Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urząd Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

RADA MIEJSKA 2006-2010

MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA II KADENCJI 2009 - 2011

STAŁE DYŻURY RADNYCH
Mieszkańcy mogą zgłaszać radnym swoje uwagi osobiście m. in. na dyżurach w każdą środę miesiąca w godzinach 15.00 -17.00. Przewodniczący Rady wraz z radnym będą do dyspozycji mieszkańców w sali nr 12 budynku A Urzędu Miejskiego.

Komisje Rady Miejskiej

Komisja Budżetowa
1. Roman Głowaczewski – przewodniczący
2. Janina Janeczko
3. Janusz Jaworski
4. Jerzy Szymków
5. Danuta Śmiałek
6. Izabela Żmuda

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Przestrzennego
1. Łukasz Budas
2. Norbert Czaniecki – przewodniczący
3. Róża Kaczmarek
4. Maciej Tobiczyk

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
1. Szczepan Antoszczyszyn
2. Tomasz Sokołowski
3. Izabela Żmuda – przewodnicząca

Komisja Polityki Społecznej
1. Krystyna Bosak
2. Norbert Czaniecki
3. Róża Kaczmarek
4. Tomasz Sokołowski
5. Grażyna Stanaszek
6. Jerzy Szymków
7. Danuta Śmiałek - przewodnicząca

Komisja Rewizyjna
1. Krystyna Bosak
2. Łukasz Budas – przewodniczący
3. Janina Janeczko
4. Grażyna Stanaszek
5. Maciej Tobiczyk
 

Radni Rady Miejskiej 2006 - 2010

Radny Rady Miejskiej
Szczepan Antoszczyszyn

przewodniczący Rady Miejskiej Obornik Śląskich
radny IV kadencję
ul. Główna 130
Pęgów
55-120 Oborniki Śląskie
tel. + 48 71 310 74 30
ur. 4.12.1954 r.
wykształcenie: wyższe, rolnictwo
miejsce pracy: własne gospodarstwo rolne,
hobby: technika
praca w Radzie na rzecz: poprawy sytuacji mieszkańców wsi; poprawy estetyki całej gminy


Radna Rady Miejskiej
Krystyna Bosak
ul. Skłodowskiej 20
55-120 Oborniki Śląskie
tel. +48 71 310 25 98
radna I kadencję
ur. 1.05.1952 r.
wykształcenie: wyższe magisterskie
zawód wykonywany, miejsce pracy: nauczycielka, Szkoła Podstawowa nr w Obornikach Śląskich
hobby: turystyka
praca w Radzie na rzecz: oświaty, kultury, bezpieczeństwa i zdrowia
 


Radny Rady Miejskiej
Łukasz Budas
ul. Dworcowa 5/3
55-120 Oborniki Śląskie
tel. +48 71 310 25 15
radny I kadencję
ur. 19.09.1977
wykształcenie: wyższe ekonomiczne
zawód wykonywany, miejsce pracy: własna działalność gospodarcza, Mini Delikatesy Ł. D. Budasowie, Pęgów, ul. Główna 99
hobby: sport
praca w Radzie na rzecz: budżetu gminy oraz rozwoju przestrzennego i gospodarczego
 


Radny Rady Miejskiej
Norbert Czaniecki
ul. Powstańców Śląskich 3
55-120 Oborniki Śląskie
tel. +48 71 310 29 77, 606 147 044
radny I kadencję
ur. 6.06.1973
wykształcenie: wyższe ekonomiczne
zawód wykonywany, miejsce pracy: własne przedsiębiorstwo
hobby: sporty ekstremalne, komputery, filmy, podróże
praca w Radzie na rzecz: krzewienia kultury wśród młodzieży, propagowania patriotyzmu lokalnego wśród mieszkańców gminy, promowania Obornik Śląskich w świecie
 


Radny Rady Miejskiej
Roman Głowaczewski
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
ul. Jodłowa 18
55-120 Oborniki Śląskie
tel. +48 71 310 22 90
radny II kadencję (z samorządem związany od 1990 roku)
ur. 1954
wykształcenie: wyższe
zawód wykonywany, miejsce pracy: menager-Energetyk, prawnik
hobby: motoryzacja
praca w Radzie na rzecz: wspólnoty samorządowej


