nowy naglowek

Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urzad Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

 

9 marca 2010 

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi przyjęcia
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oborniki Śląskie na lata 2009-2015
     zapraszam Mieszkańców Miasta
do udziału w spotkaniu informacyjnym w celu zapoznania się z projektem
ww. dokumentu oraz zgłoszenia swoich uwag.
Termin i miejsce spotkania: 15 marca 2010 r., godz. 15.00 – 16.00,
sala nr 12 Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich.
     Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oborniki Śląskie na lata 2009-2015 dostępny jest na stronie internetowej Gminy
http://www.oborniki-slaskie.pl/rewitalizacja/lokalny_program_rewitalizacji.php 
Paweł Misiorek
Burmistrz Obornik Śląskich

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 marca 2010

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Oborniki Śląskie na lata 2009-2015

Tekst dokumentu - projekt do zaopiniowania przez Mieszkańców
Ankieta


Szanowni Państwo,
W październiku ubiegłego roku Gmina Oborniki Śląskie przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oborniki Śląskie na lata 2009-2015.
Zgodnie z definicją rewitalizacja to proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych dzielnicach miast, przyczyniający się do poprawy jakości życia mieszkańców, stanu środowiska naturalnego i kulturalnego, przywrócenia ładu przestrzennego oraz do ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych. Lokalny Program Rewitalizacji to dokument, który określa kierunki działań rewitalizacyjnych.
Na terenie miasta Oborniki Śląskie zidentyfikowano obszar, który posiada cechy obszaru zdegradowanego i zgodnie z przeprowadzoną w Programie analizą powinien zostać zrewitalizowany.

OBSZAR WSPARCIA
swoim zasięgiem obejmuje ulice:
Trzebnicką, Marii Skłodowskiej-Curie, Graniczną i Podzamcze


Chcąc poznać Państwa opinie na temat rewitalizacji wyznaczonego obszaru na stronie internetowej Gminy zamieszczony został projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie swoich opinii i uwag co do niniejszego dokumentu. Ankieta jest anonimowa, powstała wyłącznie w celu wsparcia prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji. Z góry dziękujemy za udzielenie odpowiedzi.

Pobierz ankietę...

UNIKA Doradztwo Unijne i Public Relations
Anna Jasinowska-Czarny
ul. Wojska Polskiego 11a/1
56-100 Wołów

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 listopada 2009 r.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Oborniki Śląskie na lata 2009-2015

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej przystępujemy do opracowania Programu, który daje możliwość pozyskania znacznego dofinansowania z funduszy europejskich dla inwestycji z zakresu mieszkalnictwa. O dofinansowanie mogą ubiegać się wspólnoty mieszkaniowe.
Pierwszym zadaniem jest przeprowadzenie konsultacji społecznych, celem ustalenia obrębów miejskich, w których budynki mieszkalne zostaną poddane rewitalizacji. Wspólnoty mieszkaniowe wyrażają wolę przystąpienia do Programu na
● Karcie Zgłoszenia Przedsięwzięcia Inwestycyjnego do Projektu Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Oborniki Śląskie na lata 2009-2015

Termin składania Kart upływa z dniem 15 grudnia 2009 r.

Przed wypełnieniem Karty proszę zapoznać się z poniższymi dokumentami:

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia Gminy Oborniki Śląskie do opracowania LPR
Broszura informacyjna
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

Dodatkowymi informacjami służą:
Małgorzata Gwiazda-Kanonowicz, tel: 0 71 310 32 45
Anna Jasinowska-Czarny, biuro@unika.net.pl