pedagiczne
miejsce pracy: Publiczne Gimnazjum, Oborniki Śląskie
hobby: cały czas iść do przodu i zdobywać wiedzę
praca w Radzie na rzecz: oświaty, sportu, turystyki
roland_winciorek.jpg (7444 bytes)Roland Winciorek
radny I kadencję
ul. Parkowa 26
Wilczyn Leśny
55-120 Oborniki Śląskie
tel. + 48 71 310 22 63
ur. 6.05.1949 r.
wykształcenie: średnie rolnicze
miejsce pracy: własne gospodarstwo rolne
hobby: sport, historia, polityka
praca w Radzie na rzecz: rozwoju rolnictwa, oświaty i sportu
agnieszka_zakes.jpg (8669 bytes)Agnieszka Zakęś
radna I kadencję
ul. Zielona 13
55-120 Oborniki Śląskie
tel. + 48 71 310 18 83
e-mail: zakes@poczta.onet.pl
ur. 6.05.1960 r.
wykształcenie: wyższe, budownictwo
miejsce pracy: Starostwo Powiatowe, Trzebnica
hobby: ogródek, podróże
praca w Radzie na rzecz: rozwoju gminy i zagospodarowania przestrzennego gminy

 

Komisje Rady Miejskiej
Na II sesji w dniu 28.11.2002 r. Rada wyłoniła stałe komisje tematyczne w następujących składach osobowych:

Komisja Rewizyjna
Michał Domaradzki
Jadwiga Hryszkiewicz
Ryszard Nakonieczny
Grażyna Stanaszek
Roland Winciorek

Komisja Budżetowa
Szczepan Antoszczyszyn
Irena Dykier
Krystyna Lisiak
Zbigniew Małkiewicz - przewodniczący
Grażyna Śmiałek

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Przestrzennego
Krzysztof Czerkas - przewodniczący
Jadwiga Hryszkiewicz
Michał Domaradzki
Agnieszka Zakęś

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Krzysztof Czerkas
Agata Gołąbek
Janina Janeczko
Ryszard Nakonieczny
Jerzy Szymków
Roland Winciorek
Agnieszka Zakęś - przewodnicząca

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego
Irena Dykier
Janina Janeczko
Agata Gołąbe
Krystyna Lisiak
Grażyna Stanaszek
Jerzy Szymków
Danuta Śmiałek - przewodnicząca

Została również wybrana doraźna komisja ds. zmiany statutu w związku z koniecznością dostosowania zapisów Statutu Gminy do zmian wynikających z ustawy o samorządzie gminnym.

Krzysztof Czerkas
Jadwiga Hryszkiewicz
Ryszard Nakonieczny
Zbigniew Małkiewicz - przewodniczący
Grażyna Stanaszek
Danuta Śmiałek