Radna Rady Miejskiej
Janina Janeczko
ul. Niedzielna 13
Osola
55-120 Oborniki Śląskie
tel. +48 71 310 60 99
radna II kadencję
ur. 10.01.1950
wykształcenie: średnie
zawód wykonywany, miejsce pracy: rencistka
hobby: ogródek, muzyka ludowa
praca w Radzie na rzecz: dobra całej gminy oraz promowanie terenów wiejskich
 


Radny Rady Miejskiej
Janusz Jaworski
Golędzinów, ul. Łąkowa 6
55-120 Oborniki Śląskie
tel. +48 71 310 67 22
radny I kadencję
ur. 16.07.1949
wykształcenie: średnie techniczne
zawód wykonywany, miejsce pracy: nie pracuje
hobby: ogrody
praca w Radzie na rzecz: rozwoju obszarów wiejskich


Radna Rady Miejskiej
Róża Kaczmarek
Rościsłąwice, ul. Polna 12
55-120 Oborniki Śląskie
Radna I kadencję
ur. 3.02.1958
wykształcenie: wyższe pedagogiczne, magisterskie
zawód wykonywany, miejsce pracy: nie pracuje
hobby: literatura, muzyka
na rzecz: oświaty oraz rozwoju przestrzennego i gospodarczego
 


Radna Rady Miejskiej
Agata Zaguła
Uraz, ul. Odrzańska 7
55-120 Oborniki Śląskie
 

 


Radny Rady Miejskiej
Tomasz Sokołowski
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Wilczyn, ul. Dębowa 20
55-120 Oborniki Śląskie
tel. +48 71 310 48 08
radny I kadencję
ur. 24.12.1969
wykształcenie: wyższe
zawód wykonywany, miejsce pracy: Komenda Powiatowa Policji, Trzebnica
hobby: historia
praca w Radzie na rzecz: rozwoju obszarów wiejskich


Radna Rady Miejskiej
Grażyna Stanaszek
ul. Trzebnicka 56
55-120 Oborniki Śląskie
tel. +48 71 310 25 34
radna II kadencję
ur. 1951
wykształcenie: wyższe magisterskie
zawód wykonywany, miejsce pracy: nauczyciel emeryt
hobby: literatura piękna, turystyka
praca w Radzie na rzecz: rozwoju oświaty oraz poprawy jakości życia mieszkańców gminy


Radny Rady Miejskiej
Jerzy Szymków
Bagno 18
55-120 Oborniki Śląskie
tel. 515 273 180
radny II kadencję
ur. 25.09.1966
wykształcenie: zawodowe
zawód wykonywany, miejsce pracy: bezrobotny
hobby: sport
praca w Radzie na rzecz: rozwoju oswiaty i sportu


Radna Rady Miejskiej
Danuta Śmiałek
ul. Prusicka 10a
55-120 Oborniki Śląskie
tel. +48 71 310 17 60, 663 676 537
radna II kadencję
ur. 25.04.1955
wykształcenie: wyższe pedagogiczne
zawód wykonywany, miejsce pracy: emerytowana nauczycielka
hobby: podróże, historia
praca w Radzie na rzecz: rozwoju oświaty i sportu oraz poprawy życia osób w złej sytuacji życiowej


Radny Rady Miejskiej
Maciej Tobiczyk
ul. Kościuszki 4/8
55-120 Oborniki Śląskie
tel. 504 156 669
radny I kadencję
ur. 6.07.1976
wykształcenie: średnie techniczne
zawód wykonywany, miejsce pracy: dyżurny RDM, EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A.
hobby: książka, sport
praca w Radzie na rzecz: rozwoju gminy Oborniki Śląskie


Radna Rady Miejskiej
Izabela Żmuda
Kotowice 42
55-120 Oborniki Śląskie
tel. +48 71 322 46 01
radna I kadencję
ur. 25.12.1973
wykształcenie: wyższe prawnicze
zawód wykonywany, miejsce pracy: prawnik, PW Siedmioróg, Wrocław, ul. Krakowska 90
praca w Radzie na rzecz: rozwoju obszarów wiejskich


Rada Miejska 2006-2010
Rada Miejska 2002-2006

powrót do strony głównej
wejście do archiwum wiadomości