Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urząd Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich:

Schemat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich(STRONA W BUDOWIE)

Funkcja

symbol

Imię i nazwisko

Burmistrz Gminy

BM

mgr Sławomir Błażewski
tel.  +48 71 310 35 19
oborniki@oborniki-slaskie.pl

Zastępca Burmistrza

ZBM

mgr Karol Kos
tel.  +48 71 310 35 19
oborniki@oborniki-slaskie.pl

Skarbnik Gminy

SK

mgr Dorota Fiłon
tel.  71 310 35 19, w. 423,
filon@oborniki-slaskie.pl

Sekretarz
S
mgr Izabela Żmuda
tel. 71 310 35 19
zmuda@oborniki-slaskie.pl

 

 

Wydział

Symbol

Kierownik

Wydział Budżetu i Finansów

BiF

mgr Dorota Fiłon
tel.  71 310 35 19, w. 423,
filon@oborniki-slaskie.pl

Wydział Inwestycji i Remontów

IR

mgr inż. Andrzej Małkiewicz
tel.  71 310 35 19, w. 445,   0601 582 791
malkiewicz@oborniki-slaskie.pl

Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska RiOŚ Józef Wnęk
tel. 71 310 35 19 w. 434
wnek@oborniki-slaskie.pl

Wydział Urbanistyki, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

AG

mgr inż. arch. Aneta Łochańska-Czerkas
tel.  71 310 35 19, w. 435,   0601 58 27 92
architektura@oborniki-slaskie.pl

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich OSO mgr Halina Adamczyk
tel. 71 310 35 19 w. 453
adamczyk@oborniki-slaskie.pl
Wydział ds. Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Zewnętrznych Źródeł Finansowania ZPiPŚ mgr Leszek Pawlak
tel. 71 310 35 19 w. 415
pawlak@oborniki-slaskie.pl

 

Referaty

 

Stanowisko

Symbol

Imię i nazwisko

Referat ds. Promocji, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki IPO Artur Olszewski
tel. 71 310 35 19 w. 424
olszewski@oborniki-slaskie.pl
Monika Salwirak
tel. 71 310 35 19 w. 424
malec@oborniki-slaskie.pl

Referat Spraw Lokatorskich

SL

Joanna Jastrzębska

tel. 071 310 35 19, w. 448

sl@oborniki-slaskie.pl

Izabela Wałaszek

tel. 071 310 35 19, w. 448

sl@oborniki-slaskie.pl

 

Samodzielne stanowiska

 

Stanowisko

Symbol

Imię i nazwisko

Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna

OiOC

Edward Pyczak

tel. 071 310 35 19, w. 425,  0601 582 790

pyczak@oborniki-slaskie.pl

Urząd Stanu Cywilnego

USC

mgr Izabela Freus
tel.  71 310 35 19, w 432
freus@oborniki-slaskie.pl

Pełnomocnik do spraw Uzależnień oraz ds. Organizacji Pozarządowych PU Ewa Brzegowska
biuropelnomocnika@oborniki-slaskie.pl
tel.  71 310 14 55
Biuro Rady Miejskiej BR Jolanta Gredżuk
tel. 71 310 35 19, w. 430
biuro.rady@oborniki-slaskie.pl

● powrót do strony głównej